ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kantonrechter gaat creatief om met wilsrecht ex artikel 4:19 BW
Rechtbank Rotterdam 08-08-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7054
Vader is na overlijden moeder een geregistreerd partnerschap aangegaan. Hij wil geld voor kinderen apart zetten, met eigen vruchtgebruik. Past niet in systeem van art. 4:19 BW. Toch vindt de kantonrechter het een goed idee.
Verzorgingsvruchtgebruik, ondanks vooruitzicht op groot geldbedrag
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6011
Na voltooiing van de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap bestaat er wellicht geen verzorgingsbehoefte (meer) en is continuering van het vruchtgebruik mogelijk niet langer geboden.
Vruchtgebruik art. 4:30 BW vangnet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3431
Onterfde echtgenoot moet behoefte aan vruchtgebruik aannemelijk maken. Met vruchtgebruik wordt beoogd niet meer dan een vangnet te bieden indien verzorging niet is gewaarborgd.
Som ineens wegens arbeid voor erflater?
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1928
Dochter maakt aanspraak op som ineens ogv het verrichten van arbeid in de huishouding van erflater. Afgewezen: geen sprake van verlies van verdiencapaciteit door zorg voor erflater.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9522
Erfrecht. Uitleg testament. Wil van erflater niet juist weergegeven in zijn testament. Het testament van erflater kan zo worden uitgelegd dat bedoeld is om (ook) het wilsrecht van art. 4:21 BW uit te sluiten.
Rechtbank Rotterdam 08-08-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7054
Vader is na overlijden moeder een nieuw geregistreerd partnerschap aangegaan. Zijn kinderen hebben op grond van art. 4:19 BW daarom recht goederen overgedragen te krijgen met waarde van ten hoogste de geldvordering die zij op vader hebben. Vader wil geld voor de kinderen apart zetten, en daar zelf vruchten van plukken. Vruchtgebruik op geld past niet in systeem van art. 4:19 BW nu daar enkel wordt gesproken over goederen en geld daar niet onder valt. Toch treft kantonrechter deze regeling (als eigen beslissing).
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019

(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6011
Mede gelet op de verzorgingsgedachte die ten grondslag ligt aan art. 4:29 BW en het belang van verzoekster bij vestiging van het op dit artikel gebaseerde vruchtgebruik, kan het toekomstige vooruitzicht op uitkering van een substantieel geldbedrag in dit geval niet afdoen aan de actuele verzorgingsbehoefte van verzoekster. Na voltooiing van de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap bestaat er wellicht geen verzorgingsbehoefte (meer) en is continuering van het vruchtgebruik mogelijk niet langer geboden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018

(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3431
Onterfde echtgenoot zal aannemelijk moeten maken dat hij of zij voor zijn verzorging behoefte heeft aan een vruchtgebruik als bedoeld in art. 4:30 BW. Met dit vruchtgebruik wordt beoogd hem niet meer dan een vangnet te bieden in de vorm van een passende voorziening indien en voor zover zijn verzorging niet is gewaarborgd ECLI:NL:HR:2007:BA2507 .
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018

(pub. 04-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1928
In de literatuur en jurisprudentie zijn aan de hand van de wetsgeschiedenis een aantal criteria geformuleerd waaraan moet worden voldaan om een geslaagde aanspraak te doen op de som ineens als bedoeld in art. 4:36 BW. Één van de criteria is dat het kind dat arbeid heeft verricht voor zijn ouder hierdoor is beperkt in zijn of haar mogelijkheden om elders betaalde arbeid te verrichten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wilsrechten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN