ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kind deed financiën voor ouder. Na diens overlijden rekening en verantwoording verschuldigd?
Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2313
In familierelaties waarin één van de kinderen het beheer van de financiën op zich neemt, past terughoudendheid tav verplichting tot afleggen van rekening en verantwoording. Maar er zijn wel grenzen.
Erfenis gaat in rook op
Rechtbank Den Haag 21-12-2016 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2016:16699
Erfgenaam had brand gesticht in woning van erflater, omdat hij zijn woning moest verlaten. Daardoor was hij na overlijden van erflater "onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken".
Rekening en verantwoording over gevoerde beheer vermogen (wilsonbekwame) erflaatster
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-05-2019 (pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1693
Ter beschikking stellen van grote bedragen contant geld aan erflaatster zonder duidelijke bestemming voor deze gelden, is in strijd met het voeren van een goed beheer over het vermogen van een wilsonbekwame.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 19-06-2019
(pub. 26-06-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2599
Erfrecht. Geen rekening en verantwoording over financieel beheer over vermogen van vader. Geen vernietiging van schenkingen. Verdeling van de inboedel.
Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2313
In familierelaties waarin één van de kinderen beheer van de financiën op zich neemt, past terughoudendheid t.a.v. verplichting tot afleggen van rekening en verantwoording. Niet elke kleine uitgave hoeft te worden verantwoord. Grens ligt bij financiële handelingen die kind tbv zichzelf heeft verricht en financiële handelingen die wat aard en/of omvang betreft niet gerekend kunnen worden tot normale uitgavenpatroon erflater. Dat geldt nog meer als er duidelijke aanwijzingen zijn voor oneigenlijk gebruik volmacht.
Rechtbank Noord-Holland 01-05-2019
(pub. 29-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4503
Erflater had een familierekening geopend waarop gelden ten behoeve van de kinderen stonden. Moeder was aangewezen als beheerder van die rekening. Moeder heft familierekening op en belegt het geld. De familierekening en de beheersovereenkomst waren, gelet op de bewoordingen van die overeenkomst en de kennelijke bedoeling van erflater, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het aan kind toekomende deel van het vermogen op de familierekening is met het opheffen van de familierekening opeisbaar is geworden.
Rechtbank Den Haag 21-12-2016

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2016:16699
Op grond van art. 4:3 lid 1 onder b BW is van rechtswege onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken, een persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf. Opzettelijke brandstichting in woning erflater valt daar ook onder. Dat erflater daarna het testament niet heeft herroepen is onvoldoende om aan te nemen dat onwaardigheid is vervallen doordat erflater aan de onwaardige op ondubbelzinnige wijze zijn gedraging heeft vergeven (art. 4:3 lid 3 BW).
Rechtbank Overijssel 25-04-2019
(pub. 13-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1608
Notariële akte geldt als executoriale titel, maar schuldeisers niet bevoegd tot beslaglegging voor de gehele openstaande vordering ten laste van enkele schuldenaren. Omdat sprake is van een deelbare prestatie en niet is gebleken dat de erfgenamen hoofdelijk zijn verbonden, is ieder van de erfgenamen verbonden voor een deel evenredig aan zijn erfdeel. Opheffing beslag.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN