ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Adviseur aansprakelijk: niet gewezen op lagere premie overlijdensrisicoverzekering
Omstandigheden in levensverzekeringsmarkt hadden aanleiding moeten geven tot actieve houding van adviseur: attenderen van consument op de premiedalingen. Adviseur aansprakelijk voor schade consument.
Adviseur had consument moeten attenderen op premiedalingen overlijdensrisicoverzekering. Geen schadevergoeding: niet aangetoond dat consument zijn verzekering tegen een lagere premie kon voortzetten.
Adviseur had cliënt moeten wijzen op fiscale gevolgen van geadviseerde hypotheekconstructie
Eindkapitaal van afgesloten spaarverzekeringen overschrijdt de fiscale vrijstelling. Adviseur had consument moeten informeren over het overschrijden van de fiscale vrijstelling en de gevolgen hiervan. Adviseur aansprakelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-08-2019
(pub. 07-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2950
Geen tekortschieten bank in zorgplicht bij advisering en nazorg.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2793
Bank vordert van vrouw en ex betaling restschuld woning na verkoop. Vrouw stelt dat bank zorgplicht heeft geschonden. Verweren vrouw t.a.v. restschuld gaan niet op. Geen sprake van schending zorgplicht. Het moet duidelijk zijn geweest dat vrouw zich hoofdelijk heeft verbonden voor een schuld. Bank mocht ervan uitgaan dat vrouw risico’s en gevolgen begreep. Dat vrouw geen eigenaar vd woning was, maakt niet uit. Waarde is al aan haar ten goede gekomen. Ook andere argumenten van de vrouw t.a.v. zorgplicht bank gaan niet op.
Hoge Raad 22-03-2019

(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:418
Fiscaal advies over schenking aandelen aan kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik. Wanprestatie belastingadviseur door niet erop te wijzen dat aan vennootschap ter beschikking gesteld bedrijfspand, eigendom van DGA, hierdoor in box 1 IB bleef vallen? HR: Hof mocht oordelen dat niet - los van de opdracht - een spontane adviesplicht bestond. Maar Hof had niet mogen voorbijgaan aan bewijsaanbod dat adviseur had geadviseerd om bedrijfspand te kopen als box 3 belegging en had medegedeeld dat dit na schenking in box 3 zou vallen.
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019

(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:402
Verweer vrouw tegen vordering tot betaling openstaand saldo kredietovereenkomst houdt in dat bank kort na echtscheiding (2001) telefonisch heeft toegezegd voor beide ex-echtgenoten een opnamestop te zullen instellen. Man heeft daarna (in 2004, 2008 en 2010) nieuwe opnames gedaan, waarvoor de vrouw zo'n 10 jaar na dato wordt aangesproken. Onduidelijk waarop de stellige ontkenning van (rechtsopvolger van) bank van het gestelde telefoongesprek in het licht vd consistente reacties vd vrouw is gebaseerd. Vordering afgewezen.
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019

(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:399
Een hypotheek met rentelasten van € 15.000,- netto p.j. was verantwoord geweest. Daaruit volgt dat sprake is van overkreditering bij de hypotheek van € 600.000,- die ABN AMRO heeft verstrekt, met rentelasten van € 20.160,- netto p.j. Omdat ABN AMRO in haar advisering ernstig tekort is geschoten en wegens de (ook voor ABN AMRO kenbare) psychische gesteldheid van eiseres wordt de eigen schuld van eiseres op nihil bepaald en moet ABN AMRO de volledige schade ad € 49.020,- vergoeden, plus € 11.000,- kosten vaststelling schade.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid financieel adviseur

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN