ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Kan de rechter partneralimentatie ook toekennen als som ineens?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021 (pub. 06-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4339
Gelet op wet en rechtsliteratuur kan de rechter partneralimentatie ook als som ineens toekennen, bijv. als draagkracht niet is gebaseerd op inkomen maar op vermogen. Verzoek vrouw afgewezen: zij vraagt € 720.000, maar Hof komt uit op € 248.146. Alimentatie vastgesteld op € 3.521 p.m.
Noodzakelijkheid gaat boven emotionaliteit: vrouw krijgt huurrecht echtelijke woning
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-03-2021 (pub. 04-05-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:2247
Emotionele belang man (ruim 30 jaar huurder) en zijn investeringen in woning wegen minder zwaar dan belang van de vrouw: zij drijft daarin haar onderneming (nagelstudio). Bron van inkomsten; huurrecht naar vrouw.
'Alles was een grote hoop, meneer de rechter' - verrekenbaar vermogen wordt bij helfte verdeeld
Rechtbank Noord-Holland 21-04-2021 (pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:3316
Afwikkeling periodiek verrekenbeding: omdat pp aangeven dat ze een gemeenschap van goederen hebben (alles was een “grote hoop”), wordt begrepen dat ze bedoelen dat hun te verrekenen vermogen bij helfte dient te worden verdeeld.
Kosten nieuwe cv-ketel geen post voor verdeling huwelijksgemeenschap, maar een eis tot vergoeding
Rechtbank Limburg 21-04-2021 (pub. 30-04-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3621
Vordering man betreft niet de verdeling van de huwelijksgemeenschap, maar een vordering tot vergoeding van door hem gemaakte kosten (voor nieuwe cv-ketel). Hij heeft echter geen eis in reconventie ingesteld. Afwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 03-05-2021
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:2269
Kort geding. Vordering tot afgifte roerende zaken. Toegewezen bij wijze van ordemaatregel. Gedaagden hebben zaken onrechtmatig in hun macht gekregen. Voldoende aannemelijk dat eiseres door gedaagden onrechtmatig uit de woning is gezet. Artikel 7:268 lid 2 BW en 8 EVRM. Dan niet aan eiseres om aannemelijk te maken dat zaken haar eigendom zijn. Beroep op retentierecht gedaagden faalt.
Rechtbank Amsterdam 15-12-2020
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:RBAMS:2020:7270
komt ex partner in aanmerking voor medehuurderschap ? Tussenvonnis
Rechtbank Amsterdam 22-05-2019
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:RBAMS:2019:10273
Erfrecht. Beroep op oplegbepaling wegens dwaling over meer dan kwart van de waarde (3:197 BW) naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Van belang zijn partijbedoeling en het feit dat partij in eigen nadeel uitvoering gaf aan de ovk.
Rechtbank Overijssel 06-05-2021
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:RBOVE:2021:1888
afwikkeling partnerschapsvoorwaarden. Toedeling eigendomsaandelen van de man in de onroerende zaken in Bosnië aan de vrouw onder kwijtscheldingsvoorwaarde. Geldoverboekingen door de vrouw naar de man vóór het aangaan van de partnerschapsvoorwaarden: lening of gift?
Rechtbank Oost-Brabant 30-04-2021
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:2265
Kort geding. Ex-partners. Meewerken aan ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek. Geen grondslag voor in samenlevingsovereenkomst. Geen juridisch afdwingbare toezegging verkoop woning. Vorderingen worden afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Gelijke draagplicht schulden bij gemeenschap van goederen
(Mr. dr. Louis Zonnenberg, 29-03-2021)
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen moeten de schulden aan het eind van het huwelijk gelijk worden verdeeld tussen de echtgenoten. In welke gevallen kan de rechter daar anders over oordelen?
De verdeling van gemeenschapsschulden bij scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 28-03-2021)
In twee gevallen kan de rechter een uitzondering maken op de hoofdregel dat de echtgenoten de gemeenschapsschulden na een echtscheiding bij helfte moeten dragen. In dit artikel een toelichting en een jurisprudentie-overzicht.
Schuld door beroepsfout advocaat bij echtscheiding niet door beide echtgenoten gedragen
(Mr. Catia Luis Fula, 27-03-2021)
Na echtscheiding is iedere ex-echtgenoot voor de helft draagplichtig voor de schulden. Vanwege de aard van de schuld en het gebrek aan wetenschap van de vrouw week Hof Amsterdam in een recente uitspraak van die hoofdregel af.
Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 14-09-2020)
Een veelvoorkomende situatie: een gescheiden stel is samen eigenaar van een woning, die nog een tijdlang onverdeeld blijft. Hoe moeten de lasten worden verdeeld en heeft de vertrokken partij recht op een gebruiksvergoeding?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN