ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Géén verrekening van pensioen - geldt dat ook voor nabestaandenpensioen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 18-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2407
In huwelijkse voorwaarden: geen verrekening van het pensioen. Hof: als pp al bedoeling hadden om ook afstand te doen van partnerpensioen, dan had pensioenfonds hiermee moeten instemmen. Geen bereidverklaring pensioenfonds.
Afkoop nabestaandenpensioen door WSNP-bewindvoerder ten gunste van boedel?
Rechtbank Noord-Holland 28-05-2019 (pub. 03-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4602
Rb verklaart beroep tegen toestemming afkoop gegrond. Bijzonder partnerpensioen heeft niet een hoogstpersoonlijk karakter, maar i.c. zou ex-echtgenote door afkoop wel onredelijk worden benadeeld.
Geen nabestaandenpensioen voor ex-samenwoner
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2019 (pub. 30-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4591
Reden: regeling daarvoor is pas ingevoerd toen samenwoning al was beëindigd. Geen terugbetalingsverplichting: niet kan worden verlangd dat ex-partner het overgangsrecht beter kent dan de pensioenuitvoerder.
Initiatiefnota herziening regeling nabestaandenpensioen
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019

(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2407
1. In huwelijkse voorwaarden is bepaald dat géén verrekening plaatsvindt van het pensioen. Hof: Voor zover partijen al de bedoeling hadden om ook afstand te doen van partnerpensioen, volgt uit Pensioenwet dat pensioenuitvoerder zich bereid moet verklaren om hiermee in te stemmen. Is niet geschied. 2. Bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW betreft vraag of vermogen gefinancierd is uit hetgeen verrekend had moeten worden en is niet bedoeld als algemene billijkheidstoets. I.c. bewijsvermoeden niet buiten toepassing.
Rechtbank Den Haag 03-07-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6897
uitleg van een bepaling uit een notariële akte ten aanzien van de aanspraak op een bijzonder partnerpensioen
Rechtbank Den Haag 22-01-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6884
eisende partij wordt door de kantonrechter in staat gesteld een derde – als tussenkomende partij – op te roepen om in het geding te verschijnen
Rechtbank Noord-Holland 28-05-2019

(pub. 03-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4602
Vrouw heeft beroep ingesteld tegen toestemming voor WSNP-bewindvoerder tot afkoop van het bijzonder partnerpensioen dat zij ontving wegens overlijden van haar ex-echtgenoot. Rb: geen aanleiding om aan het recht op bijzonder partnerpensioen een hoogstpersoonlijk karakter toe te kennen, dat in de weg zou staan aan afkoop. I.c. zou afkoop van het bijzonder partnerpensioen wel leiden tot een onredelijke benadeling van de vrouw. Art. 22a lid 1 sub a staat derhalve aan afkoop in de weg.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2019

(pub. 30-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4591
Gewezen partner met uitsluitend een samenlevingsovereenkomst heeft geen recht gekregen op bijzonder nabestaandenpensioen omdat wijziging van pensioenreglement waarbij een dergelijk pensioen is geregeld eerst is ingegaan na einde samenwoning. Terugvordering niet mogelijk voor pensioen dat was uitgekeerd voordat pensioenfonds de gewezen partner berichtte over de fout: geen kwade trouw bij ex-partner. Pensioenfonds kan niet verlangen dat de ex-partner het overgangsrecht beter kent dan de eigen pensioenuitvoerder.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nabestaandenpensioen/bijzonder partnerpensioen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN