ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Per abuis erkenning ipv adoptie door duomoeder
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder kan geen verzoek vernietiging erkenning doen, maar bijzondere curator (namens kind) wel. In belang van kind dat het in plaats hiervan geadopteerd wordt.
Kind verwekt dmv ivf met zaad van thans vrouwelijke partner moeder
Rechtbank Den Haag 12-02-2018 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:1731
Bij bekende donor ontstaat ouderschap duo-moeder niet van rechtswege. Wat wel kan is vaststellen ouderschap. Maar het is niet mogelijk biologische band vast te stellen.
Toestemming voor erkenning door duomoeder
Rechtbank Noord-Holland 12-07-2017 (pub. 10-11-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:5743
Alsnog toestemming voor duomoeder om kinderen van voormalige echtgenote te erkennen. Vastleggen juridisch ouderschap meemoeder in belang minderjarigen, al willen ze het niet. Geeft blijk van hun ontstaansgeschiedenis.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder dwaalde over de rechtsgevolgen toen ze donorkind van moeder-levensgezel erkende. Eigenlijk had ze willen adopteren. Maar bewoordingen van art. 1: 205 BW staan in weg aan toewijzing van haar verzoek om vernietiging. Zelfstandig verzoek van bijzondere curator tot vernietiging van de erkenning brengt uitkomst: dit verzoek is wél voor toewijzing vatbaar. Evenals adoptieverzoek duomoeder, onder de opschortende voorwaarde dat de vernietiging van de erkenning kracht van gewijsde zal hebben verkregen.
KI
Rechtbank Den Haag 12-02-2018
(pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:1731
Kind verwekt dmv ivf met zaad van thans vrouwelijke partner moeder die voor ingaan transgendertraject zaadcellen liet invriezen. Bij bekende donor ontstaat ouderschap duo-moeder niet van rechtswege. Nu vaststaat dat zij als partner van moeder heeft ingestemd met daad die de verwekking tot gevolg had, kan haar ouderschap wél worden vástgesteld < art. 1:207 BW. Een verklaring voor recht mbt het biologische ouderschap is echter niet mogelijk; het gaat hier om (vaststaand) feit en niet om vaststelling rechtsbetrekking.
KI
Rechtbank Noord-Holland 12-07-2017
(pub. 10-11-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:5743
Gezagdragende meemoeder krijgt alsnog (verv.) toestemming om kinderen geboren uit haar voormalige echtgenote te erkennen, nu het hun beider bewuste keuze was deze kinderen te krijgen en en te doen verwekken. Vastleggen juridisch ouderschap meemoeder in belang minderjarigen, al willen ze het niet. Geeft blijk van hun ontstaansgeschiedenis. Erkenning kids door nieuwe mannelijke partner geboortemoeder doorgehaald. Geslachtsnaam meemoeder ogv art. 1:5 lid 4 BW behouden.Art. 1:253sa BW en art. 1:204 lid 41 BW.
KI
Rechtbank Noord-Holland 30-08-2017
(pub. 24-10-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:7282
Meemoeder niet-ontv. in verzoek om haar erkenning kind te vernietigen, nu zij daartoe niet door dwang, dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden werd bewogen. Verzoek bijz. curator tot vernietiging erkenning afgewezen. Een nog jong kind is beter af met twee juridische ouders (geboortemoeder en meemoeder), waardoor het ook familierechtelijke banden heeft met de bloedverwanten van beide moeders, dan slechts met één juridische ouder (zijn geboortemoeder).Art. 1:198 lid 1 BW, art. 1:205 a BW
KI
Gerechtshof Den Haag 12-07-2017
(pub. 05-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2462
Vervangende toestemming voor erkenning door duomoeder. Het hof is van oordeel dat twee ouders (en hun families) die betrokken zijn op de minderjarige en haar liefde en aandacht willen schenken, haar meer kunnen bieden dan één ouder. Bovendien worden door de erkenning het erfrecht en andere wettelijke bepalingen van toepassing op de relatie tussen geïntimeerde en de minderjarige. Het hof acht ook dit in het belang van de minderjarige. Het hof gaat er vanuit dat partijen hun ex-partnerproblematiek achter zich zullen laten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Duomoeder

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN