ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Vergoedingsrechten art. 1:87

meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-12-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5108
Huwelijkse voorwaarden en vergoedingsrecht. Ingevolge het bepaalde in art. 150 Rv, dat ook in verzoekschriftenprocedures van toepassing is, rust op de vrouw de stelplicht. Zij dient derhalve alle (rechts)feiten te stellen die benodigd zijn voor het intreden van het door haar beoogde rechtsgevolg (het bestaan van een vergoedingsrecht) en deze feitelijke stellingen tevens voldoende concreet te onderbouwen.
ALHVFPKI
Rechtbank Noord-Holland 21-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:10119
KAL: opgevoerde kosten niet behoefteverhogend. Van V kan verwacht worden dat zij vermogensonttrekkingen voortzet om te voldoen aan haar onderhoudsplicht tav kk. Geen PAL. V kan geacht worden van vermogen + rendement te leven. Vergoedingrecht: enkele feit dat een partij een bedrag heeft uitgegeven, is onv. voor het aannemen van een vergoedingsrecht. Vordering V tot verrekening kosten hh in strijd met red&bill. Rb wijst adv op hun verantwoordelijkheid tav begeleiding partijen. Verwijzing naar lidmaatschap vFAS&gedragscode...
ALHVFPPE
Gerechtshof Den Haag 07-11-2018
(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3178
Partneralimentatie. Vergoedingsrechten. Behoefte begroot nav behoeftelijst. Aan vrouw wordt verdiencapaciteit van 50k/jaar toegekend. Bij draagkracht man wordt rekening gehouden met 3k/mnd aflossing r-c schuld. Beoordeling DIV vergoedingsvorderingen. Afwijzing verzoek man tot verplichten vd vrouw tot meewerken aan omzetting pensioen in eigen beheer in ODV. Hof oordeelt dat dit geen nevenvoorziening is ex art. 827 lid 1 onder f Rv. Niet van eenvoudige aard.
HV
Gerechtshof Amsterdam 11-09-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3475
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Beoordeling van vergoedingsvorderingen en vordering tot afleggen rekening en verantwoording. Partijen hebben tijdens huwelijk een frauduleuze boekhouding gevoerd, waarbij bedrijf V is gebruikt als dekmantel voor het bedrijf M zodat de fiscus er niet achter kon komen dat M geen aftrekbare investeringen in zijn bedrijf deed. M vordert nu ruim € 165.000 van V.
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2308
Vergoedingsrecht torpedeert toepasselijkheid finaal verrekenbeding (r.o. 3.8.3.) Voor finale verrekening is op grond van art. 9 lid 5 van de onderhavige huwelijkse voorwaarden -zoals vaker het geval is- geen plaats indien het vermogen van een van de echtgenoten op het tijdstip van ontbinding van het huwelijk negatief is. Dit betekent dat de echtgenote in kwestie, die onvoldoende geld heeft om aan haar vergoedingsplicht te voldoen, geen recht heeft op finale verrekening en met de schuld blijft zitten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vergoedingsrechten art. 1:87

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN