ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zorgplicht van de bank
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:402
Vrouw voert tegen vordering tot betaling kredietsaldo aan dat bank kort na echtscheiding (2001) telefonisch een opnamestop heeft toegezegd. Onvoldoende weersproken, vordering bank afgewezen.
Uitbetaling volledige polis aan man, itt beschikking Rb. ABN AMRO heeft zorgplicht geschonden door vrouw gebrekkig te informeren. Anders had zij haar positie t.o.v. man kunnen beschermen, bijv. door beslag.
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:399
Overkreditering bij verstrekking van hypotheek van € 600.000. Omdat ABN AMRO ernstig in advisering tekort is geschoten en wegens psychische gesteldheid van eiseres moet bank volledige schade vergoeden.
Oude overlijdensrisicoverzekering niet beëindigd bij afsluiten van nieuwe. Rabobank tekortgeschoten: had periodiek passendheid moeten toetsen. Maar schade komt voor 100% voor cliënt wegens eigen schuld.
Valse handtekening krediet maar toch hoofdelijk aansprakelijk
De (thans ex)-man vervalst handtekening vrouw onder leningsovereenkomst. Vrouw toch hoofdelijk aansprakelijk ogv eigen schuld: zij gaf pincode, bankpas enz. af aan man en liet beheer van rekening aan hem over.
meer >>

JURISPRUDENTIE

TU
Hoge Raad 22-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:418
Fiscaal advies over schenking aandelen aan kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik. Wanprestatie fiscaal adviseur door niet erop te wijzen dat aan vennootschap ter beschikking gesteld bedrijfspand, eigendom van DGA, hierdoor in box 1 IB bleef vallen? HR: Hof mocht oordelen dat geen spontane adviesplicht bestond. Maar Hof had niet mogen voorbijgaan aan bewijsaanbod dat adviseur had geadviseerd om het bedrijfspand te kopen als belegging in box 3 en had medegedeeld dat het bedrijfspand na de schenking in box 3 zou vallen.
HVTU
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:402
Verweer vrouw tegen vordering tot betaling openstaand saldo kredietovereenkomst houdt in dat bank kort na echtscheiding (2001) telefonisch heeft toegezegd voor beide ex-echtgenoten een opnamestop te zullen instellen. Man heeft daarna (in 2004, 2008 en 2010) nieuwe opnames gedaan, waarvoor de vrouw zo'n 10 jaar na dato wordt aangesproken. Onduidelijk waarop de stellige ontkenning van (rechtsopvolger van) bank van het gestelde telefoongesprek in het licht vd consistente reacties vd vrouw is gebaseerd. Vordering afgewezen.
TU
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:399
Een hypotheek met rentelasten van € 15.000,- netto p.j. was verantwoord geweest. Daaruit volgt dat sprake is van overkreditering bij de hypotheek van € 600.000,- die ABN AMRO heeft verstrekt, met rentelasten van € 20.160,- netto p.j. Omdat ABN AMRO in haar advisering ernstig tekort is geschoten en wegens de (ook voor ABN AMRO kenbare) psychische gesteldheid van eiseres wordt de eigen schuld van eiseres op nihil bepaald en moet ABN AMRO de volledige schade ad € 49.020,- vergoeden, plus € 11.000,- kosten vaststelling schade.
FITU
Parket bij de Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1460
Overeenkomst van opdracht. Is opdrachtnemer tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen door niet te wijzen op bepaalde fiscale gevolgen van de door hem geadviseerde optie? Was opdrachtnemer uit hoofde van art. 7:401 BW gehouden spontaan op deze gevolgen te wijzen?
METU
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4325
Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid financieel adviseur

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN