ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beste school voor kinderen is school waarvoor ouders samen kozen
Rechtbank Midden-Nederland 17-09-2019 (pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4292
Normalisatie mogelijke nieuwe relatie vader het meest in belang kinderen. Vervangende toestemming aan moeder om hen op andere school te plaatsen, zou situatie slechts meer beladen maken. Volgt afwijzing.
Beroep op immuniteit vader gaat slechts gedeeltelijk op: verlenging uithuisplaatsing
Rechtbank Den Haag 04-09-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11807
Vader beroept zich vanwege zijn functie op immuniteit in zaak over uithuisplaatsing kind, maar immuniteit ziet slechts op werkgerelateerde zaken ; niet op familierechtelijke kwesties. Benoeming BC en verlenging MUHP.
Vader dient onverdeelde aandacht voor dochter te hebben
Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Dochter heeft niet voldoende ervaren dat ze belangrijk is voor haar vader. Rb stelt zorgregeling vast van één zaterdag per maand van 9 tot 21 uur. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen van de maand geheel vrij te houden.
Perikelen bij vordering tot medewerking/machtiging verkoop woning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-11-2019 (pub. 06-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4070
Vrouw vordert om de man, bij wijze van provisionele vordering ex art. 223 Rv, te veroordelen tot - kort gezegd - het verlenen van medewerking aan verkoop woning. Afgewezen: geen maatregel voor "duur van het geding".
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 06-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5187
Art. 4:210 BW is wettelijke basis voor kantonrechter om uitvoering te geven aan zijn toezichthoudende rol jegens vereffenaar. Vereffenaar kan op grond van dit artikel ook aan kantonrechter vragen hem aanwijzing te geven. Schuldeiser nalatenschap kan echter geen aanwijzing van kantonrechter vragen. Schuldeisers kunnen zich in ander stadium wel wenden tot kantonrechter. Op grond van art. 4:218 BW kunnen belanghebbenden (zoals schuldeisers) bv in verzet komen tegen rekening en verantwoording of tegen uitdelingslijst.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9639
In duidelijke taal wordt uitgelegd waarom er geen zorgregeling komt tussen de vader en het kind.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9397
Einde gezag moeder. Hof verzoekt raad onderzoek te doen naar onder andere de pedagogische (on)mogelijkheden van de moeder en de ontwikkeling van de kinderen. Zonder nadere informatie is beslissing over beëindiging gezag niet mogelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9409
Hof acht NIFP-onderzoek nodig om besluit te kunnen nemen over verdere verlenging van de uithuisplaatsing van het kind. Eerdere onderzoeken van twee andere instanties adviseren het kind bij de pleegouders te laten opgroeien.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4084
KAL. Vrouw voert aan dat het inkomen van de man hoger is dan hij stelt. Man stelt dat voor bepalen behoefte bepalend is wat aan de kosten huishouding wordt besteed. Het hof is niet in staat om inkomen man te bepalen, nu hij heeft nagelaten de jaarstukken te overleggende B.V, de maatschap en de eenmanszaak. Dit komt voor rekening en risico van de man. De grieven van de man slagen derhalve niet.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN