ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ontslagvergoeding verknocht?
Hoge Raad 22-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:273
Als ontslagvergoeding ziet op inkomensvervanging ná datum ontbinding huwelijksgemeenschap is deze verknocht, en valt deze niet in huwelijksgemeenschap.
Studieschuld niet verknocht
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019 (pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:106
Gelijke draagplicht voor studieschuld man ondanks: kort huwelijk, korte samenwoning, geen gezamenlijke bankrekening, vrouw niet op de hoogte van schuld en man bij einde huwelijk in de gevangenis.
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Hoge Raad 22-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:273
HR: de aanspraak op de beëindigingsvergoeding vd man strekte tot vervanging van inkomen uit arbeid van de man in de periode vanaf 1 juli 2015. Nu de huwelijksgemeenschap tussen partijen door de indiening van het (later ingewilligde) verzoek tot echtscheiding op grond van art. 1:99 lid 1 onder b BW op 25 juni 2015 werd ontbonden, strekte de aanspraak geheel tot vervanging van inkomen uit arbeid in periode na ontbinding vd huwelijksgemeenschap. Daarmee valt de aanspraak buiten deze gemeenschap.
HV
Parket bij de Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1509
Parket HR: oude dienstverband man eindigde na ontbinding vd huwelijksgemeenschap. De beëindigingsvergoeding diende blijkens ovk. met werkgever van 31-3-15 ( toen echtscheidingsverzoek nog niet was ingediend) voor de vanaf 1-7-15 door man te derven inkomsten. Ook de uitkeringen uhv de beëindigingsovk. vonden plaats na ontbinding vd huwelijksgemeenschap in juni. Uitkering daarom geheel verknocht aan man. Dat hij maand na ingang ontslag nieuwe baan vond, niet relevant. Conclusie tot vernietiging.
ALHV
Rechtbank Oost-Brabant 09-05-2018
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:2445
Aanpassing kinderalimentatie wegens verminderde draagkracht man. Geen rekening wordt gehouden met afbetaling schulden, nu man dit standpunt onvoldoende heeft onderbouwd. Man vordert verdeling van diverse goederen. Hof wijst dit verzoek af nu niet vaststaat dat deze goederen tot de gemeenschap van goederen behoorden.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:106
Niet komen vast te staan dat 5 munten en collierset niet meer aanwezig zijn: die moeten dus bij verdeling huwelijksgemeenschap betrokken worden. Echtelieden ook beiden aansprakelijk voor afbetalen studieschuld man. Noch de duur van hun huwelijk, noch het niet hebben van een gemeenschappelijke bankrekening, noch de stelling vd vrouw dat de man zijn studie door zijn eigen schuld niet afmaakte, noch het feit dat hij aan het einde vh huwelijk in het gevang kwam, maakt dit anders. Zijn studieschuld is niet verknocht.
HV
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
Echtelijke woning niet aan man verknocht doordat hij er lief en leed deelde met overleden eerste vrouw: voor ieder geldt dat in woning emoties worden beleefd en man woonde er ook met zijn ex. Evenmin is gelijke verdeling ism redelijkheid en billiljkheid. Maar: deel dat hij onder uitsluiting van zijn overleden vrouw erfde, valt niet onder verdeling. Ook sprake van zaaksvervanging. Berekening aandeel vrouw. Gebruiksvergoeding niet berekend ogv overwaarde (woning is geen beleggingsobject), maar op helft woonlasten (r.o. 4.36).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN