ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man "zit" al geruime tijd op aandeel vrouw in overwaarde woning
Rechtbank Oost-Brabant 07-01-2019 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:96
Man die in convenant overeengekomen verkoop huis ondanks rechterlijk gebod frustreerde, veroordeeld aan verkoop en levering huis aan bepaalde derde mee te werken. Dat hij diens bod met 250 euro heeft overtroffen, doet daaraan na al zijn tegenwerking niet af.
Afgifte van de hond
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5386
Hoe werkt bewijslevering van eigendom van een hond? Rechtsvermoedens dat bezitter goed voor zichzelf houdt en dus bezitter is en dat bezitter vermoed wordt rechthebbende te zijn.
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
Waarde geveltaxatie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11194
Geen medewerking man aan door rechter gelast deskundigenonderzoek (taxatie woning). Gevolgtrekking die rechter geraden acht: waarde geveltaxatie van door vrouw ingeschakelde makelaar gevolgd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Rotterdam 16-11-2018
(pub. 18-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9380
KG. Toewijzing vordering tot meewerken aan verkoop en levering woning.
HVFP
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018
(pub. 17-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10983
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Artikel 3:185 BW. Peildatum omvang huwelijksgoederengemeenschap. Sinds 1 januari 2012 is de peildatum van de omvang van een huwelijksgoederengemeenschap het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Het verzoekschrift tot echtscheiding is op 24 juli 2015 ingediend. Dit betekent dat de omvangspeildatum van de huwelijksgoederengemeenschap van de man en de vrouw 24 juli 2015 is.Bruidsschat. Gelet op het feit dat de vrouw ter zitting heeft verklaard dat de b...
HV
Rechtbank Midden-Nederland 04-01-2019
(pub. 17-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:22
Verzoek machtiging ex art. 1:345 BW om namens een minderjarige een schenking aan te nemen waaraan voorwaarden zijn verbonden. Verzoek kennelijk gedaan door grootouders. Zij worden niet-ontvankelijk verklaard. Overweging ten overvloede over de voorwaarden.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Afwikkeling samenwoningsrelatie, percentage gebruiksvergoeding, veroordeling tot het medewerken aan een verdeling, waarde van de woning, draagplicht hypotheekrente en eigenaarslasten, vergoedingsrecht aankoop caravan, contractuele rente zonder verzuim.
HVIP
Rechtbank Oost-Brabant 09-01-2019
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:82
Vernietiging van een borgtochtovereenkomst. Stilzwijgende rechtskeuze als bedoeld in Rome I? Kan een beroep worden gedaan op gezinsbeschermende bepalingen van artikel 1:88 en 1:89 BW jegens Duitse wederpartij? Uitwerking van artikel 10:40 BW jo. artikel 13 Rome I.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN