ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Onvoldoende aandacht voor fiscale aspecten
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 01-11-2018 (zaaknr. 642910/NT 18-4, ECLI:NL:TNORAMS:2018:30, 03-01-2019)
Ernstig nalatig dat notaris bij het opmaken van de testamenten niet heeft geverifieerd of de huwelijkse voorwaarden nog passend waren en de mogelijke fiscale nadelen van de hvw daarbij niet heeft betrokken.
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 27-11-2018 (zaaknr. 650230/NT18-29, ECLI:NL:TNORAMS:2018:25, pub. 21-12-2018)
Kandidaat-notaris had klaagster en echtgenoot moeten wijzen op gevolgen van het finale verrekenbeding voor de erfbelasting indien echtgenoot van klaagster als eerste zou overlijden.
Schenkingsvrijstelling eigen woning
Besluit schenk- en erfbelasting geactualiseerd ivm wijziging per 1-1-2017 van de ‘jubelton’, leeftijdsvereiste, kwijtschelding, ontbinding eerdere schenking en opschortende voorwaarde vóór 1-1-2017.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-08-2018
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:4636
Art. 21, lid 9, SW en art. 10b UB SW; het arrest BNB 2016/234 geldt dienovereenkomstig ook voor art. 10b UB SW.Belanghebbende en zijn broer hebben het recht van erfpacht op een woning geërfd. Voor de erfbelasting is de waarde van het erfpachtrecht o.g.v. art. 21, lid 9 SW en art. 10b UB SW berekend op € 176.000 (de WOZ-waarde minus 17 x de canon). In het jaar van verkrijging zijn het erfpachtrecht en de blote eigendom van de woning tegelijk verkocht aan derden. Belanghebbende en zijn broer hebben daarbij een bedrag van € 110.000 o...
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2
Schenkbelasting. Vermogensverschuiving tussen twee op huwelijkse voorwaarden gehuwde echtgenoten. Voldoening natuurlijke verbintenis?
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10
Schenkbelasting. Verhoogde vrijstelling schenkbelasting i.v.m. verkrijging door een kind van de ouders voor de aflossing van een eigenwoningschuld kan alleen één kalenderjaar worden toegepast.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9
Erfbelasting. Recht op partnervrijstelling voor zoon die intensieve zorg aan zijn vader heeft verleend? Mantelzorgcompliment. Geen nieuw indicatiebesluit aangevraagd.
FI
Rechtbank Gelderland 20-09-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4043
Huwelijksvoorwaarden, inhoudende een beperkte gemeenschap, namelijk van een bank- en effectenrekening tnv man en/of vrouw. Bij aanvang huwelijk in 2008 stort man 10 mio op de rekening. Man overlijdt in 2012. Hetgeen man meer heeft opgenomen van de rekening dan vrouw, wordt alsnog verrekend. Rb verwerpt standpunt van de inspecteur dat sprake is van een schenking van 10 mio bij aanvang huwelijk, aangezien niet is voldaan aan de voorwaarde dat op het moment van de schenking sprake was van een voltooide vermogensverschuiving.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner? Pas op met de erfenis!
(Mr. Thijs Sarneel en Mr. Marjet Groenleer, 02-11-2018)
Hoe partners hun liefdesrelatie vormgeven, heeft verstrekkende gevolgen in het geval een van beiden komt te overlijden. Alleen samenwonen is niet genoeg om aanspraak te maken op de partnervrijstelling in de erfbelasting. .
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN