ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Korte metten met moeder die dochtertje (7) tegen vader opzette
Rechtbank Limburg 19-04-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rb Limburg geeft, met voorbijgaan aan advies Raad, gedetailleerde opsomming van wat moeder moet doen om omgang tussen vader en kind te effectueren. Desnoods lijfsdwang als dwangsommen niet helpen.
Man schendt "in ernstige mate" waarheidsplicht in alimentatiegeschil
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:443
Man verschaft onjuiste informatie en werkt niet mee aan door Rb bevolen deskundigenonderzoek. Daarom volgt Rb standpunt vrouw over behoefte kind en vrouw, en draagkracht man. Kosten onderzoek voor man.
De rechter wordt er treurig van
Rechtbank Noord-Holland 27-06-2018 (pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5425
Partijen zijn alleen bezig met zichzelf en verliezen (het belang van) hun dochter volledig uit het oog. Rechter en RvdK spreken klare taal tot partijen.
Rechter spreekt klare taal tot bewindvoerder
Rechtbank Midden-Nederland 08-06-2018 (pub. 14-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2462
Nu doel van forfaitaire tarief o.m. is het verminderen van administratieve belasting, betreurt kantonrechter dat bewindvoerder verzoeken tot extra beloning doet die geen enkele kans van slagen hebben.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 19-04-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rechter is er klaar mee. Onverwachte weerstand dochtertje (7) tegen contact met vader. Sterke aanwijzingen dat dit door moeder komt. Die handelt niet alleen i.s.m. art. 1: 247 lid 3 BW, maar past ook (in)direct geweld toe a.b.i. art. 1:247 lid 2 BW. Sleutel oplossing niet in hulptraject ouders en uitstel omgang maar in handen moeder. Volgt precieze opsomming bijdrage die moeder aan slagen omgang kind met vader moet gaan geven, versterkt met dwangsommen en zo nodig lijfsdwang. Dit alles uitvoerbaar bij voorraad.
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:443
Kinder- en partneralimentatie na echtscheiding Grove schending van art. 21 Rv door man. Man legt onjuiste en verouderde informatie over. Hij werkt onvoldoende mee aan het deskundigenonderzoek en cruciale informatie wordt niet tijdig medegedeeld. Rb. verbindt daaraan de gevolgtrekking verbinden die zij geraden acht. Rb. sluit voor behoefte en draagkracht aan bij standpunten vrouw. Volgt oplegging van een partneralimentatie van € 12.897,- bruto per mnd.
Rechtbank Amsterdam 09-01-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:114
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdeling. Aanvullend verzoek wordt niet meegenomen wegens strijd met de goede procesorde a.b.i. art. 130 Rv; eerdere afspraken ter zitting zijn niet (volledig) door vrouw nagekomen. Beschikking treedt in de plaats van de medewerking van de vrouw t.b.v. verkoop parkeerplaats. En vrouw moet nu op door man aan te geven tijdstippen zijn spullen overhandigen. Daarnaast spoorboekje mbt verkoop woning.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019

(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:492
Vrouw maakte 3 x geld over naar man (taxichauffeur) tijdens kortdurende affectieve relatie, waarvan 2 maal ovv "lening". Onvoldoende door man betwist dat gelden hem geleend zijn. Evenmin verrekening met tegenvordering tzv beweerde autoritten naar ziekenhuis; geen vervoersovereenkomst gesteld en niet gebruikelijk dat voor dit soort ritten in affectieve relatie betaald dient te worden. Ook geen bewijs(aanbod) dat deze ritten plaats vonden. Man moet alles terugbetalen. Ook proceskostenveroordeling.
Rechtbank Noord-Holland 27-06-2018

(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5425
Verdeling zorg- en opvoedingstaken. Raad: partijen houden alleen met hun eigen situatie rekening en schuiven hun kind als een pakketje heen en weer. Rechter sluit zich hierbij aan en heeft met stijgende verbazing ter zitting waargenomen hoe partijen met elkaar omgaan, waarbij zij (het belang van) de minderjarige totaal uit het oog zijn verloren. Moeder handelt eigenmachtig en vader lijkt in de weerstand-modus te zitten. "Het is om treurig van te worden. Tijd voor duidelijkheid en om (belang) kind voorop te stellen!"
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Rechter is er klaar mee

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN