ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

RB geeft route bij echtscheiding voor uitfasering PEB
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017 (pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
Bij uitfasering 3 opties: niets doen, omzetting of afkoop. Nu wetgever niets heeft geregeld over hoogte vergoeding, benoemt Rb deskundige om ogv keuze man het aan vrouw toekomende deel te berekenen.
Kwalificatie van diverse woningkosten
Rechtbank Rotterdam 04-06-2018 (pub. 23-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9592
Bij verbouwing moet onderscheid worden gemaakt tussen verbetering woning (= investering, dus valt onder verrekenbeding) en regulier onderhoud (= kosten huishouding, valt niet onder verrekenbeding).
Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1941
Geen verrekening van schulden (R-C schuld), die immers geen (her)belegging van overgespaarde inkomsten zijn. Man zou wel vergoedingsrecht hebben als hiermee tlv vrouw komende schulden waren betaald.
Bewijsvermoeden bij verrekenbeding / bewijs schenking
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-05-2017 (pub. 05-05-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:1906
1. Bij onvoldoende weerspreken dat periodiek verrekenbeding tijdens huwelijk niet is uitgevoerd geldt in beginsel bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW. 2. E-mail "Ik ben wel een hele erge bofkont met zo’n lieve man die een paard voor me heeft gekocht” is onvoldoende bewijs van schenking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVPE
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017
(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
- Onderscheid kosten gemeenschappelijke huishouding en kosten gezamenlijke hh. - Wanneer verbouwing woning is betaald met geld dat tot het te verrekenen vermogen behoort, dan vormt dit geïnvesteerde geldbedrag de teller. De noemer dient de totale investering te zijn, te weten de waarde van de woning vóór de verbouwing vermeerderd met het ten aanzien van de verbouwing geïnvesteerde geldbedrag uit te verrekenen inkomsten. De daaruit voortkomende som dient vermenigvuldigd te worden met de waarde woning op de peildatum.
ALHVPE
Rechtbank Rotterdam 04-06-2018
(pub. 23-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9592
Bij 'n verbouwing dient onderscheid te worden gemaakt tussen verbetering vd woning en regulier onderhoud. Indien sprake is van regulier onderhoud, dienen de kosten die hiermee gemoeid zijn gekwalificeerd te worden als kosten vd huishouding. Indien het gaat om een verbetering moeten de kosten worden gekwalificeerd als investering in een goed. Bewijsvermoeden art. 1:141 lid 3 BW dat de verbouwing is betaald uit overgespaard inkomen. Begrip "onverteerde inkomsten". Formule voor verrekening. Criteria afstorting P.E.B.
ALHVKI
Rechtbank Rotterdam 17-04-2018
(pub. 23-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9591
Echtscheiding. Zuiver financiële reden onvoldoende voor wijziging hoofdverblijf kind. Hantering hofnorm voor behoefte nu norm door vrouw onvoldoende gemotiveerd is betwist. Alimentatieverplichting voor 2 jr. Pp. zijn specifiek verrekenbeding overeengekomen in de akte huw vw., waaronder maximering van jaarlijks te verrekenen bedrag. De aard en omvang van het verrekenbeding verzet zich tegen onverkorte toepassing van het bewijsvermoeden Art. 1:141 lid 3 BW, dat afspraak pp zou doorkruisen.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-10-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8821
Huwelijkse voorwaarden. Periodiek verrekenbeding. Niet-uitgekeerde winsten. Man toegelaten tot tegenbewijs van het uit artikel 1:141 lid 3 BW voortvloeiende bewijsvermoeden dat zijn banksaldi tot het verrekenplichtig vermogen behoren. Tegenbewijs iets anders dan bewijs van tegendeel.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3371
Bij ontslag uit een draagplicht gaat het slechts om de interne verhouding tussen partijen; medewerking van de bank is voor de wijziging van de onderlinge draagplicht niet nodig. Aard verrekenbeding brengt mee dat slechts positief vermogen in de verrekening moet worden betrokken. Vrouw heeft slechts dan recht op verrekening vd waardestijging vd woning indien en voor zover die waardestijging groter is dan de (op de peildatum aanwezige) schulden die zijn aangegaan om de waardestijging te realiseren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN