ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoe zit het sinds 1 januari 2018 met de inkeerregeling?
Inkeren als zwartspaarder? Kan dat nog dan? (Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma 12-11-2018)
Op 31 december storting van 1,5 mio op derdenrekening notaris
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2018 (pub. 06-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3682
Degene die gelden heeft gestort op derdenrekening van notaris wordt geacht rechthebbende daartoe te zijn. Op 1 januari behoort 1,5 mio tot rendementsgrondslag box 3.
Is oude (gunstige) of nieuwe inkeerregeling van toepassing?
Hoge Raad 02-11-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2041
De aan inkeerbepaling te ontlenen verwachting omtrent de boete wordt niet beoordeeld naar moment van onjuiste aangifte maar van inkeren. Boete na wetswijzing was niet onvoorzienbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 22-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3122
Wetgever heeft in redelijkheid kunnen oordelen dat voor de box3-heffing uit het oogpunt van eenvoud, uitvoerbaarheid en het voorkomen van belastingontwijking een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Geen sprake van een verboden discriminatie. Verder is zowel op regelgevend niveau als op individueel niveau sprake van een fair balance. Er is (nog) geen sprake van een individuele buitensporige last.
FI
Gerechtshof Den Haag 16-10-2018
(pub. 22-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3125
Voor zover als gevolg van de keuze voor de box 3-heffing sprake is van een gelijke behandeling van ongelijke gevallen, bestaat voor die behandeling uit het oogpunt van eenvoud, uitvoerbaarheid en het voorkomen van belastingontwijking een objectieve en redelijke rechtvaardiging. Geen sprake van een verboden discriminatie. Verder is zowel op regelgevend niveau als op individueel niveau sprake van een fair balance. Er is geen sprake van een individuele buitensporige last.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3682
Op 31-12-2012 heeft erflater € 1.500.000 gestort naar derdenrekening van notaris ovv “Agiostorting B.V.”, doorgestort op 21-12-2013 naar BV ovv “Agiostorting inzake oprichting”. In oprichtingsakte BV geen vermelding mbt agiostorting. Hof: op 31-12-2012 geen agiostorting plaatsgevonden. Bedrag heeft vermogen van erflater niet verlaten. Degene die gelden heeft gestort op derdenrekening van notaris wordt geacht rechthebbende tot die gelden te zijn. Op 01-01-2013 behoort € 1.500.000 tot rendementsgrondslag box 3.
FI
Hoge Raad 02-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2041
1. De inkeerregeling Is een op de sanctieoplegging betrekking hebbende bepaling, en valt derhalve onder de werking van art. 7 EVRM. 2. De aan de inkeerbepaling te ontlenen verwachting omtrent de boete moet niet moet worden beoordeeld naar moment van onjuiste aangifte, maar naar moment van inkeren. Belanghebbende, ingekeerd na aanscherping van de inkeerregeling, kan geen beroep doen op de (gunstigere) inkeerregeling die gold t.t.v. de onjuiste aangiften.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9454
Forfaitaire rendementsheffing van box 3 is niet in strijd met artikel 1 EP.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN