ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Schadevergoeding wegens overlijden partner niet vrijgesteld in box 3
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:834
De overlijdensschade-uitkering is in vermogen van belanghebbende gevloeid en maakt onderdeel uit van grondslag voor vermogensrendementsheffing. De wetgever heeft niet voorzien in vrijstelling in box 3.
Staatssecretaris: voorlopig geen box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
Vermogensrendementsheffing 2015 niet in strijd met EVRM
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2616
Temeer niet omdat wetgever het forfait per 01-01-2017 heeft aangepast, waarbij rekening is gehouden met de opbouw van beleggingen en het gemiddeld rendement dat daarmee wordt behaald.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 16-04-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:407
Erflater heeft op 31 december 2012 een bv opgericht (hierna: de B.V.). Op diezelfde dag heeft hij een bedrag van € 1.500.000 gestort op de kwaliteitsrekening van de notaris onder de vermelding “Agiostorting de B.V.” Dit bedrag is vervolgens op 21 januari 2013 op de bankrekening van de B.V. gestort. Verder is op de TBS-balans van erflater per 1 januari 2013 een bedrag van € 90.000 opgenomen met de omschrijving “liqmiddelen int sparen”. Naar ’s Hofs oordeel heeft de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat de erflater op 31 december 2012 ...
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:834
Belanghebbende heeft in 2007 een schadevergoeding ontvangen wegens het overlijden van zijn partner als gevolg van een ongeluk. Hof verwerpt standpunt van belanghebbende dat de overlijdensschade-uitkering is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3. De overlijdensschade-uitkering is na de uitkering in het vermogen van belanghebbende gevloeid en maakt onderdeel uit van de grondslag voor de vermogensrendementsheffing. De wetgever heeft in de Wet IB 2001 niet voorzien in enige vorm van vrijstelling in box 3.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2616
Vermogensrendementsheffing 2015 is op regelniveau niet in strijd met eigendomsrecht van art. 1 EP EVRM.ECLI:NL:HR:2017:2517 Temeer niet omdat wetgever het forfait per 01-01-2017 heeft aangepast, waarbij rekening is gehouden met de opbouw van beleggingen en het gemiddeld rendement dat daarmee wordt behaald. Daarmee heeft de wetgever de beoogde benadering van de werkelijkheid naar ’s Hofs oordeel in voldoende mate hersteld. Geen sprake van een individuele en buitensporige last.
Rechtbank Den Haag 11-01-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1098
Eiseres heeft in februari 2014 een inkeerverzoek gericht aan verweerder met betrekking tot een buitenlandse bankrekening. In geschil is door wie en wanneer het vermogen op genoemde bankrekening aan eiseres is geschonken en of de navorderingsaanslag terecht is opgelegd. De rechtbank oordeelt dat op 5 mei 1999 sprake is van een schenking van hand tot hand door de moeder van eiseres waarover schenkbelasting verschuldigd is. De eigen verklaring die eiseres heeft overgelegd acht de rechtbank onvoldoende om aannemelijk te achten dat de ...
Hoge Raad 15-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:359
HR: 81.1 RO.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN