ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Per abuis erkenning ipv adoptie door duomoeder
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder kan geen verzoek vernietiging erkenning doen, maar bijzondere curator (namens kind) wel. In belang van kind dat het in plaats hiervan geadopteerd wordt.
Driemaanden-termijn erkenning start pas bij uitslag DNA-test
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018 (pub. 03-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2838
Moeder die twijfel zaait over persoon van verwekker en vervolgens niet meewerkt aan DNA-onderzoek, moet daarmee niet erkenning door verwekker kunnen blokkeren.
Erkenning eerste meemoeder vernietigd
Gerechtshof Amsterdam 21-08-2018 (pub. 28-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3046
Moeder heeft nieuwe partner, geen contact meer van eerste meemoeder met kind. Hof: Belang van kind uit lesbische relatie is beste gediend indien feitelijke verzorgers ook zijn juridische ouders zijn.
Geen vernietiging erkenning
Rechtbank Overijssel 26-04-2018 (pub. 12-07-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2413
Man deed bewuste keuze toen hij kind erkende; hij wist immers dat het kind ook níet van hem zou kunnen zijn. Dat hij naar eigen zeggen onbezonnen handelde, doet hieraan niet af.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
vernietiging van een door de vrouwelijke partner van de moeder gedane erkenning. Zie ook de beschikking van 14 februari 2018.
KI
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder dwaalde over de rechtsgevolgen toen ze donorkind van moeder-levensgezel erkende. Eigenlijk had ze willen adopteren. Maar bewoordingen van art. 1: 205 BW staan in weg aan toewijzing van haar verzoek om vernietiging. Zelfstandig verzoek van bijzondere curator tot vernietiging van de erkenning brengt uitkomst: dit verzoek is wél voor toewijzing vatbaar. Evenals adoptieverzoek duomoeder, onder de opschortende voorwaarde dat de vernietiging van de erkenning kracht van gewijsde zal hebben verkregen.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-10-2018
(pub. 05-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4060
Vernietiging erkenning, vervangende toestemming erkenning, wijziging geboorteakte
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2838
Hof wijst verzoek verwekker om vervangende toestemming tot erkenning toe: een moeder die, al dan niet te goeder trouw, twijfel zaait over de persoon vd verwekker en vervolgens niet meewerkt aan een DNA-onderzoek moet daarmee niet de weg vd verwekker om tot erkenning te komen, kunnen blokkeren (door kind door andere man te laten erkennen). Driemaanden-termijn daarom pas gaan lopen vanaf datum uitslag vh door biologische vader op voortvarende wijze afgedwongen DNA-onderzoek. Eerdere erkenning andere man hierdoor nietig.
KI
Gerechtshof Amsterdam 21-08-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3046
Hof: uit de wetsgeschiedenis volgt dat het belang vh kind dat wordt geboren in een lesbische relatie het beste is gediend indien zijn feitelijke verzorgers en opvoeders ook zijn juridische ouders zijn. Volgt vernietiging vd erkenning vd eerste meemoeder vh kind (dat in 2016 is geboren via kunstmatige donorbevruchting door een bekende donor), met wie geen contact meer is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging erkenning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN