ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afbouw partneralimentatie
Hoge Raad 13-04-2018 (pub. 13-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:594
Hof verlaagt alimentatie in de toekomst, zonder grieven tegen afbouwregeling. A-G: niet buiten grenzen rechtsstrijd, nu Hof is gebleven binnen bandbreedte van alimentatiebedragen. HR volgt A-G.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 19-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1236
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Omgangsregeling.
Parket bij de Hoge Raad 07-06-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:PHR:2019:606
Personen- en familierecht. Verzoek tot vaststelling omgangsregeling (art. 1:377a BW); wijziging verzoek in strijd met art. 130 jo. 283 Rv?; ontbreken motivering ten aanzien van vaststelling omgangsregeling.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-03-2019
(pub. 03-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2858
Geen matiging onderhoudsplicht jegens jongmeerderjarige. Daartoe door man aangevoerde omstandigheden zijn onvoldoende. Voor behoefte wordt aangeknoopt bij WSF-norm thuiswonende student. Geen verhoging met lesgeld, wel vermindering met basisbeurs, aanvullende beurs en zorgtoeslag. Geen structurele bijverdiensten jongmeerderjarige dus daarvoor wordt niet gecorrigeerd. Draagkracht man verdeeld over jongmeerderjarige en 3 stiefkinderen van de man. Terugbetaling voor zover meer is betaald dan behoefte.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:717
Dat de man samenwonend is, is onvoldoende om af te wijken van het forfaitaire systeem mbt de woonlasten. Geen bijzondere omstandigheden, bv zoals het niet kunnen voorzien in de kosten van het kind. Man heeft 4 dagen voor zitting verzocht om een lagere alimentatie vast te stellen, maar niet nader toegelicht. Vrouw hoefde dit niet op te vatten als een incidenteel hoger beroep. Hof mag geen beslissing nemen die ongunstiger voor haar is dan hetgeen in de beschikking is bepaald (verbod op reformatio in peius in hoger beroep).
Hoge Raad 30-11-2018

(pub. 30-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2219
Nihilstelling partneralimentatie op een termijn van drie jaar houdt in cassatie geen stand. Hof heeft oordeel omtrent verdiencapaciteit vrouw onvoldoende gemotiveerd. Tevens is het Hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden. A-G concludeerde contrair.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Grenzen van de rechtsstrijd

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN