ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Tandenborstel bij vrouw levert nog geen samenwonen ex art. 1:160 BW op
Rechtbank Amsterdam 07-03-2019 (pub. 14-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1356
Man stelt dat vrouw met haar vriend samenwoont als waren ze getrouwd en baseert dat o.a. op leefpatroon (overnachtingen/kleding bij vrouw). Na getuigenverhoor niet alle elementen bewezen. Vriend is er te gast.
Repriserecht voor bedrag dat onder uitsluiting is ontvangen en op gezamenlijke rekening is gestort?
Parket bij de Hoge Raad 18-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:58
A-G: ja, vermoeden voldoening gemeenschapsschuld. Andere echtgenoot kan dit weerleggen (voldoening privé-schuld) of bijz. omstandigheden bewijzen die leiden tot tenietgaan van vordering op gemeenschap.
Verwijt over ondermaatste kwaliteit Rb komt als boemerang terug
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9161
Vrouw verwijt Rb: geen rechterlijke onafhankelijkheid en procedure/uitspraak ondermaats tgv quota voor productie. Verworpen: bewijsaanbod is weloverwogen gepasseerd en is in appel onvoldoende concreet.
Afgifte van de hond
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5386
Hoe werkt bewijslevering van eigendom van een hond? Rechtsvermoedens dat bezitter goed voor zichzelf houdt en dus bezitter is en dat bezitter vermoed wordt rechthebbende te zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERFP
Hoge Raad 22-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:403
Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Beroep op legitieme portie. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Eindarrest gewezen zonder partijen voldoende gelegenheid te geven te verzoeken om pleidooi of verdere proceshandeling?
ALFP
Rechtbank Amsterdam 07-03-2019
(pub. 14-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1356
Eindbeschikking in 1:160 BW zaak na getuigenverhoren. Afwijzing verzoek beëindiging partneralimentatie. Wel affectieve relatie, doch overige elementen niet bewezen. Aannemelijk dat vriend vd vrouw daar als gast verblijft. Geen gms vakanties/weekendjes weg, geen gms financiele hiushouding. Tardief verzoek na enquête mbt alsnog horen getuigen die eerder beroep deden op verschoningsrecht. Bezwaar had tijdens verhoor gedaan moeten worden.
HVFPOV
Rechtbank Rotterdam 31-01-2019
(pub. 11-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:803
Man die kostgangers-ovk sloot met vriendin weigert na einde affectieve relatie haar woning te verlaten. Kort geding. Rb: niet naleven substantiëringsplicht leidt ic niet tot niet-ontvankelijkheid. De tussen pp gesloten ovk kwalificeert als (onder)huurovk m.b.t. onzelfstandige woonruimte. Vordering tot ontruiming toewijsbaar nu de ovk door vrouw is opgezegd en nog geen 9 maanden sinds het sluiten zijn verstreken. Aan art. 7:232 lid 3 BW is voldaan, dus art. 7:271 lid 4 BW niet vt. Wel geldt opzegtermijn van 3 mnd.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:725
Verdeling gemeenschap. Hof oordeelt dat man zijn stelling dat er sprake is van een schuld aan zijn ouders van 18k onvoldoende heeft onderbouwd. Niet voldaan aan stelplicht. Afwijzing van verzoek vrouw strekkende tot toedeling van lijfrentepolis aan haar zonder verrekening van de waarde daarvan ivm schulden die zij voor haar rekening heeft genomen. Beroep op verrekening ex art. 6:136 BW slaagt niet, nu de gegrondheid van dit verweer van de vrouw niet op eenvoudige wijze is vast te stellen.
FP
Parket bij de Hoge Raad 01-02-2019
(pub. 01-03-2019), ECLI:NL:PHR:2019:112
Procesrecht; Recht op pleidooi na comparitie van partijen?; Ontvankelijkheid; Rolbeschikking; Maatstaf beoordeling schriftelijk getuigenbewijs indien getuige niet ter zitting door partijen kan worden ondervraagd (HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2986, NJ 2017/24).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN