ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Kan de rechter partneralimentatie ook als som ineens toekennen?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021 (pub. 06-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4339
Gelet op wet en rechtsliteratuur kan de rechter partneralimentatie ook als som ineens toekennen, bijv. als draagkracht niet is gebaseerd op inkomen maar op vermogen. Verzoek vrouw afgewezen: zij vraagt € 720.000, maar Hof komt uit op € 248.146. Alimentatie vastgesteld op € 3.521 p.m.
Noodzakelijkheid gaat boven emotionaliteit: vrouw krijgt huurrecht echtelijke woning
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-03-2021 (pub. 04-05-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:2247
Emotionele belang man (ruim 30 jaar huurder) en zijn investeringen in woning wegen minder zwaar dan belang van de vrouw: zij drijft daarin haar onderneming (nagelstudio). Bron van inkomsten; huurrecht naar vrouw.
'Alles was een grote hoop, meneer de rechter' - verrekenbaar vermogen wordt bij helfte verdeeld
Rechtbank Noord-Holland 21-04-2021 (pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:3316
Omdat pp aangeven dat ze een gemeenschap van goederen hebben (alles was een “grote hoop”), wordt begrepen dat ze bedoelen dat hun te verrekenen vermogen bij helfte dient te worden verdeeld. Periodiek verrekenbeding.
Kosten nieuwe cv-ketel geen post voor verdeling huwelijksgemeenschap, maar een eis tot vergoeding
Rechtbank Limburg 21-04-2021 (pub. 30-04-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3621
Vordering man betreft niet de verdeling van de huwelijksgemeenschap, maar een vordering tot vergoeding van door hem gemaakte kosten (kosten nieuwe cv-ketel). Hij heeft echter geen eis in reconventie ingesteld. Afwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 11-03-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:2748
Executiegeschil. Bodemvonnis berust op misslag, nu geen rekening is gehouden met feiten en omstandigheden die maken dat vasthouden aan verkoop woning misbruik van recht kan opleveren. Belangenafweging leidt tot schorsing i.a.v. hoger beroep.
Rechtbank Den Haag 26-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:4286
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Alimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, kosten huishouding.
Rechtbank Gelderland 13-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:2261
Beschikking echtscheiding. Gevolgen coronapandemie voor de draagkracht van de man. Afwikkeling finaal verrekenbeding huwelijkse voorwaarden.
Rechtbank Limburg 30-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3940
Echtscheiding en verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Toepassing van regel dat ieder gelijk aandeel dient te krijgen. Toedeling van de woning aan de vrouw of verkoop woning aan derde? Partijen komen zelf niet uit de onverdeeldheid van de woning; De man bleef vasthouden aan zijn voorwaarde dat hij eerst een definitief akkoord van de bank voor de overname door de vrouw wilde zien in de vorm van een bindende offerte, nog vóórdat de echtscheiding een feit zou zijn. De vrouw kon echter de financiering voor de overname van d...
Rechtbank Rotterdam 30-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:3989
Uitleg van een samenlevingsovereenkomst. Beroep op verjaring wordt verworpen, vordering wordt toegewezen (artikel 3:172 BW)
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Gelijke draagplicht schulden bij gemeenschap van goederen
(Mr. dr. Louis Zonnenberg, 29-03-2021)
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen moeten de schulden aan het eind van het huwelijk gelijk worden verdeeld tussen de echtgenoten. In welke gevallen kan de rechter daar anders over oordelen?
De verdeling van gemeenschapsschulden bij scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 28-03-2021)
In twee gevallen kan de rechter een uitzondering maken op de hoofdregel dat de echtgenoten de gemeenschapsschulden na een echtscheiding bij helfte moeten dragen. In dit artikel een toelichting en een jurisprudentie-overzicht.
Schuld door beroepsfout advocaat bij echtscheiding niet door beide echtgenoten gedragen
(Mr. Catia Luis Fula, 27-03-2021)
Na echtscheiding is iedere ex-echtgenoot voor de helft draagplichtig voor de schulden. Vanwege de aard van de schuld en het gebrek aan wetenschap van de vrouw week Hof Amsterdam in een recente uitspraak van die hoofdregel af.
Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 14-09-2020)
Een veelvoorkomende situatie: een gescheiden stel is samen eigenaar van een woning, die nog een tijdlang onverdeeld blijft. Hoe moeten de lasten worden verdeeld en heeft de vertrokken partij recht op een gebruiksvergoeding?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN