ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afgifte van de hond
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5386
Hoe werkt bewijslevering van eigendom van een hond? Rechtsvermoedens dat bezitter goed voor zichzelf houdt en dus bezitter is en dat bezitter vermoed wordt rechthebbende te zijn.
Partijen gaan uit elkaar, maar van wie zijn de schilderijen?
Gerechtshof Den Haag 20-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3421
Ex-samenwoners. Man vordert afgifte van schilderijen die zich in woning vrouw bevinden. Bewijsvermoeden door bezit wordt weerlegd door man, dus bewijslast bij vrouw. Vrouw slaagt niet in bewijs van eigendom.
Vader maakt opnames van bezoek moeder zonder toestemming
Gerechtshof Amsterdam 16-10-2018 (pub. 30-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3738
Is een kwalijke zaak en vormt onrechtmatige privacyschending, maar in geding brengen van de video's is i.c. niet ontoelaatbaar. Opnames worden aan dossier toegevoegd.
Samenwonen aangetoond met Facebookberichten
Gerechtshof Den Haag 21-02-2018 (pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:369
Ogv m.n. Facebookberichten acht Hof samenwoning voorshands aangetoond. Vrouw toegelaten tot tegenbewijs. Einduitspraak: vrouw daarin niet geslaagd. PAL geëindigd op 1-1- 2015.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJETU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10319
Voorlopig getuigenverhoor. Toetsingskader, aard vordering en concrete relevante feiten en omstandigheden. Eventuele procedure tegen Jeugdbescherming en/of Leger des Heils.186 en 187 lid 3, aanhef en onder a en b Rv.
FPIP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4451
Partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen in geschil tussen Australisch/Turkse man en NL/Turkse vrouw. Omvang geschil in appel is naar NL recht te beoordelen procesrechtelijke vraag. Partneralimentatie: Australisch recht toepasselijk, niet aangetoond dat sprake van situatie art. 72 (1) sub (b) of (c) FLA. Huwelijksvermogensrecht: art. 4 HHVV, Australië is woonplaatsland, Australisch recht toepasselijk, beroep op onaanvaardbaarheidsexceptie faalt, onroerende zaken in Turkije; omvang en waarde huwelijksvermogen niet vast t...
HVFPOV
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5386
Verzoek man tot afgifte hond in kort geding afgewezen. De rechtsvermoedens dat bezitter goed voor zichzelf houdt en dus bezitter is (art. 3:107 BW, art. 3:109 BW) en dat bezitter vermoed wordt rechthebbende te zijn (art. 3:119 BW) zijn in voordeel vrouw, die het bezit van de pup heeft. Vermoeden is weerlegbaar, maar man heeft dit niet bewezen. Nu de kort geding procedure zich niet leent voor bewijslevering, volgt hieruit dat man het door hem gestelde eigendomsrecht onvoldoende heeft aangetoond.
ALFIFP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2376
Art. 81 lid 1 RO. Uitleg van na beëindiging samenwoning opgestelde VSO. Daarin was opgenomen dat V netto bedrag per maand zou krijgen van M. Hof oordeelde dat het risico van belastingheffing over de aan V uitgekeerde pensioenbedragen voor rekening van M kwamen. PG concludeerde dat klachten over miskenning Haviltex-maatstaf ten onrechte zijn voorgesteld en dat hof terecht de bewijsaanbiedingen heeft gepasseerd.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 20-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3421
Einde samenwoning. Man vordert afgifte 14 schilderijen die zich nog in de woning vrouw bevinden. Wie moet de eigendom bewijzen? Bewoordingen in pleitnota advocaat vrouw weerleggen bewijsvermoeden art. 3:109 BW en art. 3:119 lid 1 BW. Het is op grond hiervan aan vrouw te bewijzen dat de schilderijen haar eigendom (geworden) zijn. Vrouw daarin niet geslaagd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN