ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afgifte (medisch) zorgdossier teneinde wilsonbekwaamheid erflaatster aan te tonen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 28-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:861
Voldoende concrete aanwijzingen voor gestelde vermoeden dat erflaatster ttv wijzigen van haar testament wilsonbekwaam was. Geen andere (minder vergaande) weg mogelijk. Zorgdossier moet worden afgegeven.
Erfgenaam en erflaatster hadden samen en/of-rekening; geen volmacht
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:357
Reeds uit hoofde van tenaamstelling van rekeningen was erfgenaam bevoegd om uitgaven te doen; daarvoor was geen volmacht nodig.
Rekening en verantwoording tussen erfgenamen onderling?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019 (pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:14
Niet vast komen te staan dat dochter bedragen wederrechtelijk aan vermogen van moeder heeft onttrokken: zij pinde voor haar. Geen verplichting tot rekening en verantwoording aan broer/mede-erfgenaam.
Handleiding voor social media na overlijden
Je digitale nalatenschap: wat moet je weten? (Netwerk Notarissen 23-11-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1820
Vervolg op hof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:2000 . Fideicommis de residuo. Zijn de schenkingen ten laste van het bezwaarde vermogen nietig?
ER
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019
(pub. 28-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:861
Tussen partijen is in geschil of het medisch beroepsgeheim in de weg staat aan afgifte door het woonzorgcentrum van het (medisch) zorgdossier van erflaatster. Voldoende concrete aanwijzingen voor het gestelde vermoeden dat erflaatster ten tijde van het wijzigen van haar testament wilsonbekwaam was. Geen andere (minder vergaande) weg mogelijk. Opgebouwde zorgdossier, waaronder het medisch dossier, moet worden afgegeven.
ER
Parket bij de Hoge Raad 25-01-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:68
Cassatie. Geschil over de plaats waar een jong overleden, zwangere vrouw begraven is. Haar echtgenoot, die na haar dood enige tijd ten onrechte van betrokkenheid bij haar overlijden werd verdacht en in detentie verbleef, en om die reden niet de opdracht tot begrafenis heeft gegeven, vordert van haar ouders toestemming om haar op te graven en te herbegraven. Het hof heeft geoordeeld dat de ouders geen misbruik van hun bevoegdheid maken door deze toestemming niet te verlenen, of (anderszins) onrechtmatig handelen.
ER
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:357
Erfgenaam had samen met erflaatster en/of-rekening. Bij vraag of volmacht is verleend komt het aan op hetgeen betrokkenen over en weer hebben verklaard en uit elkaars gedragingen en verklaringen hebben mogen begrijpen (HR 12 oktober 2012 ECLI:NL:HR:2012:BW9243 ). Reeds uit hoofde van tenaamstelling van rekeningen was erfgenaam bevoegd om uitgaven te doen; daarvoor was geen volmacht nodig. Ook geen misbruik van omstandigheden in de zin van art. 7:176 BW.
ER
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:356
Wet op de lijkbezorging en de verhouding tot de uiterste wil. Vader en dementerende moeder leven al jaren (in onmin) apart. Na overlijden regelen de kinderen (buiten vader om) de crematie. Vader vordert afgifte asbus, en beroept zich daarbij op testament, waarin hij tot bezorger van begrafenis of crematie is benoemd. Hof is van oordeel dat de uiterste wil de meeste rechtszekerheid biedt met betrekking tot de wens van de moeder, namelijk dat haar echtgenoot de begrafenis of crematie diende te regelen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN