ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoge Raad over stelplicht en bewijslast bij bepaling omvang overgespaard vermogen
Hoge Raad 19-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:637
Art. 1:141 lid 3 BW geeft alleen bewijsvermoeden dat aanwezige vermogen is gefinancierd met te verrekenen vermogen. Tav omvang (waarde) van te verrekenen vermogen gelden de gewone stel- en bewijsregels.
Nederlandse rechter geen rechtsmacht in verhuiszaak
Rechtbank Amsterdam 07-03-2019 (pub. 28-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1634
Moeder met eenhoofdig gezag verhuist één week voor kort geding met kind (5) naar Duitsland. Vader vordert terugverhuizing. NL-rechter onbevoegd: hoofdverblijf jong kind bij moeder. Uitvoerige belangenafweging.
Tandenborstel bij vrouw levert nog geen samenwonen ex art. 1:160 BW op
Rechtbank Amsterdam 07-03-2019 (pub. 14-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1356
Man stelt dat vrouw met haar vriend samenwoont als waren ze getrouwd en baseert dat o.a. op leefpatroon (overnachtingen/kleding bij vrouw). Na getuigenverhoor niet alle elementen bewezen. Vriend is er te gast.
Repriserecht voor bedrag dat onder uitsluiting is ontvangen en op gezamenlijke rekening is gestort?
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
A-G: ja, vermoeden voldoening gemeenschapsschuld. Andere echtgenoot kan dit weerleggen (voldoening privé-schuld) of bijz. omstandigheden bewijzen die leiden tot tenietgaan van vordering op gemeenschap.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 12-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2666
Vordering tot voortzetting huur door moeder na overlijden huurster (oma). Moeder niet geslaagd in bewijs duurzame gemeenschappelijke huishouding. Geen getuigenbewijs aangeboden, zodat getuigen die schriftelijk hebben verklaard niet nader en onder ede kunnen worden bevraagd. Belang kinderen onvoldoende grond om de eisen die de wet stelt aan een voortzetting van de huur na overlijden opzij te kunnen zetten. Afwijzing vordering ontruiming ogv art. 7:268 lid 2 BW; nog geen onherroepelijke beslissing.
Rechtbank Rotterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3179
Moeder met gezag wil terug naar Curacao. Kan oud-tante die sinds 28-2-2019 voor zoon (2003) zorgt tot voogdes benoemd worden? Tante zou dan in aanmerking komen voor KGB. Rb: niet gebleken dat voldaan is aan criterium art. 1:253q BW in verbinding met art. 1:253r BW. Dat een en ander financieel aantrekkelijk of praktisch zou zijn, is niet genoeg.
Hoge Raad 19-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:637
HR over finale verrekenverplichting/vaststellen verrekenvordering ogv tijdens huwelijk niet-nagekomen periodiek verrekenbeding (art. 1:141 BW): reikwijdte bewijsvermoeden art. 1:141 lid 3 BW, stelplicht en bewijslast mbt vaststelling omvang overgespaard vermogen (art. 149 lid 2 Rv), relatie mbt mogelijkheid beschrijving vh vermogen van andere echtgenoot (art. 1:141 lid 3 BW ivm art. 1:143 BW) en devolutieve werking hoger beroep. Volgt vernietiging en verwijzing.
Hoge Raad 05-04-2019

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:504
HR: de man heeft slechts heeft gesteld dat het bedrag van de schenkingen is besteed aan de huishouding, vakanties en consumptieve uitgaven. Die stelling is geen afdoende verweer tegen de vordering vd vrouw (tot vergoeding van de bedragen die haar onder uitsluiting zijn geschonken, welke bedragen in gemeenschap terecht kwamen), nu die uitgaven de voldoening van gemeenschapsschulden betreffen en daarom niet afdoen aan het vergoedingsrecht van de vrouw. Vrouw dus recht op vergoeding nominale bedrag schenkingen: 30.000 euro.
Rechtbank Midden-Nederland 12-03-2019

(pub. 01-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1177
Rb brengt door man opgevoerde reiskosten niet in mindering op zijn inkomen. Gelet op feit dat hij werkzaam is in de horeca en het in die branche gebruikelijk is om fooi te ontvangen, vindt de rechtbank het -in lijn met wat vrouw stelde- redelijk om ervan uit te gaan dat de man met door hem te ontvangen fooi zijn reiskosten kan voldoen. Evenmin plaats voor vergoedingsrecht krachtens beweerde schenking van ouders. Niet voldaan aan bewijslast.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN