ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Handleiding voor social media na overlijden
Je digitale nalatenschap: wat moet je weten? (Netwerk Notarissen 23-11-2018)
Vordering tot afgifte medisch dossier afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Zie r.o. 4.7 voor overige vereisten daarvoor.
Selbsteintritt: schenking volmachtgever aan gevolmachtigde altijd nietig?
Heeft dochter recht op beetje as na crematie vader?
Rechtbank Oost-Brabant 12-09-2018 (pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4415
Dochter wil graag beetje as na crematie van haar vader om dit in sieraad te bewaren. Stiefmoeder werkt niet mee. In Wensenboekje van Dela dat vader heeft ingevuld staat dat as moest worden uitgestrooid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3707
Ontruiming gelast van tot nalatenschap behorende panden, omdat huurovereenkomsten niet bevoegd zijn aangegaan.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:14
Niet vast komen te staan dat erfgenaam geld heeft opgenomen bij bank van moeder of deze bedragen wederrechtelijk aan het vermogen van moeder heeft onttrokken. Geen verplichting rekening en verantwoording af te leggen.
ER
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2372
Erflater is overleden in 2002. Zijn broers claimen vordering op nalatenschap wegens geldleningen aan erflater in periode 1988-1998. Bewijskracht onderhandse akte. HR verwerpt het cassatieberoep, met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
ER
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1415
Erflater is overleden in 2002. Zijn broers claimen vordering op nalatenschap wegens geldleningen aan erflater in periode 1988-1998. Bewijskracht onderhandse akte. Art. 81 lid 1 RO.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-12-2018
(pub. 17-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5181
Dochter A neemt geld op van vader, en bewindvoerder vader vordert dit terug. Lopende de procedure overlijdt vader. Dochter B treedt op grond van art. 3:189 lid 2 BW in verband met art. 3:171 BW bevoegd (met de kennelijke instemming van dochter A) op tegen dochter A als procespartij namens de nalatenschap waarin dochter A en dochter B deelgenoot zijn. Moet dochter A rekening en verantwoording afleggen?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN