ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Oproepen bij ondeelbare rechtsverhouding in digitale procedure
HR: 30g Rv: eiser in procedure dient alsnog alle bij processueel ondeelbare rechtsverhouding betrokken partijen in het geding in cassatie op te roepen.
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:649
Vordering tot verdeling van nalatenschap, processueel ondeelbare rechtsverhouding. Eiser krijgt gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen in digitale cassatieprocedure.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Rotterdam 08-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7112
Zoon en dochter zijn in testament van vader in legitieme gesteld. Zoon heeft ten onrechte zijn zus niet in procedure tegen stiefmoeder betrokken, want processueel ondeelbare rechtsverhouding. Zus moet alsnog worden opgeroepen. Daarnaast diverse beslissingen over de omvang van de nalatenschap.
ER
Rechtbank Rotterdam 27-06-2018
(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6327
Erfrechtzaak van vader tegen zijn oudste twee kinderen van zijn in totaal vijf kinderen. Ontvankelijkheidsverweer vanwege processueel ondeelbare vordering. Vader wordt in de gelegenheid gesteld om de drie jongste kinderen op te roepen op de voet van art. 118 Rv.
ERFP
Hoge Raad 20-04-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:649
Vordering tot verdeling van nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. HR 10 maart 2017 ECLI:NL:HR:2017:411. De Hoge Raad geeft eiser tot cassatie gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen als partijen in digitale vorderingsprocedure in cassatie (art. 30g Rv).
ER
Rechtbank Oost-Brabant 07-03-2018
(pub. 13-03-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:1139
Processueel ondeelbare rechtsverhouding. De stellingen van partijen leiden niet tot duidelijkheid met betrekking tot de identiteit van de erfgenamen. Om die reden ziet de rechtbank geen aanleiding om de zaak ambtshalve aan te houden om de man in de gelegenheid te stellen de betreffende erfgenamen op te roepen en in de procedure te betrekken. Vorderingen man worden afgewezen.
ER
Rechtbank Limburg 26-10-2016
(pub. 09-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2016:9271
Geen van partijen heeft een verklaring van erfrecht zoals bedoeld in art. 4:188 BW in het geding gebracht waaruit de juistheid van die stelling wie de erfgenamen zijn blijkt. Bij deze stand van zaken kan de rechtbank dan ook niet met zekerheid vaststellen of er nog andere afstammelingen zijn die mogelijk als erfgenamen in deze procedure hadden moeten worden betrokken. De rechtbank stelt eiser daarom in de gelegenheid om alsnog een verklaring van erfrecht in het geding te brengen. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Processueel ondeelbare rechtsverhouding nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN