ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Man verzwijgt grote bedragen voor vrouw: die komen haar nu - met rente - toe
Rechtbank Amsterdam 22-07-2020 (pub. 17-09-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:4140
Man heeft zonder vrouw in te lichten een compensatievoorschot van bank ad € 74.200 geïnd en geprobeerd met vervalste handtekening het resterende bedrag ad € 243.542 te incasseren. Beide bedragen gaan volledig naar vrouw (art. 3:194 BW).
Relatiebeëindiging noopt tot financiële ontvlechting: woning moet verkocht
Rechtbank Rotterdam 16-09-2020 (pub. 17-09-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:8168
Bij relatiebeëindiging dient het zoveel mogelijk tot financiële ontvlechting (einde hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek) tussen de ex-partners te komen; binnen een redelijke termijn. Die termijn is i.c. verstreken.
Tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen advocaat leidt niet tot civielrechtelijke aansprakelijkheid
Rechtbank Den Haag 26-08-2020 (pub. 16-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:8210
De advocaat heeft volgens de tuchtrechter(s) verwijtbaar gehandeld bij het proberen te innen van een vordering van haar cliënte op haar ex-man, maar zij is daarvoor niet aansprakelijk. Verhaalsmogelijkheden niet reëel.
Wettelijke informatieplicht versus verplichting tot rekening en verantwoording
Gerechtshof Den Haag 09-09-2020 (pub. 16-09-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1661
Naast informatie verstrekken over het door hen gevoerde bestuur hoeven echtgenoten elkaar niet ook rekening en verantwoording af te leggen. Dat is wel zo als bestuur wordt overgelaten aan de ander (art. 1:90 lid 3 BW).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 16-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:8246
Man en vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd maken afspraak bij echtscheidingsconvenant dat man in woning blijft wonen en de woning onverdeeld blijft. Man kan niet voor onbepaalde tijd in onverdeelde woning blijven wonen zonder ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid vrouw uit hypothecaire geldlening. Man miskent daarmee het bepaalde in artikel 3: 178 lid 5 BW nu er geen nieuwe overeenkomst is gesloten tussen partijen, vijf jaar na ondertekening van het echtscheidingsconvenant.
Rechtbank Limburg 11-09-2020
(pub. 18-09-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:6926
Kort geding – voortzetting huurovereenkomst na einde samenwonen
Rechtbank Limburg 09-09-2020
(pub. 18-09-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:6798
Samenwoners zonder samenlevingscontract. Man dient ogv door pp. getekende OVK de helft vd kinderbijslag en kgb te betalen, zonder aftrek van de zorg- en huurtoeslag verrekening van de belastingdienst. Ook dient hij wasmachine af te geven, nu eiseres heeft aangetoond dat deze door haar is gekocht en uit OVK niet blijkt dat pp afstand hebben gedaan van eigendomsrechten. Afwijzing (terug)betaling waarborgsom, omdat nadere toelichting waarom bedrag terugbetaald moet worden, ontbreekt.
Rechtbank Amsterdam 22-07-2020

(pub. 17-09-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:4140
Ex-echtgenoten. Regresrecht. Verbeurdverklaring 3:194 BW. Onrechtmatig gelegd beslag. Aansprakelijkheid vs. draagplicht. Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. Proceskostenveroordeling.
Rechtbank Rotterdam 16-09-2020
(pub. 17-09-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:8169
Geschil tussen man en vrouw over spaarrekeningen (REK) vd kk. Man heeft REK opgeheven in 2016 en bedrag naar eigen rekening overgeboekt, waar bedrag nog staat. Niet in geschil is dat REK gemeenschappelijk goed is. Rb stelt vast dat er geen concrete aanwijzigingen zijn dat man slecht beheer heeft gevoerd. Vordering om vrouw met het beheer over spaargeld te belasten, wordt dan ook afgewezen. Vrouw heeft ook geen belang bij vordering afgifte bankafschriften, nu man heeft verklaard dat vanaf 2018 niet meer op geld is ingeteerd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 14-09-2020)
Een veelvoorkomende situatie: een gescheiden stel is samen eigenaar van een woning, die nog een tijdlang onverdeeld blijft. Hoe moeten de lasten worden verdeeld en heeft de vertrokken partij recht op een gebruiksvergoeding?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN