ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Spoorboekje BEM-clausule
Gerechtshof Den Haag 27-11-2019 (pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3199
Reikwijdte vrijheid (kanton-)rechter bij bepalen voorwaarden voor machtiging aangaan vaststellingsovereenkomst mbt gezinsschade waarbij minderjarigen zijn betrokken.
Geen recht van reprise vrouw vanwege e-mail vader: schenken "aan jullie"
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018 (pub. 04-12-2019), ECLI:NL:RBAMS:2018:10077
Vrouw stelt vergoedingsrecht te hebben vanwege van haar ouders ontvangen geld, maar de overeenkomsten waarop zij zich beroept worden weersproken door de door de man overgelegde e-mail. Schenken "aan jullie".
Verzekeraar geen belanghebbende in procedure over BEM-clausule
Gerechtshof Den Haag 01-11-2019 (pub. 27-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3147
Derde (verzekeraar) niet aangemerkt als belanghebbende in zaak over aan kind toekomend bedrag ad € 35.775, dat moet worden gestort op een bankrekening van het kind en voorzien zijn van een zgn. BEM-clausule.
Afwijzing verzoek vrouw tot uitsluitend gebruik woning
Rechtbank Rotterdam 20-11-2019 (pub. 21-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9058
Nadelen voor man wegen zwaarder dan belang vrouw bij uitsluitend gebruik. Rb is van mening dat partijen met minimum aan contact en bij maken van goede afspraken, beiden voorlopig in de echtelijke woning kunnen verblijven.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 26-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:4202
Borgstelling. Buitengerechtelijke vernietiging door echtgenote. Uitzondering art. 1:88 lid 5 BW.
Gerechtshof Den Haag 26-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3213
Kort geding. Gemeenschappelijke woning. Voorzieningenrechter veroordeelt vrouw tot overname/medewerking aan verkoop en levering van haar aandeel op straffe dwangsom met toepassing art. 3:310 BW. Vordering tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Hof schorst omdat sprake is van een juridische misslag. Deze ordemaatregel is de facto een wijze van verdelen als bedoeld in art. 3:185 BW. Zulk een verdelingshandeling is voorbehouden aan de bodemrechter. Een zodanig definitieve en ingrijpende beslissing kan niet als een (voorlop...
Gerechtshof Den Haag 05-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3211
Beslagrecht. Executiegeschil. Vraag of de man aan een vonnis waaraan dwangsommen zijn verbonden heeft voldaan. De vrouw heeft beslag gelegd ter zake van beweerdelijk verschuldigde dwangsommen. Volgens de voorzieningenrechter terecht. Hof komt tot andersluidend oordeel. Volgens het hof heeft de man wel uitvoering gegeven aan het bedoeld vonnis. Hof gelast de vrouw over te gaan tot opheffing van het door haar gelegde loonbeslag.
Gerechtshof Den Haag 12-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3210
Echtscheiding. Kort geding voortgezet gebruik woning(en). Verzoek in beroep tot schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Aan te leggen criterium nu in eerste aanleg geen gemotiveerde beslissing is gegeven over de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Belang bij schorsingsverzoek vervallen.
Gerechtshof Den Haag 29-10-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3209
Einde samenleving. Man stelt vordering in jegens de vrouw tot terugbetaling. Is sprake (geweest) van geldlening dan wel schenking? Bewijswaardering. In hoeverre is reeds terugbetaald op de lening?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN