ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Onvoldoende aandacht voor fiscale aspecten
Adviseur schadeplichtig: niet vastgelegd dat Consument was geïnformeerd over aanwendingsmogelijkheden van lijfrentekapitaal, waaronder de constructie waarbij het fiscale regime van vóór 1992 behouden kon worden.
Valse handtekening krediet maar toch hoofdelijk aansprakelijk
Ex-samenwoners. Handtekening onder kredietovereenkomst vervalst door ex. Vrouw toch hoofdelijke aansprakelijk wegens eigen schuld: beheer geheel aan ex-partner overgelaten en hem kopie ID verstrekt.
Bank schendt zorgplicht bij executoriale verkoop woning
Rechtbank Midden-Nederland 01-08-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5581
Bank koopt zelf de woning voor € 450.000 en verkoopt deze 3 maanden later voor € 750.000. Klant lijdt schade van € 300.000. Bedrag moet van de resterende hypotheekschuld worden afgetrokken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

METU
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4325
Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna.
TU
Rechtbank Midden-Nederland 01-08-2018
(pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5581
De bank mocht de hypothecaire geldlening opeisen ogv de algemene voorwaarden, nu het OM beslag had gelegd op de woning van de klant. De bank heeft echter bij de executoriale verkoop haar zorgplicht jegens de klant geschonden. De bank heeft de woning zelf gekocht voor € 450.000 (getaxeerde executiewaarde € 625.000) en 3 maanden later openbaar verkocht voor € 750.000. De klant heeft schade geleden van € 300.000, welk bedrag van de nog resterende hypotheekschuld moet worden afgetrokken.
TU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018
(pub. 22-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10149
Directeur Rabobank (met hypotheek op eigen woning van € 840.000) koopt bij scheiding woning voor ex-echtgenote, met hypotheek bij SNS-bank. Na wegvallen van inkomen vrouw wordt woning executoriaal verkocht, restschuld € 82.997,81. Hof: SNS had zelfstandige plicht om overkreditering tegen te gaan, welke zij heeft geschonden. SNS kan zich niet verschuilen achter fouten van hypotheekadviseur. Anderzijds was man lichtzinnig bij aangaan van de lening. Één derde van de schade voor rekening man, twee derde voor rekening SNS.
JETU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6145
O.g.v. een PGB-overeenkomst verzorgde ASI tegen betaling het beheer van het PGB van een man met verstandelijke beperking. Zorgkantoor vordert van man een niet verantwoord bedrag terug. Hof: ASI is als beheerder van het PGB-budget aansprakelijk voor het niet-verantwoord bedrag ad € 4.404,66 en dient dit aan (bewindvoerder van) man te betalen.
TU
Rechtbank Overijssel 09-05-2018
(pub. 09-05-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:1553
Partijen komen bij afwikkeling van de affectieve relatie overeen dat de man aan de vrouw gedurende 7 jaar een partneralimentatie betaalt van € 35.520 p.j. en daarnaast € 1.024 p.m. De vrouw stelt de belastingadviseur die haar bijstond aansprakelijk voor de schade die zij leed doordat hij bij zijn berekeningen ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de door de vrouw over de partneralimentatie verschuldigde bijdrage Zvw. Vordering toegewezen: € 11.494,00 (€ 1.642 x 7 jaar).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid financieel adviseur

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN