ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Inbrengen van stukken uit andere procedure
Voorzitter Raad van Discipline Amsterdam 31-01-2019 (zaaknr. 18-1044/A/A, ECLI:NL:TADRAMS:2019:25, pub. 07-02-2019)
Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar dat advocaat stukken uit procedure tussen klaagster en vorige ex-partner heeft ingebracht in omgangsprocedure. Cliënt had deze ontvangen van vorige ex-partner.
Advocaat wacht 10 maanden met indienen echtscheidingsverzoek
Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 04-02-2019 (zaaknr. 18-614/DB/LI, ECLI:NL:TADRSHE:2019:19, pub. 06-02-2019)
Financieel nadeel voor klaagster: ex-echtgenoot was nog 10 maanden fiscaal partner. Advocaat had verzoekschrift kunnen indienen met mededeling dat nadere stukken zouden volgen. Klacht gegrond.
Overleggen concept convenant en confraternele correspondentie in procedure
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 17-12-2018 (zaaknr. 18-161, ECLI:NL:TADRARL:2018:256, pub. 24-01-2019)
Advocaat: toegestaan want op deelgebieden overeenstemming mbt afwikkeling echtscheiding. RvD: niet toegestaan want geen algehele overeenstemming over de afwikkeling van de echtscheiding.
Mocht advocaat optreden voor vrouw bij afwikkeling convenant?
Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 17-12-2018 (zaaknr. 18-275, ECLI:NL:TADRARL:2018:255, pub. 23-01-2019)
Nee: voor man was destijds niet duidelijk dat advocaat niet voor hem optrad. In die omstandigheden staat het de advocaat niet vrij om thans voor de vrouw tegen de man op te treden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

TU
Rechtbank Noord-Holland 21-03-2018
(pub. 11-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:1907
Beroepsfout advocaat
TU
Rechtbank Den Haag 31-01-2018
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:9033
Beroepsfout advocaat. Advocaat, die optreedt voor de vrouw alleen, dient gezamenlijk echtscheidingsverzoek in, met door de man opgesteld convenant. Tussenuitspraak Rb Den Haag, 02-11-2016:ECLI:NL:RBDHA:2016:13199 advocaat aansprakelijk jegens de man. Zware zorgplicht jegens beide partijen. Advocaat heeft zich onvoldoende ervan vergewist dat een van betrokken partijen de inhoud van de regeling in het echtscheidingsconvenant heeft begrepen. In deze einduitspraak stelt de Rb de schade vast op € 68.974.
TU
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-03-2018
(pub. 07-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:897
Geschil over de vraag of een advocaat een beroepsfout heeft gemaakt.
TU
Rechtbank Midden-Nederland 24-01-2018
(pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:165
Vrouw vordert schadevergoeding van voormalige echtscheidingsadvocaat van € 78.310,66. Rb: Of advocaat een fout heeft gemaakt, moet niet achteraf worden beoordeeld adhv het resultaat, maar adhv situatie op moment van evt. fout. Tuchtrechtelijke veroordeling leidt niet zonder meer tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. Vordering afgewezen: anders dan tuchtrechter had geoordeeld, staat niet vast dat vrouw tijdig stukken aan advocaat had verstrekt en heeft vrouw nagelaten haar overige verwijten voldoende te concretiseren.
TU
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-12-2017
(pub. 15-12-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:5561
Vrouw geeft aantal malen opdracht aan advocaat tot indiening en vervolgens intrekking echtscheidingsverzoek. Bij laatste indiening, met beslag, blijkt dat man bankrekeningen heeft leeggehaald. Vrouw stelt advocaat aansprakelijk: had bij eerste verzoek beslag moeten leggen en vrouw moeten inlichten over gevolg van intrekken verzoek. Rb/Hof wijzen vordering af: niet blijkt dat vrouw niet had kunnen begrijpen dat man bevoegd bleef over vermogen te beschikken en beslag zou zijn vervallen bij intrekking echtscheidingsverzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid advocaat

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN