ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Niet de goede partij gedagvaard
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie. Afwijzing vordering opheffing beslag: de vrouw had niet alleen de man maar ook het LBIO moeten dagvaarden, nu het beslag niet is gelegd door de man zelf, maar door het LBIO.
Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
Paspoortsignalering geen misbruik bevoegdheid LBIO
Rechtbank Rotterdam 23-08-2017 (pub. 14-09-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7102
Verzoek paspoortsignalering, waardoor alimentatieplichtige geen paspoort meer kon aanvragen voor terugkeer naar buitenland, levert geen misbruik van bevoegdheid door LBIO op.
Klachten tegen LBIO gegrond verklaard door Nationale ombudsman
Klacht gegrond dat alimentatie over toekomstige maand als achterstallig is aangemerkt. Klacht gegrond dat LBIO zich niet heeft gehouden aan toezegging om dossier aan te houden tot uitspraak rechter. Nationale ombudsman: vanuit een oogpunt van de-escalatie is van belang om aandacht te hebben voor een zorgvuldige formulering van betalingsverzoeken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFPIP
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie met internationale aspecten. Afwijzing vordering opheffing beslag, nu i.p.v. de man het LBIO had moeten worden gedagvaard. Eveneens afwijzing subsidiaire vorderingen, die gegrond zijn op de stelling dat de man zou samenwonen. De vrouw heeft dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid.
ALFP
Rechtbank Rotterdam 04-07-2018
(pub. 31-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5456
Vordering tot opheffing beslag afgewezen. Geen sprake van misbruik van bevoegdheid. Stelling dat beroep is gedaan op verrekening onvoldoende onderbouwd. Bovendien had dit beroep aan de wederpartij moeten worden gericht en niet aan het LBIO. Evenmin is er sprake van rechtsverwerking tav de vordering waarvoor beslag is gelegd.
ALFP
Rechtbank Rotterdam 23-08-2017
(pub. 14-09-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7102
Executiegeschil. De alimentatieplichtige is in 2000 naar het buitenland geëmigreerd. Vanwege een alimentatie-achterstand zijn zijn personalia, naar aanleiding van een op de artikelen 25 en 22, onder d, Paspoortwet gebaseerd verzoek van het LBIO, opgenomen in het Register paspoortsignaleringen. Als gevolg daarvan is zijn paspoort bij een bezoek aan Nederland ingenomen en vervallen en is een nieuwe paspoortaanvraag afgewezen. Rb: gezien de betalingsachterstand en andere omstandigheden geen misbruik van bevoegdheid LBIO.
ALFP
Rechtbank Rotterdam 09-09-2016
(pub. 22-09-2016), ECLI:NL:RBROT:2016:7277
LBIO is door de overhandiging van de executoriale titel gemachtigd tot invordering van de onderhoudsgelden (art. 1:408 lid 2 BW), geen sprake van overeenkomst van opdracht. LBIO heeft jegens eiseres onrechtmatig gehandeld door invordering te eindigen en de betalingsplichtige hierover te informeren, en moet schade aan eiseres vergoeden. Onderhoudsgerechtigde kan namelijk verzoek aan LBIO tot invordering niet intrekken. Achtergrond: druk die onderhoudsplichtige op onderhoudsgerechtigde zou kunnen uitoefenen. 
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 12-01-2016
(pub. 19-01-2016), ECLI:NL:GHAMS:2016:39
LBIO int kinderalimentatie ogv verouderde beschikking uit 1999, die was gewijzigd in 2000. Man heeft LBIO op wijzigingsbeschikking gewezen maar kon deze eerst niet boven water krijgen. Vorderingen van man op vrouw tot terugbetaling en verhaal op LBIO worden afgewezen ogv gezag van gewijsde van beschikking uit 2013 waarin vordering tot terugbetaling was afgewezen. Aan het "aannemelijk maken" van art. 1:408 lid 4 BW mogen niet al te hoge eisen worden gesteld. Achteraf bezien had LBIO wel beter navraag kunnen doen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
LBIO

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN