ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoge Raad over stelplicht en bewijslast bij bepaling omvang overgespaard vermogen
Hoge Raad 19-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:637
Pp twisten over vaststelling omvang overgespaard vermogen ihkv verrekening op grond van niet-nagekomen periodiek verrekenbeding. Hoge Raad laat zich uit over o.a. stelplicht en bewijslast. Bewijsvermoeden.
Hoge Raad over ingangsdatum art. 1:100 lid 2 BW (uitzondering op gelijke draagplicht)
Hoge Raad 19-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
Art. 1:100 lid 2 BW impliceert een ruimere uitzonderingsmogelijkheid op het uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden. Deze geldt voor alle na 31-12-2017 ontbonden huwelijksgemeenschappen.
Aansprakelijkheid notaris afgewend: verjaringstermijn ging lopen 6 weken na dienstverlening
Gerechtshof Den Haag 26-03-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:842
Notaris heeft op 29 april 1992 dienst verleend (passeren akte huwelijkse voorwaarden). Vrouw spreekt hem aan vanwege - gestelde - fout (gebrekkige registratie in HGR). Verjaard, gemeten vanaf zes weken-termijn.
Geen reden om te wachten met verdeling woning; vrouw heeft lang genoeg geprofiteerd
Rechtbank Midden-Nederland 06-03-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1444
Man eist verdeling voormalige echtelijke woning. Vrouw doet beroep op uitzonderingsregel ex art. 3:178 lid 3 BW. Rb volgt haar niet: vrouw heeft al 9 jaar in deze voor haar gunstige positie verkeerd. Toewijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1323
Vordering op ex-partner tot betaling van een vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden en het geven van adviezen in de periode dat partijen een affectieve relatie hadden en samenwoonden afgewezen. Niet is komen vast te staan dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan tegen betaling werkzaamheden zouden worden verricht of adviezen zouden worden gegeven.
HV
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1343
Kort geding. Vervangende toestemming verkoop woning. Belangenafweging.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1345
Echtscheiding. Geen grond om man niet te houden aan in eerste aanleg bereikte overeenstemming. Vrouw moet meewerken aan verkoop woning.
HV
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1364
Huwelijkse voorwaarden, periodiek verrekenbeding, (levens-)verzekeringen, (geen) verknochtheid, verrekening van netto waarde, nieuwe grief is tardief.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1475
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; verdeling
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN