ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): PGB X
meer >>

NIEUWS

Afwijzing aanvraag jeugdhulp: moeder kan het zelf ('eigen kracht')
Centrale Raad van Beroep 17-07-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:CRVB:2019:2362
Moeder zorgt voor zoon met autisme. CRvB: niet gebleken dat de door moeder geboden hulp redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht. Haar enkele stelling dat zij moe is en dat zij financiële druk ervaart is onvoldoende.
CRvB: voldoende 'eigen kracht', geen jeugdhulp (Binnenlands Bestuur 19-07-2019)
Rekt Rb Rotterdam het beginsel van 'eigen kracht' in de Jeugdwet te ver op?
Geen jeugdhulp bij voldoende inkomen? (Saskia Vogels 19-06-2019)
Inkomsten uit PGB zijn belast
Rechtbank Noord-Nederland 24-05-2018 (pub. 06-08-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2003
Dochter verzorgt moeder en ontvangt hiervoor inkomen uit PGB van moeder. Rb: is geen onkostenvergoeding, maar is belast als resultaat uit overige werkzaamheden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Centrale Raad van Beroep 17-07-2019

(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:CRVB:2019:2362
Afwijzing aanvraag om jeugdhulp. Het college heeft voldoende zorgvuldig onderzoek gedaan en deugdelijk gemotiveerd dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders van appellant toereikend zijn om zelf de aangevraagde hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Geen aanleiding tot nader onderzoek. Niet is gebleken dat de door de moeder geboden hulp redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht. Afwijzing verzoek om schadevergoeding.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-06-2019

(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4886
Man kan in beroep behoefte kinderen betwisten ook al is hij zelf niet in hoger beroep gekomen. Man streeft immers geen ander dictum na dan in de bestreden beschikking staat. Partijen twisten ook over hoe er om gegaan dient te worden met het PGB-budget. Komt dit volledig ten laste van het kind of geldt dit als inkomen? Hof geeft de vrouw de gelegenheid om nadere gegevens in te dienen.
Centrale Raad van Beroep 05-06-2019
(pub. 06-06-2019), ECLI:NL:CRVB:2019:1815
Pbg terecht beëindigd. Gelet op de informatie van de Mutsaersstichting is niet gewaarborgd dat de zorg aan appellant veilig, doeltreffend en cliëntgericht zal worden verstrekt. Bij de moeder en stiefvader van appellant ontbreekt de deskundigheid om de benodigde specialistische begeleiding en zorg gericht op gedragsregulering te kunnen bieden. Dat is wel nodig om de zorg waarvoor het pgb is aangevraagd, veilig, doeltreffend en cliëntgericht aan appellant te kunnen verlenen.
Rechtbank Overijssel 01-04-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1060
Jeugdwet. Ondanks het niet voldoen aan de medewerkingsplicht door de ouders had verweerder de aanvraag niet mogen afwijzen. De rechtbank voorziet zelf.
Rechtbank Overijssel 01-04-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1061
Jeugdwet. Verweerder heeft niet voldaan aan de vergewisplicht. De rechtbank voorziet zelf.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
PGB

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN