ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zeer ruim leven rechtvaardigt extrapolatie tabel eigen aandeel kinderkosten
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8719
Pp hebben tijdens het huwelijk "zeer ruim geleefd". Dat rechtvaardigt extrapolatie van de tabel eigen aandeel kosten kinderen. Verdere verhoging vanwege extra kosten niet aan de orde; niet voldaan aan de voorwaarden.
Rechtbank wijkt af van peildatum verdeling voor waardering woning
Rechtbank Rotterdam 28-08-2019 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
Rb hanteert peildatum echtscheiding. Tussen partijen staat namelijk vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen.
Op zitting aangegane overeenkomst is (toch) geen vaststellingsovereenkomst
Gerechtshof Den Haag 02-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Pp zijn op de zitting ten overstaan van de rechter, begeleid door hun advocaten, een overeenkomst aangegaan. Dat maakt het nog geen vaststellingsovereenkomst. Geen einde willen maken aan rechtens onzekere situatie. Verdeling.
Echtgenoot vervalst handtekening van vrouw voor kredietovereenkomst
Ex-echtgenoot heeft vervalsing toegegeven en vrouw is daarom door bank ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar bank heeft wel verhaal ogv huwelijksvermogensrecht. Bank staat buiten verhouding tussen ex-partners.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 13-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11805
Verdelingszaak tussen gewezen echtelieden. Man werkt bij het EOB. Geen verplichting voor man tot afleggen rekening en verantwoording. Pensioenverevening; man niet gehouden mee te werken aan cessie, lastgeving of volmacht om vrouw rechtstreekse aanspraak op het EOB te geven. Geen verdeling AOW-aanspraak van de vrouw.
Rechtbank Noord-Holland 23-10-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8827
Man verbeurt zijn aandeel (uit hoofde van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap) in gouden sieraden aan de vrouw op grond van artikel 3:194 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Rechtbank Limburg 19-08-2019
(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:10054
Ontnemingsvordering, verknochtheid schuld, niet voor herstel vatbaar en verwijtbaar inkomensverlies, toets 90% bijstandsnorm (geconcretiseerd).
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8719
Echtscheiding. Zorgregeling met man vindt plaats in echtelijke woning terwijl vrouw uitsluitend en voortgezet gebruik toegewezen krijgt. Pp hebben tijdens het huwelijk "zeer ruim geleefd". Partijen leefden van meer dan het feitelijke inkomen dat binnenkwam. Wat partijen gewend waren, dient te worden vertaald naar de behoefte van de minderjarigen. Daarom extrapoleert de Rb de behoeftetabel. Vrouw dient zich in te spannen om grotendeels in eigen levensonderhoud te voorzien gelet op omstandigheden. Stappenplan verkoop woning.
Rechtbank Rotterdam 28-08-2019

(pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
RB wijkt af van peildatum verdeling en gebruikt peildatum echtscheiding voor waardering van de woning. Tussen partijen staat vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen. Gelet op het belang van de vrouw om de waardepeildatum te bepalen op het moment van verdeling en gelet op het belang van de man om de waardepeildatum te bepalen op echtscheidingsdatum, prevaleert volgens rb het belang van de man.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN