ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Opeisbaarheid rente: onderscheid tussen verdeling en verrekenbeding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2018 (pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:126
Voor de opeisbaarheid van wettelijke rente dient onderscheid te worden gemaakt tussen vorderingen ogv verdeling van een gemeenschap(pelijk goed) en vordering ogv een verrekenbeding. 
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-02-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1290
Scheiding in tuinderskringen. A. Uitleg resp. reikwijdte van: 1. ‘(in gemeenschap van) door hen tezamen bewoond registergoed en daarmede verband houdende hypothecaire schulden’; 2. 'kosten van verwerving en de kosten van herstel, verfraaiing en onderhoud van de in de gemeenschap vallende of tot de gemeenschap behorende zaken'; 3. ondertekend akkoord met een bepaalde wijze van verrekenen. B. geen plaats voor wettelijke rente.
FPOV
Gerechtshof Den Haag 14-11-2017
(pub. 19-01-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4004
Onrechtmatige daad. Vordering vrouw tot vergoeding van schade als gevolg van mishandeling man. Schade zou bestaan uit PTSS. Hof acht onvoldoende gegevens voorhanden om diagnose PTSS te stellen en dat die in direct verband staat met de mishandeling. Vorderingen vrouw alsnog afgewezen. Bewijsaanbod wordt gepasseerd, nu het te algemeen is gesteld. Vordering van de man tot terugbetaling van hetgeen door hem op grond van het kort-gedingvonnis in eerste aanleg is betaald toegewezen. Vrouw vanaf betaling in verzuim.
ALHVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2018
(pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:126
Reikwijdte art. 1:141 lid 3 BW en de daarbij behorende stel-en bewijsplicht.  Opeisbaarheid wettelijke rente: onderscheid dient te worden gemaakt tussen de verschuldigdheid van wettelijke rente over vorderingen uit hoofde van verdeling van een gemeenschap(pelijk goed) en die uit hoofde van een overeengekomen verrekenbeding. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wettelijke rente

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN