ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw traineert de echtscheiding en krijgt deksel op de neus
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Vrouw in appel van zelf verzochte echtscheiding. Afgewezen, met proceskostenveroordeling. Lijkt ingegeven door wens scheiding te vertragen om huwelijk langer dan 5 jaar te laten duren (ivm duur partneralimentatie).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019

(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Hof veroordeelt vrouw in de forfaitaire kosten van de procedure. Zij is nodeloos in hoger beroep gegaan tegen de echtscheidingsbeslissing, terwijl zij in eerste aanleg zelf om echtscheiding heeft verzocht. Het lijkt erop alsof zij de echtscheiding wenst te vertragen om zo het huwelijk langer dan vijf jaar te laten duren (met het oog op de duur van de partneralimentatie).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4673
Appel tegen echtscheidingsbeschikking. Grief tegen echtscheiding ter zitting ingetrokken. Zaak aangehouden ten aanzien van de overige geschilpunten.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-11-2017
(pub. 27-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5270
De man is in hoger beroep gegaan tegen de echtscheidingsbeschikking. De vrouw heeft in haar verweerschrift verzocht de echtscheiding aanstonds bij afzonderlijke beschikking te bekrachtigen. Nu de man geen grief heeft aangevoerd tegen de door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, zal het hof de man niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep voor wat betreft de daarbij uitgesproken echtscheiding.
Gerechtshof Den Haag 14-02-2018
(pub. 04-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:657
IPR echtscheiding. NL rechter dwingendrechtelijk bevoegd t.a.v. echtscheiding o.g.v. art. 3 lid 1 sub b Brussel II bis, nu beide partijen NL nationaliteit hebben. Geen wettelijke grondslag op grond waarvan straf- of civielrechtelijke procedure (onrechtmatige daad) in Californië ertoe zou leiden dat NL rechter onbevoegd is. Terecht echtscheiding op voorhand uitgesproken. Vrouw niet zodanig bijzondere omstandigheden aangevoerd dat herstel band tussen echtscheiding en nevenvoorzieningen moet plaatsvinden. Pensioenverweer faalt.
Gerechtshof Amsterdam 13-06-2017
(pub. 04-07-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:2290
Kracht van gewijsde echtscheiding? Hof stelt vast dat geen hoger beroep is ingesteld tegen de echtscheiding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Appel van de echtscheiding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN