ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vonnis wordt vernietigd - maar is al ten uitvoer gelegd
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:351
Man alsnog veroordeeld tot medewerking levering woning aan derde. Dat bestreden vonnis al ten uitvoer is gelegd (vrouw had haar aandeel aan man geleverd) komt voor rekening en risico man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 05-06-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1371
In VK wonende moeder het gezag ontnomen in uitspraak die nog geen kracht van gewijsde heeft, maar wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Beoordelingskader verzoek vader tot vernietiging (latere) uitspraak rechter waarin hem toestemming werd onthouden voor verhuizing met dochter (2016). Zie r.o. 6.2 en 6.3. Volgt vernietiging laatste uitspraak en alsnog vervangende toestemming aan vader om met kind naar andere provincie te verhuizen.
Gerechtshof 's-Gravenhage 14-07-2009
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHSGR:2009:6104
Eerder vonnis van de rechtbank uit 2000, waarbij is bepaald op welke wijze de huwelijksgoederengemeenschap moet worden verdeeld. Daartegen is indertijd geen hoger beroep ingesteld. De in onderhavige zaak opgevoerde schulden zijn geen andere dan die waarvan in 2000 is beslist dat die buiten de verdeling dienen te blijven. De man had derhalve indertijd maar in beroep moeten komen. Dat hij dat niet heeft gedaan komt voor zijn rekening en risico.
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:351
Man (alsnog) veroordeeld tot medewerking aan levering van zijn aandeel in de woning aan derde. Het hof is zich ervan bewust dat het aandeel van de vrouw aan de man is geleverd en dat ongedaanmaking hiervan tot de nodige onrust bij de man zal leiden. Dit komt echter voor rekening van de man, die ervoor heeft gekozen de (uitvoerbaar bij voorraad verklaarde) beslissing van de voorzieningenrechter ten uitvoer te leggen voordat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2017
(pub. 24-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11134
Gezag, hoofdverblijfplaats, zorg- en omgangsregeling. Geen ambtshalve (omgangs)ondertoezichtstelling. Beschikking na verwijzing Hoge Raad.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2018
(pub. 29-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2941
Hof in kg: incidentele vordering moet mede worden gezien als provisionele vordering a.b.i. art. 223 Rv. Van belang dat kinderen (9 en 6 ) in staat worden gesteld zo snel mogelijk te aarden in nieuwe omgeving. Daar hoort bij dat ze een school bezoeken in nabijheid van hun woning. Dagelijks afleggen ve enkele reisafstand van 40 kilometer om naar school te kunnen niet in hun belang. Volgt veroordeling vader om toestemming te geven voor inschrijving nw school, resp. vervang. toestemming aan moeder als hij niet meewerkt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kracht van gewijsde

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN