ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Studielening inwonende zoon op rekening moeder gestort
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 08-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6357
Moeder heeft dit slechts deels aan zoon doorbetaald. Hof: zoon heeft recht op restant. Dat kostverdiener uitgaven voor inwonend, jongmeerderjarig kind heeft betaald, betekent niet dat daarvan vordering op kind ontstaat.
Investeringen in woning vrouw leiden - mogelijk - tot vordering van man bij einde relatie
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3268
Door man bekostigde werkzaamheden aan woning vrouw leiden mogelijk tot vordering van hem op haar ogv ongerechtvaardigde verrijking. Deskundige moet zich daarover uitlaten: wat is waardevermeerderend geweest?
Verzoek voorlopig getuigenverhoor ex art. 186 Rv niet toegewezen
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3091
Deel van kwestie ligt voor aan Hof: Rb verklaart zich onbevoegd en verwijst getuigenverhoor door naar Hof. Ander deel ligt voor aan Rb en staat voor uitspraak: verzoek afgewezen want horen van getuigen ism goede procesorde.
En zo werd het Chinees porseleinen theeservies van erflaatster toch nog kostbaar
Rechtbank Den Haag 24-04-2019 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4344
Getuigenverhoor over theeservies van erflaatster. Gedaagden hebben niets in het geding gebracht waaruit de waarde zou moeten blijken, dus de rechtbank kent aan het servies een waarde toe van nihil.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2019
(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3287
Vrouw heeft vordering man niet consistent en niet geloofwaardig betwist. Vrouw heeft geen openheid van zaken gegeven en zich niet uitgelaten over de waarde van de onroerende zaken in het buitenland. Hof ziet geen aanleiding haar daartoe nogmaals de gelegenheid te bieden. Nu de vrouw haar verplichting de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren niet is nagekomen, heeft hof Art. 21 Rv Art. 22 Rv daaruit de gevolgtrekkingen gemaakt dat over en weer niets verschuldigd is.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019

(pub. 08-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6357
Studielening in overleg gestort op rekening moeder inwonende, studerende jong-meerderjarige zoon. Dat geld is slechts deels aan hem doorbetaald. Heeft zoon recht op hele restant ? Kan moeder zich met succes beroepen op compensatie of tegenvordering? Art. 6:38 BW en art. 1:395a BW.
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019
(pub. 05-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2813
Vordering uit geldleenovereenkomst tussen gewezen partners. Nu de man zich heeft beroepen op de rechtsgevolgen van zijn stelling dat partijen een geldleningsovereenkomst zijn aangegaan, heeft de rechtbank hem conform de hoofdregel van artikel 150 Rv op goede gronden belast met het bewijs van die stelling. Het beroep van appellant op de eisen van redelijkheid en billijkheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en bewijsnood voor afwijking van de hoofdregel van 150 Rv slaagt evenmin.
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019

(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3268
Affectieve relatie. De enkele omstandigheid dat bepaalde kosten voor rekening van de vrouw kwamen en andere voor de man is onvoldoende om aan te nemen dat partijen daarmee overeen zijn gekomen dat deze betalingen elkaar volledig compenseerden, en een en ander in de weg zou staan aan een vergoedingsvordering ogv art. 6:212 BW. Doorslaggevend is dat de man de volledige kosten heeft gedragen, terwijl de vrouw het volledige voordeel heeft gekregen als eigenaar van de woning. Deskundige dient waardevermeerdering te bepalen.
Rechtbank Limburg 24-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6803
Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN