ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Gezamenlijk gezag is het uitgangspunt
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-10-2019 (pub. 29-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3893
Standpunt kinderen dat vader niet nog langer het gezag moet hebben en dat moeder gehoor moet geven aan hun wens dat ze geen contact met hem heeft over hen, is onvoldoende om tot eenhoofdig gezag van moeder over te gaan.
Studielening inwonende zoon op rekening moeder gestort
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 08-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6357
Moeder heeft dit slechts deels aan zoon doorbetaald. Hof: zoon heeft recht op restant. Dat kostverdiener uitgaven voor inwonend, jongmeerderjarig kind heeft betaald, betekent niet dat daarvan vordering op kind ontstaat.
Investeringen in woning vrouw leiden - mogelijk - tot vordering van man bij einde relatie
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3268
Door man bekostigde werkzaamheden aan woning vrouw leiden mogelijk tot vordering van hem op haar ogv ongerechtvaardigde verrijking. Deskundige moet zich daarover uitlaten: wat is waardevermeerderend geweest?
Verzoek voorlopig getuigenverhoor ex art. 186 Rv niet toegewezen
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3091
Deel van kwestie ligt voor aan Hof: Rb verklaart zich onbevoegd en verwijst getuigenverhoor door naar Hof. Ander deel ligt voor aan Rb en staat voor uitspraak: verzoek afgewezen want horen van getuigen ism goede procesorde.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 20-08-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2832
Erfrecht. Vraag wie rechthebbende is op het saldo op een Zwitserse bankrekening, welke op het tijdstip van overlijden van erflater ten name van hem en [de vrouw] was gesteld: erflater of de vrouw. Bewijslevering. Onrechtmatig gebruik van de rekening/gelden/inkeerregeling door de vrouw. Aanvangstijdstip waarop wettelijke rente is gaan lopen datum overlijden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-10-2019

(pub. 29-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3893
Standpunt kinderen dat vader niet nog langer het gezag moet hebben en dat moeder gehoor moet geven aan hun wens dat ze geen contact met hem heeft over hen, is onvoldoende om tot eenhoofdig gezag van moeder over te gaan. In beginsel niet aan kinderen te bepalen wie gezagsbeslissingen neemt en hoe deze tot stand komen. Voorts heeft moeder de door haar gestelde vrees dat situatie in gezin onhoudbaar wordt, niet onderbouwd. Zo zocht ze geen hulpverlening en is niet duidelijk waar weerstand kinderen vandaan komt.
Hoge Raad 04-10-2019
(pub. 04-10-2019), ECLI:NL:HR:2019:1496
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Beëindiging partneralimentatie. Samenleven met een ander als waren zij gehuwd; art. 1:160 BW.
Parket bij de Hoge Raad 21-06-2019
(pub. 04-10-2019), ECLI:NL:PHR:2019:675
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Beëindiging partneralimentatie. Samenleven met een ander als waren zij gehuwd; art. 1:160 BW.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3459
PAL. In es convenant hebben pp PAL gesteld op €500,- bruto p mnd. Het hof is van oordeel dat pp onbewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven. De man heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat pp bewust zijn afgeweken. Het hof komt daardoor ook niet toe aan een bewijsopdracht. Er is sprake ve duidelijke wanverhouding. Vrouw heeft arbeidsinspanning voor de komende 2 jr. Man heeft niet aangetoond dat jaarlijkse dividenduitkering van € 32.000,-- niet mogelijk is. Hof legt PAL op van €3111,-.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN