ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Echtscheiding en nieuw huwelijk - wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?
Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2894
Kapitaalverzekering met pensioenclausule van overleden DGA, die na echtscheiding was hertrouwd. Tot uitkering gekomen kapitaal voor partnerpensioen dient door de verzekeraar te worden verdeeld over eerste en tweede echtgenote.
Plan vakbonden en werkgevers: 5 jaarsalarissen als nabestaandenpensioen
Géén verrekening van pensioen - geldt dat ook voor nabestaandenpensioen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 18-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2407
In huwelijkse voorwaarden: geen verrekening van het pensioen. Hof: als pp al bedoeling hadden om ook afstand te doen van partnerpensioen, dan had pensioenfonds hiermee moeten instemmen. Geen bereidverklaring pensioenfonds.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019

(pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2894
Nabestaandenpensioen DGA (kapitaalverzekering met pensioenclausule), opgebouwd door overleden man die tweemaal was gehuwd. Hof bekrachtigt vonnis van de kantonrechter. Daarin is bepaald dat tot uitkering gekomen kapitaal voor partnerpensioen door de verzekeraar dient te worden verdeeld. Echtgenote 1 ontvangt een nabestaandenpensioen, gerelateerd aan hetgeen is opgebouwd tot einddatum eerste huwelijk, echtgenote 2 ontvangt een nabestaandenpensioen, gerelateerd aan hetgeen na einddatum eerste huwelijk is opgebouwd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019

(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2407
1. In huwelijkse voorwaarden is bepaald dat géén verrekening plaatsvindt van het pensioen. Hof: Voor zover partijen al de bedoeling hadden om ook afstand te doen van partnerpensioen, volgt uit Pensioenwet dat pensioenuitvoerder zich bereid moet verklaren om hiermee in te stemmen. Is niet geschied. 2. Bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW betreft vraag of vermogen gefinancierd is uit hetgeen verrekend had moeten worden en is niet bedoeld als algemene billijkheidstoets. I.c. bewijsvermoeden niet buiten toepassing.
Rechtbank Den Haag 03-07-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6897
uitleg van een bepaling uit een notariële akte ten aanzien van de aanspraak op een bijzonder partnerpensioen
Rechtbank Den Haag 22-01-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6884
eisende partij wordt door de kantonrechter in staat gesteld een derde – als tussenkomende partij – op te roepen om in het geding te verschijnen
Rechtbank Noord-Holland 28-05-2019

(pub. 03-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4602
Vrouw heeft beroep ingesteld tegen toestemming voor WSNP-bewindvoerder tot afkoop van het bijzonder partnerpensioen dat zij ontving wegens overlijden van haar ex-echtgenoot. Rb: geen aanleiding om aan het recht op bijzonder partnerpensioen een hoogstpersoonlijk karakter toe te kennen, dat in de weg zou staan aan afkoop. I.c. zou afkoop van het bijzonder partnerpensioen wel leiden tot een onredelijke benadeling van de vrouw. Art. 22a lid 1 sub a staat derhalve aan afkoop in de weg.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nabestaandenpensioen/bijzonder partnerpensioen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN