ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan meemoeder het kind dat zij erkende nog adopteren?
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wat wél kan is dat bijzondere curator namens kind vernietiging erkenning vraagt; meemoeder kan daarna adopteren. Rb laat meewegen dat adoptie in buitenland meer zekerheid geeft.
Nieuwe partner als belanghebbende aangemerkt in verhuiskwestie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9457
Zaak heeft rechtstreeks betrekking op (ook) de rechten of verplichtingen van partner. Er is sprake van een duurzame relatie tussen de partners, meer dan 3 jaar een gezinsverband en family life met kind.
Per abuis erkenning ipv adoptie door duomoeder
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder kan geen verzoek vernietiging erkenning doen, maar bijzondere curator (namens kind) wel. In belang van kind dat het in plaats hiervan geadopteerd wordt.
Kind verwekt dmv ivf met zaad van thans vrouwelijke partner moeder
Rechtbank Den Haag 12-02-2018 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:1731
Bij bekende donor ontstaat ouderschap duo-moeder niet van rechtswege. Wat wel kan is vaststellen ouderschap. Maar het is niet mogelijk biologische band vast te stellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Als kind erkend is door meemoeder (waardoor ook zij juridisch ouder wordt), dan behoort adoptie door haar niet meer tot de mogelijkheden. Dat de (rechts)gevolgen van erkenning en adoptie deels verschillend zijn, maakt dit niet anders. Gelet hierop is de adoptie van kind (2014) door verzoekster niet meer mogelijk, aangezien verzoekster dit kind al heeft erkend. Wat wél kan is dat de erkenning wordt vernietigd op verzoek vd bijzondere curator namens het kind. Volgt vernietiging vd erkenning en inwilliging verzoek adoptie.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9457
(Duo)moeder verhuisde ondanks afwijzing rechter van verzoek om vervangende toestemming met medeneming kind (2004). Huidige partner aan te merken als belanghebbende a.b.i. art. 798 lid 1 Rv, gezien duurzame relatie en familylife met kind. Aanhouding echter niet nodig; toestemming in hoger beroep alsnog verleend gezien belangen kind en feit dat (ook) andere moeder inziet dat continuering situatie mogelijk het beste voor hun zoon is, zij het dat dit gepaard ging met referte aan oordeel rechter en niet met instemming.
KI
Rechtbank Den Haag 17-05-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:5837
gezag, verdeling van de zorg- en opvoedingstaken c.q. omgang en informatie- en consultatieregeling, terugkomend op bindende eindbeslissing
KI
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijz. curator kind dient verzoek in tot vernietiging erkenning door voormalige vrouwelijke partner van biologische moeder. De bc meent dat de relatie tussen moeder en meemoeder dermate instabiel is gebleken, dat het niet in belang kind lijkt om die relatie coûte que coûte in stand te willen houden (via bv. systeemtherapie). Vanuit het kind bezien is nauwelijks sprake v.e. ander systeem dan dat van moeder en kind. Vrouw, die zelf ambivalent staat tov verzoek, was er meer niet dan wel. Volgt toewijzing na ampele overwegingen.
KI
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder dwaalde over de rechtsgevolgen toen ze donorkind van moeder-levensgezel erkende. Eigenlijk had ze willen adopteren. Maar bewoordingen van art. 1: 205 BW staan in weg aan toewijzing van haar verzoek om vernietiging. Zelfstandig verzoek van bijzondere curator tot vernietiging van de erkenning brengt uitkomst: dit verzoek is wél voor toewijzing vatbaar. Evenals adoptieverzoek duomoeder, onder de opschortende voorwaarde dat de vernietiging van de erkenning kracht van gewijsde zal hebben verkregen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Duomoeder

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN