ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Fiscale oudedagsreserve is geen te verdelen goed; bijbehorende schuld wel in verdeling betrokken
Rechtbank Rotterdam 19-01-2022 (pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:326
Op balans eenmanszaak staat aan passiefzijde FOR ad € 35K. Geen schuld maar reservering. Daartegenover staan activa, maar reservering zelf is geen onderdeel daarvan. (Toekomstige) belastingschuld die aan FOR verbonden is, wel als schuld meenemen.
Vordering vernietiging convenant gebaseerd op Nederlands recht terwijl Engels recht van toepassing is
Rechtbank Noord-Holland 05-01-2022 (pub. 19-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:9
De vrouw baseert zich bij haar vorderingen op NL-recht (artt. 3:194 en 3:196 BW) zonder te verklaren waarom die bepalingen hier van toepassing zouden zijn. Engels recht bepaalt de rechtsverhouding van partijen. Afwijzing.
Man deels ongerechtvaardigd verrijkt in samenlevingsrelatie
Rechtbank Rotterdam 29-12-2021 (pub. 11-01-2022), ECLI:NL:RBROT:2021:13177
Man is financieel veel gunstiger uit samenlevingsrelatie gekomen dan hoe hij erin ging als gevolg van betalingen vrouw voor man, maar: die deed ze vanwege de relatie. Wel toewijzing deel van vorderingen vrouw betreffende kosten huishouding.
Betalen van kosten verbouwing leidt op zich nog niet tot aanspraak op vergoeding
Rechtbank Rotterdam 05-01-2022 (pub. 07-01-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:21
Man heeft weliswaar geïnvesteerd in woning vrouw maar zij is daardoor niet meteen ongerechtvaardigd verrijkt: ze zou kosten zelf niet hebben gemaakt/geen noodzaak tot verbouwing. Vrouw mogelijk wel verrijkt door waardestijging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 07-01-2022
(pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:415
Afwikkeling huwelijks voorwaarden. Verrekening vermogen.
Gerechtshof Amsterdam 21-12-2021
(pub. 21-01-2022), ECLI:NL:GHAMS:2021:4049
Geldleningsovereenkomst. Persoonlijke garantstelling door appellant, aandeelhouder en bestuurder van een B.V. Geen toestemming echtgenote. De rechtshandeling waarvoor de garantstelling is afgegeven, behoort niet tot de rechtshandelingen die ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap plegen te worden verricht. Er is door de echtgenote een succesvol beroep op vernietiging gedaan. De vorderingen van geïntimeerden zijn niet toewijsbaar.
Rechtbank Rotterdam 19-01-2022

(pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:326
Afwikkeling huwelijksvermogen. Partijen NL/Servische nationaliteit. NL rechter rechtsmacht (art. 5 id 1 HuwelijksvermogensstelselsVo). NL recht toepasselijk (HHV 1978). Verdeling activa en passiva eenmanszaak: waardering, schadevergoeding begroot die man aan vrouw moet betalen omdat hij ex art. 3:170 BW toestemming vrouw nodig had voor verkoop trekker, schulden, FOR. Inboedel NL: waarde begroot. Inboedel in Servië: niet voldaan aan stelplicht. Gebruiksvergoeding ex art. 3:169 BW (ECLI:NL:PHR:2015:2208) in relatie tot partneralimen...
Rechtbank Overijssel 29-12-2021
(pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBOVE:2021:4936
Tussenvonnis – vordering tot betaling geldlening – gedaagde betwist dat handtekening onder overeenkomst van haar is – bewijslast echtheid handtekening rust op eiseres – geen aanleiding voor andere bewijslastverdeling – eiseres wordt toegelaten tot bewijslevering – gedaagde niet gebonden aan overeenkomst op grond van toerekeningsbeginsel – grondslag gemeenschap van goederen te laat aangevoerd – iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Het vervalbeding bij een periodiek verrekenbeding: hoe zit het ook alweer?
(Mr. Carla Smeets en Mr. Dennis Muhlbacher, 23-11-2021)
In een recente uitspraak heeft Rechtbank Noord-Holland een beroep op het vervalbeding in de huwelijkse voorwaarden gehonoreerd. Aanleiding voor de auteurs om nader in te gaan op deze materie.
Verdeling woning bij samenlevers zonder contract
(Mr. Hedy Bollen, 23-11-2021)
Als samenlevers zonder samenlevingscontract uiteengaan, wat gebeurt er dan met hun investeringen in hun gezamenlijke woning? Bestaat er recht op teruggaaf? Een analyse van de rechtspraak.
Gelijke draagplicht schulden bij gemeenschap van goederen
(Mr. dr. Louis Zonnenberg, 29-03-2021)
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen moeten de schulden aan het eind van het huwelijk gelijk worden verdeeld tussen de echtgenoten. In welke gevallen kan de rechter daar anders over oordelen?
De verdeling van gemeenschapsschulden bij scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 29-03-2021)
In twee gevallen kan de rechter een uitzondering maken op de hoofdregel dat de echtgenoten de gemeenschapsschulden na een echtscheiding bij helfte moeten dragen. In dit artikel een toelichting en een jurisprudentie-overzicht.
Schuld door beroepsfout advocaat bij echtscheiding niet door beide echtgenoten gedragen
(Mr. Catia Luis Fula, 27-03-2021)
Na echtscheiding is iedere ex-echtgenoot voor de helft draagplichtig voor de schulden. Vanwege de aard van de schuld en het gebrek aan wetenschap van de vrouw week Hof Amsterdam in een recente uitspraak van die hoofdregel af.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN