ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verkeerde procedure - hof souffleert man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Hof wijst vordering tot herroeping verdelingsbeschikking af; verzoeker beoogt geen verdeling die van die beslissing afwijkt. Hof legt uit welke procedure de man wél moet voeren.
Strafrechtelijke veroordeling leidt tot herroeping beschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-10-2017 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11532
Hof heropent geding tot verdeling huwelijksgoederengemeenschap nu strafrechtelijk vast is komen te staan dat man valsheid in geschrifte heeft gepleegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Verkeerde procedure. Hof wijst vordering tot herroeping van arrest mbt verdeling af. Man beoogt geen ongedaanmaking van het daar besliste, maar stelt dat vrouw haar aandeel in nalatenschap van haar vader heeft verzwegen en daarmee heeft verbeurd (art. 3:194 lid 2 BW) subs dat het aldus door de vrouw verkregene alsnog in de verdeling wordt betrokken (art. 3:179 lid 2 BW). Geen proceskostenveroordeling.
ERFP
Gerechtshof Den Haag 26-06-2018
(pub. 13-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3416
Herroeping. Artikel 382 Rv. Geen sprake van een van de gronden voor herroeping. Voor zover het arrest waarvan herroeping wordt gevorderd berust op een motiveringsgebrek ten aanzien van een overgelegde productie stond tegen het arrest waarvan herroeping wordt gevraagd cassatie open. Vereffenaar vertegenwoordigt de erfgenamen in en buiten rechte. In feite vervangt hij de erfgenamen (artikel 4:203 BW): een privatieve bevoegdheid.
FPJE
Rechtbank Gelderland 25-09-2018
(pub. 24-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4569
Herstelbeschikking van beschikking onder ECLI:NL:RBGEL:2018:4564; verkeerde einddatum machtiging uithuisplaatsing in dictum
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-10-2017
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11532
Hof herroept op verzoek ex art. 390 Rv een eerdere beschikking. Dit kan ingevolge art. 382 Rv als er bijv. zoals in dit geval sprake is van bedrog door de wederpartij gepleegd. De man is strafrechtelijk veroordeeld ter zake valsheid in geschrifte ten aanzien van de tot de ontbonden gemeenschap behorende inboedelgoederen. Dit leidt ertoe dat het geding gedeeltelijk heropend wordt. Het hof zal partijen in de gelegenheid hun stellingen en verweren te wijzigen en aan te vullen, een en ander conform art. 387 Rv.
FP
Gerechtshof Den Haag 16-05-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1620
Hoger beroep tegen herstelbeschikking afgewezen. Herstel door dictum aan te laten sluiten bij overwegingen geeft geen mogelijkheid tot hoger beroep buiten de beroepstermijn van de herstelde beschikking.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Herstel/aanvulling/herziening uitspraak

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN