ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan moeder omgangsafspraken met vader eenzijdig opschorten?
Rechtbank Den Haag 13-09-2018 (pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12697
Alleen in zeer spoedeisende gevallen, maar wel met direct opstarten van KG-procedure om beslissing van rechter te krijgen. I.c. geen sprake van. Veroordeling in vovo tot nakoming concrete omgangsafspraken.
Schorsing van executie omgangsdwangsommen afgewezen
Gerechtshof Den Haag 31-07-2018 (pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2567
Moeder die zorgregeling 8x niet uitvoerde, kan zich niet achter dochter verschuilen. Had er gewoon voor moeten zorgen dat dochter (2005) thuis was op momenten dat vader haar kwam ophalen.
Geen verbod voor vader op executie dwangsommen omgangsregeling
Gerechtshof Den Haag 10-07-2018 (pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1822
Moeder doet beroep op overmacht en stelt dat zij afhankelijk is van medewerking kind. Hof: niet de verantwoordelijkheid van 7-jarig kind om te bepalen of het omgang heeft met de ouder die niet de dagelijkse zorg heeft.
Dwangsom omgangsregeling ook jegens (partner) grootmoeder
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1194
Vaststelling omgangsregeling met dwangsom, ook jegens grootmoeder en haar partner. Grief daartegen faalt: moeder is met kinderen ingetrokken bij grootmoeder, die omgangsregeling eerder niet nakwam.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 12-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:316
Nakoming zorgregeling. Ter gelegenheid van procedure gemaakte afspraken. Karakter daarvan: tijdelijk of niet. Dwangsom kan constructieve bijdrage aan nakoming zorgregeling leveren. Hoogte is bovendien voor matiging vatbaar.
Rechtbank Limburg 19-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12160
Vader nam 13-jarige zoon met A.S.S. in houdgreep. Na 3 jaar nog geen gesprek of ander contact geweest met kinderen, die dat ook niet willen. Informele rechtsgang. Rechter benadrukt belang gesprek tussen vader en kinderen op neutrale plaats en in veilige setting onder deskundige begeleiding. Door de moeder te verbeuren dwangsom inclusief een opsomming van specifieke zaken in ro 2.11 waaraan zij in kader BOR medewerking dient te verlenen, zoals uitstralen dat contact met vader goed voor hen is. Art. 1:377g BW.
Rechtbank Limburg 12-12-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12050
Ondanks hoger beroep bepaalt rb wederom BOR, nu met een (door de moeder te verbeuren) dwangsom. Opnieuw expliciete opsomming van zaken waaraan moeder in kader BOR dient mee te werken. Zo moet ze afspraken ondertekenen, naleven én tegenover kinderen uitstralen dat ze achter contact met vader staat en dat ze daarvan mogen genieten. Ook dient moeder zich in kader BOR te bedienen ve normale bejegening van de vader en de redelijke instructies vd professionals op te volgen.
Rechtbank Limburg 19-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:10460
Ene kind: de BOR leidt tot onbegeleide zorgregeling versterkt met dwangsom, andere kind: niet gestarte BOR, vader benut opgelegde dwangsom niet, afwijzing verzoek vader.
Rechtbank Limburg 18-12-2017
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2017:12931
Afwijzing eenhoofdig gezag, BOR versterkt met dwangsom.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Dwangsom bij omgang

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN