ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): PGB X
meer >>

NIEUWS

Inkomsten uit PGB zijn belast
Rechtbank Noord-Nederland 24-05-2018 (pub. 06-08-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2003
Dochter verzorgt moeder en ontvangt hiervoor inkomen uit PGB van moeder. Rb: is geen onkostenvergoeding, maar is belast als resultaat uit overige werkzaamheden.
Beheerder van PGB-budget aansprakelijk voor niet verantwoord bedrag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-07-2018 (pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6145
Zorgkantoor vordert van man een niet verantwoord PGB-bedrag terug. Hof: beheerder van PGB-budget is aansprakelijk en dient teruggevorderde bedrag ad € 4.404,66 aan (bewindvoerder van) man te betalen.
Jeugdhulpplicht van gemeente en ouderlijke verantwoordelijkheid
Special over het pgb
Pgb in het sociaal domein (Sociaalweb 19-04-2018)
- De kracht van het persoonsgebonden budget (Aline Molenaar) - Het persoonsgebonden budget in de rechtspraak (Ingeborg Lunenburg) - De wetgever en het persoonsgebonden budget (Tim Robbe) - Betaalde hulp door familie, vrienden en bekenden. Geweldig toch!? (Carina van der Hoeven) - Pgb een passende leveringsvorm? (Rob de Rek) - Persoonsgebonden budget en sociaal domein, een contradictio in terminis? (Frans Oostrik)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 01-04-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1060
Jeugdwet. Ondanks het niet voldoen aan de medewerkingsplicht door de ouders had verweerder de aanvraag niet mogen afwijzen. De rechtbank voorziet zelf.
Rechtbank Overijssel 01-04-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1061
Jeugdwet. Verweerder heeft niet voldaan aan de vergewisplicht. De rechtbank voorziet zelf.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-04-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:1417
Voorlopige voorziening hangende beroep in een Jeugdwetzaak. Het beroep is reeds behandeld door de meervoudige kamer, die het onderzoek ter zitting heeft geschorst en een deskundige heeft benoemd. Daarna is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend. De voorzieningenrechter overweegt om niet vooruit te lopen op het oordeel van de meervoudige kamer en beslist op grond van een belangenafweging. In dit geval gaat het belang van het college bij onverkorte uitvoering van het bestreden besluit boven het belang ...
Rechtbank Den Haag 19-02-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1421
Jeugdwet. Voorlopige voorziening. Toegewezen op grond van belangenafweging. Naar voorlopig oordeel heeft verweerder de totale ondersteuningsbehoefte van de jeugdige onvoldoende inzichtelijk gemotiveerd. De deskundigheid van de indicatieadviseur en de rol van de ondertekenend arts zijn evenmin uit het aan het primaire besluit ten grondslag gelegde rapport af te leiden.
Rechtbank Noord-Nederland 21-12-2018
(pub. 13-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5557
Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen mogelijkheid is jeugdhulp toe te kennen, omdat de moeder van verzoekers onvoldoende meewerkt aan onderzoek naar de noodzaak van jeugdzorg en naar, als de noodzaak wordt vastgesteld, de omvang en de vorm van de jeugdhulp. Om uit de ontstane impasse te komen gelast de voorzieningenrechter een deskundigenonderzoek. Bij wijze van voorlopige voorziening kent de voorzieningenrechter een PGB toe voor de duur van twee maanden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
PGB

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN