ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan meemoeder het kind dat zij erkende nog adopteren?
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wat wél kan is dat bijzondere curator namens kind vernietiging erkenning vraagt; meemoeder kan daarna adopteren. Rb laat meewegen dat adoptie in buitenland meer zekerheid geeft.
Verzoek vernietiging erkenning
Rechtbank Gelderland 19-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:694
Wet biedt geen ruimte voor afweging van belangen van minderjarige, maar jurisprudentie EHRM wel. In lijn brengen van juridische en biologische werkelijkheid prevaleert. Erkenning vernietigd.
Rechtbank Gelderland 07-05-2018 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5770
Niet staat vast dat man al eerder wist dat dochter niet zijn kind was. Rb zoekt daarom voor bepaling datum waarop hij bekend werd met zijn dwaling, aansluiting bij datum uitslag DNA-onderzoek. Verzoek tijdig gedaan.
Per abuis erkenning ipv adoptie door duomoeder
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder kan geen verzoek vernietiging erkenning doen, maar bijzondere curator (namens kind) wel. In belang van kind dat het in plaats hiervan geadopteerd wordt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Als kind erkend is door meemoeder (waardoor ook zij juridisch ouder wordt), dan behoort adoptie door haar niet meer tot de mogelijkheden. Dat de (rechts)gevolgen van erkenning en adoptie deels verschillend zijn, maakt dit niet anders. Gelet hierop is de adoptie van kind (2014) door verzoekster niet meer mogelijk, aangezien verzoekster dit kind al heeft erkend. Wat wél kan is dat de erkenning wordt vernietigd op verzoek vd bijzondere curator namens het kind. Volgt vernietiging vd erkenning en inwilliging verzoek adoptie.
KI
Rechtbank Gelderland 11-12-2018
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5772
Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2018:577. Kind inmiddels op hoogte vd procedure vernietiging erkenning. Met de bijzondere curator acht de rechtbank een nader DNA-onderzoek noodzakelijk (en in belang van zowel man als kind) om vast te kunnen stellen of de man wel of niet haar biologische vader is. Volgt bevel tot nieuw DNA-onderzoek met vraag of uit te sluiten is dat man verwekker vh meisje is en zo neen met welke mate van waarschijnlijkheid hij als de verwekker kan worden beschouwd. Voor het vervolg: zie ECLI:NL:RBGEL:2019:694
KI
Rechtbank Gelderland 19-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:694
Bij verzoek tot vernietiging erkenning door de erkenner (ex art. 1:205 lid 1 sub b BW) is gezien de rechtspraak van het EHRM en het IVRK ook ruimte voor een afweging van de belangen van de minderjarige. In de onderhavige belangenafweging acht de rechtbank doorslaggevend het in lijn brengen van de juridische en biologische werkelijkheid. Band tussen man en kind zal evengoed blijven bestaan. De erkenning wordt vernietigd. Voor het eerdere verloop van deze procedure: zie ECLI:NL:RBGEL:2018:5770 en ECLI:NL:RBGEL:2018:5772.
KI
Rechtbank Gelderland 07-05-2018
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5770
Niet komen vast te staan dat man al eerder wist dat dochter niet zijn kind was. Dat zijn huidige vrouw iets dergelijks gedroomd heeft, is onvoldoende om dat aan te nemen. Rb zoekt daarom voor bepaling datum waarop hij achter zijn dwaling kwam, aansluiting bij datum waarop man uitslag vh DNA-onderzoek kreeg; aldus is hij niet te laat met zijn verzoek tot vernietiging erkenning kind. Rb houdt verdere beslissing aan totdat kind over situatie is voorgelicht. Art.1:205 lid 1 aanhef en sub b BW.
KI
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2018
(pub. 18-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:1191
vernietiging van een door de vrouwelijke partner van de moeder gedane erkenning. Zie ook de beschikking van 9 januari 2019.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging erkenning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN