ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Niet-erfgenaam voldoet kosten uitvaart. Bij wie kan hij aankloppen?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9521
Verbintenis van vereffenaar van de nalatenschap tot vergoeding van kosten lijkbezorging aan niet-erfgenaam.
Zoon moet verantwoording afleggen over pinopnames van erflaatster/moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019 (pub. 03-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7999
Verantwoordingsplicht over opnames buiten normale uitgavenpatroon. De intensieve band tussen zoon en moeder brengt mee dat zoon niet kan volstaan met de blote stelling dat hij geen zicht had op uitgaven van moeder.
Geregistreerd partnerschap van medewerkster verzorgingstehuis (1961) met man (1921)
Rechtbank Rotterdam 25-09-2019 (pub. 30-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7531
Zij verricht na zijn overlijden paulianeuze handeling. Overeenkomst tot verkoop woning vernietigd. Vernietiging mist goederenrechtelijk effect; in plaats daarvan verplichting tot schadevergoeding, hoofdelijk aansprakelijk.
Afgifte medisch dossier - zwaarwegend belang
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6571
Eerlijke verdeling nalatenschap vormt zwaarwegend belang. Rechter kan zich zonder medische informatie in procedure geen of minder goed beeld vormen van wilsbekwaamheid of eventuele wilsgebreken of beïnvloedbaarheid van erflater.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9521
Verbintenis van vereffenaar van de nalatenschap tot vergoeding van kosten lijkbezorging aan niet-erfgenaam, nu deze zich op redelijke gronden heeft ingelaten met verzorging uitvaart van zijn overleden zus. Die verbintenis vloeit niet rechtstreeks voort uit art. 4:7 BW, maar in dit geval wel uit het stelsel van de wet en de wel in de wet geregelde gevallen.
Gerechtshof Den Haag 01-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2796
Erfrecht. Geschil tussen broers of bij leven van erflater op enigerlei wijze geld is onttrokken. Ondertekening leningovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek - geestelijke stoornis art. 3:34 BW - en/of misbruik van omstandigheden. Wettelijk kader geschetst en vervolgens toegepast op deze zaak. Pinopnamen. Onrechtgerechtvaardigde verrijking althans onrechtmatige daad.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019

(pub. 03-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7999
Zoon moet verantwoording afleggen over de pinopnames die niet vielen binnen het normale uitgavenpatroon van erflaatster/moeder. De intensieve band die tussen zoon en moeder bestond brengt naar het oordeel van het hof mee dat zoon niet kan volstaan met de blote stelling dat hij geen zicht had op de uitgaven van de moeder.
Rechtbank Rotterdam 25-09-2019

(pub. 30-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7531
Erfrecht. Medewerkster verzorgingstehuis (1961) gaat geregistreerd partnerschap aan met heer X (1921). Na diens overlijden verkoopt zij woning voor lage prijs aan bedrijf vriendin, waardoor kinderen X worden benadeeld in verhaalsmogelijkheden. Koopovereenkomst vernietigd wegens handelen in strijd met art. 3:45 BW. Woning inmiddels geleverd aan derde te goeder trouw. Vernietiging mist daardoor goederenrechtelijk effect; in plaats daarvan verplichting tot schadevergoeding, hoofdelijk aansprakelijk.
Rechtbank Limburg 25-09-2019
(pub. 27-09-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:8666
Grote geldbedragen van rekening erflaatster afgegaan. Gedaagde dient te bewijzen dat de opgenomen/overgeboekte bedragen ten goede zijn gekomen van erflaatster, en dat de schenkingen aan gedaagde niet tot stand zijn gekomen onder invloed van de geestelijke toestand van erflaatster.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN