ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afgifte (medisch) zorgdossier teneinde wilsonbekwaamheid erflaatster aan te tonen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 28-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:861
Voldoende concrete aanwijzingen voor gestelde vermoeden dat erflaatster ttv wijzigen van haar testament wilsonbekwaam was. Geen andere (minder vergaande) weg mogelijk. Zorgdossier moet worden afgegeven.
Erfgenaam en erflaatster hadden samen en/of-rekening; geen volmacht
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:357
Reeds uit hoofde van tenaamstelling van rekeningen was erfgenaam bevoegd om uitgaven te doen; daarvoor was geen volmacht nodig.
Rekening en verantwoording tussen erfgenamen onderling?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019 (pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:14
Niet vast komen te staan dat dochter bedragen wederrechtelijk aan vermogen van moeder heeft onttrokken: zij pinde voor haar. Geen verplichting tot rekening en verantwoording aan broer/mede-erfgenaam.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 21-12-2016
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2016:16699
Op grond van art. 4:3 lid 1 onder b BW is van rechtswege onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken, een persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf. Opzettelijke brandstichting in woning erflater valt daar ook onder.
Rechtbank Overijssel 25-04-2019
(pub. 13-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1608
Notariële akte geldt als executoriale titel, maar schuldeisers niet bevoegd tot beslaglegging voor de gehele openstaande vordering ten laste van enkele schuldenaren. Omdat sprake is van een deelbare prestatie en niet is gebleken dat de erfgenamen hoofdelijk zijn verbonden, is ieder van de erfgenamen verbonden voor een deel evenredig aan zijn erfdeel. Opheffing beslag.
Rechtbank Rotterdam 17-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3756
Over een periode 3,5 jaar meer dan € 281.000,- van bankrekeningen erflater opgenomen of afgeschreven, aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Erfgenamen stellen vordering in tegen ‘verzorgster/vriendin’ van erflater, primair uit onrechtmatige daad. Gedaagde beroept zich op een overeenkomst, en toestemming van erflater voor de uitgaven. Behoudens door gedaagde te leveren tegenbewijs, voorshands bewezen geacht dat gedaagde zich gelden van erflater onrechtmatig heeft toegeëigend.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-07-2018
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:3215
Vordering van erfgenamen om mede-erfgenamen/gevolmachtigden te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Zie voorts ECLI:NL:RBLIM:2015:6901 ECLI:NL:RBLIM:2015:6901 (eerste aanleg) en ECLI:NL:GHSHE:2019:1693 ECLI:NL:GHSHE:2019:1693 (einduitspraak).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-04-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1613
Erflater had twee dochters. Procedure door een van deze twee dochters namens de nalatenschap tegen de andere dochter. Dochter A was in eerder vonnis toegelaten tot bewijslevering over bepaalde door haar gestelde uitgaven ten behoeve van vader ( ECLI:NL:GHSHE:2018:5181 ). Eindvonnis met bewijswaardering.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN