ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw verzoekt man postuum toe te laten tot vrijwillige verzekering ANW - afgewezen
Centrale Raad van Beroep 07-02-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:CRVB:2019:411
Man keert in 1989 terug naar Marokko en overlijdt in 2014. CRvB: De aanvraag voor de vrijwillige verzekering ANW moet binnen één jaar na het einde van de verplichte verzekering zijn ingediend. Niet gebeurd.
Pensioenfonds is geen pensioenadviseur
Rechtbank Amsterdam 18-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1049
Pensioenfonds hoefde de (inmiddels overleden) deelnemer niet te wijzen op vervroeging van de ingangsdatum van pensioen. Geen schending zorgplicht, geen partnerpensioen voor geregistreerd partner van deelnemer.
Derdenbeding in ODV-overeenkomst kan fiscaal verkeerd uitpakken
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 18-02-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1049
De geregistreerd partner van een man die inmiddels is overleden en deelnam aan het pensioenfonds van Hewlett-Packard heeft niet alsnog recht op partnerpensioen. Pensioenfonds is geen pensioenadviseur en hoefde deelnemer niet te wijzen op vervroeging van de pensioeningangsdatum. Dat op korte termijn partnerpensioen gerealiseerd moest worden omdat deelnemer mogelijk de ingangsdatum van het ouderdomspensioen niet meer ging halen had deelnemer niet medegedeeld en kon het pensioenfonds niet vermoeden. Geen schending zorgplicht.
Centrale Raad van Beroep 07-02-2019

(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:CRVB:2019:411
Vrouw woont in Marokko. Haar in 2014 overleden echtgenoot heeft in Nederland gewoond en gewerkt en is in 1989 teruggekeerd naar Marokko. Vrouw verzoekt om haar echtgenoot postuum toe te laten tot de vrijwillige verzekering voor de ANW. CRvB: De aanvraag voor de vrijwillige verzekering moet binnen één jaar na het einde van de verplichte verzekering zijn ingediend. Man heeft geen verzoek gedaan en het verzoek van de vrouw is ruim buiten de aanmeldingstermijn gedaan. Verzoek terecht afgewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018

(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10772
Gehuwde man kiest bij pensionering in 2013 niet voor uitruil van deel van ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Na overlijden man in 2015 vordert echtgenote een hoger partnerpensioen van pensioenfonds, gebaseerd op maximale uitruil ouderdomspensioen. Afgewezen. Pensioenfonds niet tekortgeschoten in informatieplicht. Uitvoeren van de keuze van de deelnemer is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Geen toepassing hardheidsclausule.
Gerechtshof Amsterdam 30-10-2018

(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4028
Overleden man is driemaal gehuwd geweest. Hof: pensioenfonds heeft bijzonder partnerpensioen van eerste partner aanvankelijk ten onrechte niet in mindering gebracht op partnerpensioen van laatste partner. Het pensioenfonds heeft de gemaakte fout in dit geval voor de toekomst mogen herstellen. Recht van eerste partner op bijzonder partnerpensioen vloeit voort uit de wet. Dat destijds verzuimd is om melding te doen van de echtscheiding aan de toenmalige werkgever en/of pensioenuitvoerder, doet daar niet aan af.
Rechtbank Oost-Brabant 08-08-2018

(pub. 13-08-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3995
De vorderingen van de vrouw betreffen het door de werkgever aan de ex-echtgenoot van de vrouw toegezegde nabestaandenpensioen. Rb: ook een vordering uit onrechtmatige daad valt onder de reikwijdte van art. 216 Pensioenwet en dient door de kantonrechter te worden behandeld, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nabestaandenpensioen/bijzonder partnerpensioen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN