ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bedrog bij DNA-onderzoek leidt na 4 jaar tot heropening vaderschapsprocedure
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Man heeft neef naar DNA-onderzoek gestuurd. Ondanks termijnoverschrijding en verzuim om foto's bij DNA-rapport goed te bekijken is moeder - in belang van dochter - ontvankelijk in (impliciet) verzoek herroeping beschikking.
Kan ook de wederpartij verzoeken om beschikking aan te vullen?
Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:699
Verzoek ex art. 32 Rv kan niet door wederpartij worden gedaan maar alleen door partij die verzoek heeft gedaan waarop rechter deels niet heeft beslist. Die partij kan immers van dat verzoek afzien.
Verkeerde procedure - hof souffleert man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Afwijzing vordering herroeping verdelingsbeschikking ivm verzwegen goed: verzoeker beoogt geen andere verdeling. Hof legt uit welke procedure de man wél moet voeren en formuleert alvast het petitum.
Strafrechtelijke veroordeling leidt tot herroeping beschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-10-2017 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11532
Hof heropent geding tot verdeling huwelijksgoederengemeenschap nu strafrechtelijk vast is komen te staan dat man valsheid in geschrifte heeft gepleegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-10-2019
(pub. 10-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3747
Herstelbeschikking. In de oorspronkelijke beschikking staat in rechtsoverweging 4.6. vermeld: ‘voormalig advocaat’. Het hof heeft geconstateerd dat er sprake is van een kennelijke schrijffout. Het heeft partijen bericht deze fout te willen verbeteren, en stelt partijen in de gelegenheid hierop te reageren. Het gaat hier om een advocaat die eerder dan de voormalig advocaat bij deze zaak betrokken was. In de betreffende rechtsoverweging wordt nu vermeld: ‘toenmalig advocaat’.
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3464
verzoek tot herroeping afgewezen
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2032
Op basis van - naar later blijkt - valse verklaringen over de bestendigheid van de relatie verkrijgt moeder toestemming om te verhuizen. Procedure wordt heropend. Hof herroept ex art. 390 Rv de eerder afgegeven toestemming. Het rechtsmiddel herroeping vormt een uitzondering op de regel dat procedures een einde moeten hebben en dat een eenmaal – definitief – afgedane zaak niet opnieuw aan een rechter kan worden voorgelegd. Moeder wordt geen toestemming verleend. Proceskostenveroordeling wegens het gepleegde bedrog.
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019

(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Moeder ontvangen in verzoek namens dochter tot wijziging beschikking waarin verzoek tot vaststelling vaderschap werd afgewezen, zij het dat wijzigingsverzoek gezien art. 382 Rv en art. 25 Rv wordt opgevat als verzoek tot herróeping. Weliswaar kon moeder al > 3 jaar weten dat man bedrog pleegde bij DNA-onderzoek (hij stuurde neef), maar art. 8 EVRM staat i.c. aan vasthouden vervaltermijn art. 383 Rv in weg. Biologische werkelijkheid prevaleert. Volgt heropening zaak cf art. 387 Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Herstel/aanvulling/herroeping uitspraak

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN