ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 24-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:788
Inkomstenbelasting. Art. 4.17c, lid 2, Wet IB 2001. Tot de tegenprestatie behoort ook hetgeen de verkrijger moet voldoen aan een derde.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-03-2019
(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:961
Door het overlijden van erflater is sprake van een fictieve vervreemding van de aanmerkelijkbelangaandelen. De inspecteur beschikt over een nieuw feit voor navordering. Het Hof ziet geen aanleiding om aan belanghebbenden een (integrale) proceskostenvergoeding toe te kennen.
Rechtbank Noord-Nederland 13-11-2018
(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5620
De toepassing van de eenmalig verruimde vrijstelling schenkbelasting in het jaar 2014 wordt niet toegekend omdat eiseres in 2013 reeds gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van art. 33a SW. Zowel uit de tekst van art. 33a SW (tekst 2014) als uit de Nota naar aanleiding van het verslag volgt duidelijk dat het niet mogelijk is om de schenking te spreiden over meerdere kalenderjaren. Feit van algemene bekendheid dat 'kalenderjaar' de periode van 1 januari t/m 31 december omvat. Beroep op vertrouwensbeginsel faalt.
Rechtbank Den Haag 08-02-2018
(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:1518
Moeder en dochter bewonen gezamenlijk de woning die in eigendom toebehoort aan de moeder. De moeder verkoopt de woning aan de dochter waarna de gezamenlijke bewoning wordt voortgezet. Binnen zes maanden na die verkoop overlijdt de moeder. De inspecteur heeft het aangegeven saldo van de nalatenschap verhoogd met een fictieve verkrijging. Volgens hem is materieel sprake van de overdracht van de woning met voorbehoud van het recht van bewoning en gebruik omdat de moeder na de overdracht in het huis is blijven wonen. De rechtbank oord...
Gerechtshof Den Haag 26-04-2019

(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:992
Dochter verkreeg woning van moeder binnen 180 dagen voor overlijden moeder. Kwijtschelding koopsom, voor € 100.000 beroep op vrijstelling schenkbelasting, voor resterende werd schenkbelasting voldaan. Maar moeder behield woongenot zonder huurprijs te betalen: zij bleef bij dochter in woning wonen. Hof: de WOZ-waarde van de woning is terecht bij belanghebbende als fictieve verkrijging krachtens erfrecht in de zin van art. 10 SW in aanmerking genomen. Oud adagium: 'een beetje genot is ook genot' (art. 10 lid 3 SW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
Niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner? Pas op met de erfenis!
(Mr. Thijs Sarneel en Mr. Marjet Groenleer, 02-11-2018)
Hoe partners hun liefdesrelatie vormgeven, heeft verstrekkende gevolgen in het geval een van beiden komt te overlijden. Alleen samenwonen is niet genoeg om aanspraak te maken op de partnervrijstelling in de erfbelasting.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN