ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan ook de wederpartij verzoeken om beschikking aan te vullen?
Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:699
Verzoek ex art. 32 Rv kan niet door wederpartij worden gedaan maar alleen door partij die verzoek heeft gedaan waarop rechter deels niet heeft beslist. Die partij kan immers van dat verzoek afzien.
Verkeerde procedure - hof souffleert man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Afwijzing vordering herroeping verdelingsbeschikking ivm verzwegen goed: verzoeker beoogt geen andere verdeling. Hof legt uit welke procedure de man wél moet voeren en formuleert alvast het petitum.
Strafrechtelijke veroordeling leidt tot herroeping beschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-10-2017 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11532
Hof heropent geding tot verdeling huwelijksgoederengemeenschap nu strafrechtelijk vast is komen te staan dat man valsheid in geschrifte heeft gepleegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 19-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1233
Procesrecht. Herroeping beschikking i.v.m. gepleegd bedrog (art. 382, onder b, Rv). Cassatieberoep ingesteld na einduitspraak in het heropende geding. Ontvankelijkheid cassatieberoep voor zover gericht tegen de beslissing tot heropening van het geding. Uitleg art. 388 lid 2 Rv.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2279
Vordering tot herroeping niet ontvankelijk.
Parket bij de Hoge Raad 19-04-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:446
Procesrecht. Herroeping beschikking i.v.m. gepleegd bedrog (art. 382, onder b, Rv). Cassatieberoep ingesteld na einduitspraak in het heropende geding. Ontvankelijkheid cassatieberoep voor zover gericht tegen de beslissing tot heropening van het geding. Uitleg art. 388 lid 2 Rv.
Hoge Raad 10-05-2019

(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:699
Vrouw verzoekt Hof om beschikking ex art. 32 Rv aan te vullen omdat Hof heeft verzuimd te beslissen op verzoek man om vrouw te veroordelen tot terugbetaling. Daarop bepaalt Hof dat vrouw niet gehouden is de teveel betaalde alimentatie terug te betalen. HR casseert: Art. 32 lid 1 Rv staat uitsluitend ten dienste van de partij die het verzoek heeft gedaan waarop de rechter deels niet heeft beslist. Het staat die partij immers vrij van dat verzoek af te zien. Verzoek ex art. 32 Rv kan niet door de wederpartij worden gedaan.
Rechtbank Limburg 08-03-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3650
Gebleken is dat de tussen partijen gegeven beschikking van 31 januari 2019 een kennelijke, voor partijen kenbare en voor eenvoudig herstel vatbare verschrijving bevat, omdat zowel in de kop van de beschikking als onderaan het dictum per abuis het jaartal ‘2018’ is vermeld in plaats van ‘2019’. Nu sprake is van een kennelijke schrijffout die zich voor eenvoudig herstel leent, gaat rechtbank op grond van art. 31 Rv over tot verbetering.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Herstel/aanvulling/herziening/herroeping uitspraak

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN