ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vrouw negeert eerdere veroordelingen over woningverkoop: proceskostenveroordeling in beide instanties
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Omdat de vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen, wordt zij in de proceskosten van beide instanties veroordeeld. Woning moet verkocht.
Toepasselijk recht bruidsgave
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:271
De bruidsgave vloeit voort uit het door partijen naar Afghaans recht gesloten huwelijk, zodat de bepalingen over de bruidsgave in de huwelijksakte dienen te worden beoordeeld naar Afghaans recht.
Vergoedingsrecht aflossing hypotheek verrekend met verbouwingskosten
Rechtbank Rotterdam 24-07-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6407
Vrouw heeft vergoedingsrecht ad € 212.000 door aflossingen op gezamenlijke hypotheekschuld, maar man heeft gezorgd voor overwaarde woning (verbouwingskosten). Redelijk en billijk om vorderingen tegen elkaar weg te strepen.
Huwelijkse voorwaarden niet kenbaar voor executant: beslaglegging gehandhaafd
Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2900
Voor derdenbescherming is doorslaggevend de kenbaarheid via huwelijksgoederenregister op moment van beslaglegging. Bescherming duurt voort, ook na (alsnog) bekend worden van huwelijkse voorwaarden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Art. 3:300 BW wordt in kort geding toegewezen, nu vrouw zich niet houdt aan eerdere veroordelingen. Hof maakt in 1 uitspraak duidelijk waar zij zich aan te houden heeft, daaraan staan eerdere veroordelingen niet in de weg, omdat in kg opnieuw oordeel kan worden gegeven op een gelijkluidende vordering. Nu vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen: proceskostenveroordeling in beide instanties.
Gerechtshof Den Haag 31-07-2019
(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2228
Fiscale voordelen onvoldoende om hoofdverblijf van (1 vd) kinderen bij vader te bepalen. Vrouw moet ruim 8k kinderopvangtoeslag terugbetalen. Verhouding met kinderalimentatie. Schuld bij de kinderopvang komt 50/50 voor rekening van partijen. Hof gaat voorbij aan de vraag of deze schuld ziet op periode voor of na peildatum. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de minderjarigen en zijn beiden gebaat zijn bij de opvang, schuld daarom voor rekening van beide partijen.
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019

(pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:271
Verdeling eenvoudige gemeenschappen naar Afghaans recht. Bestaan aanspraak op bruidsgave moet beoordeeld naar recht op grond waarvan aanspraak tot stand is gekomen, waarbij zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij bedoeling partijen. Bruidsgave naar Afghaans recht heeft eigen karakter (niet gelijk aan alimentatie of huwelijksvermogensrechtelijke aanspraak). Bruidsgave vloeit voort uit naar Afghaans recht gesloten huwelijk, zodat bepalingen over bruidsgave in huwelijksakte moeten worden beoordeeld naar Afghaans recht.
Rechtbank Amsterdam 03-07-2019
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4580
Echtgenoot heeft kosten voor ander voldaan, zodat hij op grond van de huwelijkse voorwaarden recht heeft op vergoeding daarvan. Hij voldoet niet aan stelplicht. Stelling dat sprake is van een vergoedingsrecht op grond van de huwelijkse voorwaarden had nader dienen te worden onderbouwd. Bij gebrek aan die nadere onderbouwing wijst de rechtbank het verzoek af. Op basis van overeenkomst wel vordering, nu vernietiging van die overeenkomst op grond van wilsgebrek door de ander onvoldoende gesteld is.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10551
Borgtocht aangegaan waarvoor toestemming vereist was Art. 1:88 BW. Toestemming is onnodig, als sprake is van lid 5: normale bedrijfsuitoefening. Maatstaf is of rechtshandeling waarvoor zekerheid wordt verstrekt, zelf behoort tot rechtshandelingen die ten behoeve van normale uitoefening van een bedrijf plegen te worden verricht ECLI:NL:HR:2015:3606 Het betreft omvangrijke uitbreiding van krediet voor reorganisatie én om onderneming in etalage te zetten. Dat is geen alledaags bankkrediet: lid 5 gaat niet op.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN