ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
Toepasselijk recht en 'gewone verblijfplaats' onderhoudsgerechtigde
Parket bij de Hoge Raad 15-06-2018 (pub. 28-09-2018), ECLI:NL:PHR:2018:697
Het Alimentatieprotocol voorziet niet in definitie van begrip 'gewone verblijfplaats' van onderhoudsgerechtigde. A-G schetst kader (r.o. 2.5): Toelichtend Rapport, Brussel II-bis en jurisprudentie HvJEU.
Russisch recht van toepassing op partneralimentatie
Rechtbank Noord-Holland 21-07-2017 (pub. 01-08-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:6509
Vrouw is maar korte perioden in Nederland geweest en kort na huwelijkssluiting naar Rusland teruggekeerd. Op alimentatieverzoek is Russisch recht van toepassing (dat alleen in uitzonderingsgevallen partneralimentatie kent).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 28-11-2018

(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Vervangende toestemming erkenning. Partijen hebben Somalische nationaliteit. NL rechter rechtsmacht. Primair Somalisch recht toepasselijk (art. 10:95 lid 3 BW), maar NL recht toegepast ex artt. 10:95 lid 3 jo lid 4 jo 10:17 lid 1 BW, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats. Van belang dat met erkenning voor kind haar afstamming komt vast te staan en juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met feitelijke situatie (art. 7 IVRK).
Parket bij de Hoge Raad 15-06-2018

(pub. 28-09-2018), ECLI:NL:PHR:2018:697
Betreft vaststelling alimentatie voor een in Bulgarije wonend kind. In het kader van het bepalen van het toepasselijk recht rijst de vraag naar de uitleg van het begrip “gewone verblijfplaats” van de onderhoudsgerechtigde. Het Alimentatieprotocol voorziet niet in een definitie. Uit het Toelichtend Rapport blijkt dat het begrip een zekere duurzaamheid impliceert. Conclusie gevolgd: HR 28-09-2018 ECLI:NL:HR:2018:1785 (art. 81 lid 1 RO).
Hoge Raad 28-09-2018
(pub. 28-09-2018), ECLI:NL:HR:2018:1785
Art. 81 lid 1 RO. IPR Familierecht. Kinderalimentatie. Toepasselijkheid Bulgaars recht. Art. 3 Alimentatieprotocol. Begrip “gewone verblijfplaats”. Conclusie ECLI:NL:PHR:2018:697 gevolgd.
Rechtbank Overijssel 06-06-2018

(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2771
Verzoeken gezag & omgang. Kinderen (NL) door vader (NL) erkend. Moeder (NL, Angolees) heeft gezag. Gewone verblijfplaats kinderen (NL) NL/Angola/Portugal? NL rechter rechtsmacht? Brussel IIbis formeel toepasselijk? Aspecten die rol spelen bij vaststelling gewone verblijfplaats kind. Gewone verblijfplaats: Portugal. Ex art. 8 lid 1 Brussel IIbis NL rechter niet bevoegd. Verzoek vaststelling kinderalimentatie. NL rechter bevoegd (art. 3 sub a Ali-vo). NL recht toepasselijk (art. 4 lid 3 Haags Alimentatie Protocol jo 15 Ali-vo).
Rechtbank Noord-Holland 21-07-2017

(pub. 01-08-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:6509
Russisch recht van toepassing op verzoek van de vrouw tot vaststelling van partnerbijdrage. Geen sprake van gemeenschappelijke gewone verblijfplaats in Nederland. De vrouw is immers maar korte perioden in Nederland geweest en is al kort na de huwelijkssluiting naar Rusland teruggekeerd. Dit impliceert dat Nederlandse recht niet nauwer met huwelijk is verbonden dan Russische recht en dat niet van het bepaalde in art. 3 van Haags Alimentatieprotocol afgeweken dient te worden. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Toepasselijk recht en IPR bij kinderalimentatie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN