ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kosten voor verzorging gehandicapte dochter zijn niet aftrekbaar
Gerechtshof Amsterdam 14-02-2019 (pub. 15-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1770
Moeder heeft op PGB-vergoeding voor verzorging van gehandicapte dochter kosten in aftrek gebracht, o.m. voor maaltijden etc. Hof: dit zijn geen uitgaven in kader van de overeengekomen dienstverlening, dus niet aftrekbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 08-10-2019
(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1027
A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak waarin in de aangifte over het overlijdensjaar van erflaatster haar uitgaven voor specifieke zorgkosten waren opgevoerd die pas waren voldaan na haar overlijden. In geschil is of die uitgaven op het inkomen van erflaatster in mindering mogen worden gebracht. Erflaatster is op 2 augustus 2015 overleden. Voorafgaand aan haar overlijden werd zij persoonlijk verzorgd en is aan haar medicatie ten behoeve van palliatieve sedatie verstrekt. Na haar overlijden zijn drie nota’s ontvangen waar...
Gerechtshof Amsterdam 14-02-2019

(pub. 15-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1770
Moeder ontving voor verzorging van haar meervoudig gehandicapte dochter een vergoeding uit PGB van € 71.810 per jaar (bruto resultaat uit overige werkzaamheden). Zij heeft hierop kosten in aftrek gebracht, o.m. voor maaltijden, wassen, elektriciteit. Hof: enkel uitgaven die zijn gedaan in het kader van de overeengekomen dienstverlening kunnen aftrekbare kosten zijn. Van zodanige uitgaven is geen sprake. Dochter heeft zorg ingekocht bij moeder. Dit brengt niet mee dat moeder de huisvesting, voeding en kleding moet bekostigen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017
(pub. 18-10-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:8968
Aftrekpost persoonsgebonden lasten terzake 'extra gezinshulp' (art. 6.17 lid 1e IB wordt niet door Inspecteur geaccepteerd, op de eerste plaats omdat de verleende hulp de gebruikelijke wederzijdse hulp tussen echtgenoten niet te boven is gegaan. Hof: De omstandigheid dat belanghebbende van tafel en bed is gescheiden, maakt dit oordeel niet anders, nu dit niet leidt tot beëindiging van het huwelijk. Belanghebbende heeft haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. De zorgovereenkomst volstaat daartoe niet.
Gerechtshof Amsterdam 27-07-2017
(pub. 11-10-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:4114
Inkomstenbelasting. Geen sprake van een periodieke uitkering op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting als bedoeld in artikel 6.3, lid 1, Wet IB 2001.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-1 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 13-05-2016)
Bespreking van een uitspraak van de Hoge Raad over de fiscale aftrekbaarheid van proceskosten in alimentatieprocedures.
Kroniek 2016-2 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 01-03-2016)
Naar aanleiding van de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 7 juni 2016 in deze Kroniekbijdrage opnieuw aandacht voor de fiscale aftrekbaarheid van advocaatkosten, nu als zakelijke kosten van de scheidende ondernemer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN