ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen finale verrekening door vergoedingsplicht
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018 (pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2308
T.g.v. vergoedingsplicht jegens echtgenote had vrouw negatief vermogen bij einde huwelijk. Daardoor ogv huwelijkse voorwaarden geen finale verrekening, dus vergoedingsplicht blijft bestaan.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Vrouw overlijdt na uitspreken echtscheiding, maar vóór ontbinding huwelijk. Finaal verrekenbeding geldt alleen igv overlijden, maar man heeft geen recht op finale verrekening: geen sprake meer van solidariteit.
Finaal verrekenbeding i.g.v. overlijden voor inschrijving beschikking
Parket bij de Hoge Raad 23-02-2018 (pub. 13-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:183
A-G over uitleg van een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden in geval huwelijk eindigt door overlijden van een echtgenoot voor inschrijving van de echtscheidingsbeschikking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-11-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9759
Berekening NBI van DGA. Geen invloed r-c-schuld en dubbele woonlasten op draagkracht man en behoefte vrouw. Man en vrouw dienen schulden beiden van hun beschikbare vrije ruimte te voldoen. Invloed huwelijksgerelateerde achterstand op arbeidsmarkt op behoeftigheid vrouw. Nieuwe woonlast man mag voor berekening pal maximaal de helft zijn vd rentelast vd woning van pp gedurende het huwelijk. Onverkorte toepassing finaal verrekenbeding niet onaanvaardbaar. Vrouw moet bedrag van € 96.152,- aan man voldoen.
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2308
Vergoedingsrecht torpedeert toepasselijkheid finaal verrekenbeding (r.o. 3.8.3.) Voor finale verrekening is op grond van art. 9 lid 5 van de onderhavige huwelijkse voorwaarden -zoals vaker het geval is- geen plaats indien het vermogen van een van de echtgenoten op het tijdstip van ontbinding van het huwelijk negatief is. Dit betekent dat de echtgenote in kwestie, die onvoldoende geld heeft om aan haar vergoedingsplicht te voldoen, geen recht heeft op finale verrekening en met de schuld blijft zitten.
HVFP
Hoge Raad 20-04-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Huwelijksvoorwaarden bevatten finaal verrekenbeding, maar alleen igv overlijden. Vrouw overlijdt na uitspreken van echtscheiding, maar vóór inschrijving van echtscheidingsbeschikking. Hof (Haviltex): pp zijn bij HV ervan uitgegaan dat bij overlijden nog sprake was van solidariteit c.q. affectieve relatie, hetgeen i.c. niet het geval was. Man heeft geen recht op finale verrekening. HR verwerpt cassatieberoep man, met toepassing van art. 81 lid 1 RO
HVFP
Parket bij de Hoge Raad 23-02-2018
(pub. 13-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:183
Man rekte inschrijving echtscheidingsbeschikking. Parket vd HR over uitleg van een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden voor het geval dat het huwelijk eindigt door overlijden van een echtgenoot. Geldt dit beding ook indien echtscheiding is uitgesproken en een echtgenoot overlijdt voordat de echtscheidingsbeschikking kon worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand? Art. 6:248 BW, art. 1:99 BW en art. 1:142 BW.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-05-2017
(pub. 05-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:3965
Hof wijst vordering vrouw gebruiksvergoeding af, nu man alle lasten voldoet. Man moet wel opbrengsten over periode van verhuur met vrouw delen.   Man stelt dat hij ogv finaal verrekenbeding een vordering heeft op de vrouw. Hof: man niet voldaan aan stelplicht. Wel regresvordering man op vrouw ivm aflossing op schuld. Verweer vrouw dat sprake zou zijn van natuurlijke verbintenis te laat gevoerd. Evenmin is toewijzing vordering man naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.  
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Finale verrekenbedingen art. 1:142-143

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN