ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hypotheekrente verschiet bij echtscheiding van kleur: kosten aanmerkelijk belang
Rechtbank Gelderland 11-02-2019 (pub. 01-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:520
Man neemt bij verdeling aandelen en hypotheekschulden over. Rente is deels aftrekbaar als kosten ter behoud van aanmerkelijk belang: herbeoordelingsmoment bij verdeling. Geen aftrek fictieve rente overbedelingsschuld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 11-02-2019
(pub. 01-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:520
Bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding worden aandelen aan man toebedeeld. Man neemt tevens hypotheekschulden op zich, zodat vrouw in woning kan blijven wonen. Wegens overbedeling blijft vrouw € 400.000 schuldig aan man. 1. De (hypotheek)schulden zijn na scheiding deels aftrekbaar als kosten ter behoud van het aanmerkelijk belang, nl. voor zover de rente daaraan is toe te rekenen. 2. Niet bedingen van rente over € 400.000 is niet aftrekbaar als alimentatie, want lasten drukken niet daadwerkelijk op man.
FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-08-2018
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:4993
Huwelijkse voorwaarden, ex-echtgenote was eigenaar van echtelijke woning en man woonde in 2016 niet meer in woning. Na bezwaar van vrouw is WOZ-waarde verlaagd van € 821.000 naar € 670.000. Beroep man. Rb: man heeft in 2016 ten onrechte een eigen WOZ-beschikking ontvangen. Hij is ogv de Wet WOZ geen belanghebbende bij die beschikking, ook al heeft de man belang bij de WOZ-waarde, nu deze mede bepalend is voor het vaststellen van de waarde van de woning ivm de verdeling vanwege de echtscheiding. Beroep man niet-ontvankelijk.
FI
Parket bij de Hoge Raad 17-01-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:53
Definitie eigen woning in art. 3.111 lid 1 IB en verhuisregeling art. 3.111 lid 3 IB. Voor art. 4 AWR niet beslissend of woonplaats middelpunt van iemands maatschappelijk leven is, wel voor art. 3.111 lid 1 IB.Beslissend waar belastingplichtige zijn centrale levensplaats heeft, hetgeen wordt bepaald door de feitelijke gedragingen van die persoon zelf. Bedoeling van de wet is dat er maar één eigen woning is en eventuele andere woningen in box 3 belast worden. Wetgever heeft niet voor keuzeregeling gekozen.
ALFI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2018
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11271
Vaststelling partnerali. Vrouw komt in hb van door haar te betalen partnerali. Man voert geen verweer. Hof acht behoefte van €1.386,- niet onredelijk bij NBI van €3.200,-. Vrouw heeft personeelskorting op de hypotheekrente. Het rentevoordeel dient miv 1-1-2016 tot het loon vd werknemer gerekend moet worden. Het in de salarisspecificatie genoemde belaste rentevoordeel wordt in de draagkrachtberekening bij het inkomen opgeteld en vervolgens bij de aftrekbare hypotheekrente meegenomen.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10848
Inspecteur merkt de op de hypothecaire lening betaalde rente aan als aftrekbare kosten van de eigen woning, maar niet de rente op 3 andere leningen. Hof: terecht, geen bewijs waaraan de leningen zijn besteed. Bovendien zijn 2 van de 3 leningen aangegaan ruim na aankoop en verbouwing woning en zijn ze bovendien aangegaan door de ouders van belanghebbende, en is van de 3e lening niet bekend wanneer belanghebbende deze heeft afgesloten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Ex krijgt financiering niet rond: wat dan?
(Mr. Hedy Bollen, 15-11-2018)
Een scheidend stel is samen eigenaar van een woning. Één van hen wil de woning overnemen en de ander uitkopen. Maar wat als deze ex-partner, ondanks vastgelegde afspraken daarover, de financiering na jaren nog niet rond heeft?
Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis, 31-01-2018)
Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN