ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Nabestaandenpensioen blijft vaak op de plank liggen door onwetendheid ex-partner
Pensioenfondsen en vergeten exen (MAX Vandaag 18-12-2018)
Recht van eerdere partner op nabestaandenpensioen
Gerechtshof Amsterdam 30-10-2018 (pub. 09-11-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4028
Recht op bijzonder partnerpensioen vloeit voort uit de wet. Dat verzuimd is om melding te doen van de echtscheiding aan toenmalige werkgever en/of pensioenuitvoerder, doet daar niet aan af.
Welke rechter is bevoegd bij pensioenprocedure?
Rechtbank Oost-Brabant 08-08-2018 (pub. 13-08-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3995
Procedure mbt het door werkgever aan ex-echtgenoot toegezegde nabestaandenpensioen. Rb: ook vordering uit onrechtmatige daad dient door kantonrechter te worden behandeld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

PE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10772
Pensioenrecht. Het pensioenreglement is leidend bij de vraag of ruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen heeft plaatsgevonden. Het uitvoeren van de keuze van de deelnemer is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Geen toepassing hardheidsclausule.
PE
Gerechtshof Amsterdam 30-10-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4028
Overleden man is driemaal gehuwd geweest. Hof: pensioenfonds heeft bijzonder partnerpensioen van eerste partner aanvankelijk ten onrechte niet in mindering gebracht op partnerpensioen van laatste partner. Het pensioenfonds heeft de gemaakte fout in dit geval voor de toekomst mogen herstellen. Recht van eerste partner op bijzonder partnerpensioen vloeit voort uit de wet. Dat destijds verzuimd is om melding te doen van de echtscheiding aan de toenmalige werkgever en/of pensioenuitvoerder, doet daar niet aan af.
FPPE
Rechtbank Oost-Brabant 08-08-2018
(pub. 13-08-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3995
De vorderingen van de vrouw betreffen het door de werkgever aan de ex-echtgenoot van de vrouw toegezegde nabestaandenpensioen. Rb: ook een vordering uit onrechtmatige daad valt onder de reikwijdte van art. 216 Pensioenwet en dient door de kantonrechter te worden behandeld, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering.
PE
Rechtbank Limburg 21-02-2018
(pub. 22-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:1638
Heeft ABP een (verzwaarde) informatieplicht of zorgplicht met betrekking tot de uitruilmogelijkheid van een deel van het ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen voor de partner na einde van het dienstverband en overlijden van de gewezen deelnemer voordat deze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Nee, ABP hoeft voor einde van de beslistermijn geen rappel te sturen naar de gewezen deelnemer. Ernstige ziekte van de gewezen deelnemer t.t.v. beslistermijn is omstandigheid in haar risicosfeer.
PE
Rechtbank Gelderland 06-09-2017
(pub. 26-10-2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:5566
Ongehuwde samenwoners, notariële samenlevingsovereenkomst. Na overlijden van de verzekerde wijst pensioenfonds Achmea een aanspraak van de partner op partnerpensioen af, op de grond dat verzekerde tijdens zijn leven zijn partner niet heeft aangemeld bij het pensioenfonds. Kantonrechter: nu geen aanmeldplicht is opgenomen in het pensioenreglement, komt aan de partner een partnerpensioen toe.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nabestaandenpensioen/bijzonder partnerpensioen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN