ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen klachtrecht voor begunstigde van overlijdensrisicoverzekering
Klagers klagen in hoedanigheid van erfgenamen van erflaatster. Voor zover zij klagen als beoogde begunstigden op de OVR, is klacht niet behandelbaar. Klacht erfgenamen gegrond: adviseur had OVR tijdig moeten laten ingaan.
Hypotheekadviseur gaat uit van onjuiste uitleg bijleenregeling
Klacht (deels) gegrond: onjuist advies over financiering van de gezamenlijke woning. Geen fiscale gevolgen door besluit Staatssecretaris van 30-01-2018. Wel terugbetaling deel advieskosten en vergoeding kosten boekhouder.
Tussenpersoon onzorgvuldig bij afwikkeling beleggingsverzekering bij scheiding
Tussenpersoon laat alleen rekeningnummer aanpassen waarvan de premie geïncasseerd werd, maar verzuimt om verzekering op naam van vrouw te laten zetten. Daardoor kon man de beleggingsverzekering afkopen. Schadeplichtig.
Adviseur aansprakelijk: niet gewezen op lagere premie overlijdensrisicoverzekering
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-08-2019
(pub. 07-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2950
Geen tekortschieten bank in zorgplicht bij advisering en nazorg.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2793
Bank vordert van vrouw en ex betaling restschuld woning na verkoop. Vrouw stelt dat bank zorgplicht heeft geschonden. Verweren vrouw t.a.v. restschuld gaan niet op. Geen sprake van schending zorgplicht. Het moet duidelijk zijn geweest dat vrouw zich hoofdelijk heeft verbonden voor een schuld. Bank mocht ervan uitgaan dat vrouw risico’s en gevolgen begreep. Dat vrouw geen eigenaar vd woning was, maakt niet uit. Waarde is al aan haar ten goede gekomen. Ook andere argumenten van de vrouw t.a.v. zorgplicht bank gaan niet op.
Hoge Raad 22-03-2019

(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:418
Fiscaal advies over schenking aandelen aan kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik. Wanprestatie belastingadviseur door niet erop te wijzen dat aan vennootschap ter beschikking gesteld bedrijfspand, eigendom van DGA, hierdoor in box 1 IB bleef vallen? HR: Hof mocht oordelen dat niet - los van de opdracht - een spontane adviesplicht bestond. Maar Hof had niet mogen voorbijgaan aan bewijsaanbod dat adviseur had geadviseerd om bedrijfspand te kopen als box 3 belegging en had medegedeeld dat dit na schenking in box 3 zou vallen.
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019

(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:402
Verweer vrouw tegen vordering tot betaling openstaand saldo kredietovereenkomst houdt in dat bank kort na echtscheiding (2001) telefonisch heeft toegezegd voor beide ex-echtgenoten een opnamestop te zullen instellen. Man heeft daarna (in 2004, 2008 en 2010) nieuwe opnames gedaan, waarvoor de vrouw zo'n 10 jaar na dato wordt aangesproken. Onduidelijk waarop de stellige ontkenning van (rechtsopvolger van) bank van het gestelde telefoongesprek in het licht vd consistente reacties vd vrouw is gebaseerd. Vordering afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid financieel adviseur

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN