ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ouders verwezen naar mediation (SCHIP-methode)
Rechtbank Den Haag 02-09-2020 (pub. 20-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:9805
Onderlinge strijd tussen ouders blijft het probleem. Verzochte wijziging hoofdverblijfplaats zal niet tot oplossing leiden. Ouders verwezen naar mediation (SCHIP-methode).
Behoorde rechter slechts voorzichtig en aftastend vragen te stellen?
Rechtbank Noord-Holland 04-09-2020 (pub. 20-10-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:8376
Opvatting dat rechter ondanks context slechts mag informeren of wellicht bedoeld is dat sprake zou kunnen zijn van beschuldiging van seksueel misbruik, past niet bij rol die rechter in burgerl. proces vervult.
Bij informele procedure passen geen formele verweren
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-10-2020 (pub. 16-10-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:3197
Faxbericht GI wordt niet buiten beschouwing gelaten. Art. 1:265k lid 4 BW bepaalt dat verzoeken die GI ter uitvoering van haar taak tot de rechter richt, worden ingediend zonder advocaat. Informeel karakter procedure.
Leer sociale reproductie van Giddens
Gerechtshof Amsterdam 08-09-2020 (pub. 13-10-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:2686
Wat er zij van leer sociale reproductie Giddens, de gestelde toekomstige kosten doen zich voor thans driejarige nu niet voor. Niet op onzekere omstandigheden vooruitlopen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 19-10-2020
(pub. 21-10-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:8355
Verzoek uitleg testament door kantonrechter op grond van art. 96 Rv
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2020
(pub. 20-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:8452
Verzoek voorlopig getuigenverhoor van oud-notaris in erfrechtzaak toegewezen. Geen verweer gevoerd.
Rechtbank Den Haag 02-09-2020

(pub. 20-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:9805
Door de jaren heen zijn verschillende vormen van vrijwillige hulpverlening ingezet, waaronder Kinderen uit de Knel, maar die hulpverlening heeft geen structurele verbetering gebracht in de communicatie tussen de ouders. De ouders lijken niet in staat om het tussen hen bestaande patroon te doorbreken. De aanhoudende onderlinge strijd tussen de ouders blijft het probleem. Verzochte wijziging hoofdverblijfplaats zal niet tot de oplossing leiden. Ouders verwezen naar mediation (SCHIP-methode).
Rechtbank Den Haag 06-10-2020
(pub. 20-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:10176
echtscheiding met convenant
Rechtbank Noord-Holland 04-09-2020

(pub. 20-10-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:8376
Het kan gezien de door advocaat beschreven feitelijkheden bezwaarlijk als uiting van vooringenomenheid worden beschouwd dat rechter bepaalde conclusies trok. Opvatting dat een rechter emotieloos naar zo'n betoog dient te luisteren en slechts, voorzichtig en aftastend, mag informeren of wellicht bedoeld is dat sprake zou kunnen zijn van een beschuldiging van seksueel misbruik, past niet bij actieve rol die rechter heden ten dage in burgerlijk proces vervult. Wrakingsverzoek dan ook afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe schrijf je een kindvriendelijke uitspraak?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 31-01-2020)
Steeds vaker besluiten rechters 'kindvriendelijke uitspraken' te schrijven. Over de begrijpelijkheid zijn kinderen nog niet altijd tevreden. Maar hoe schrijf je dan wél een goede kindvriendelijke uitspraak? (2/2)
Hoe kindvriendelijk zijn ‘kindvriendelijke uitspraken’?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 30-01-2020)
Hoe kindvriendelijk zijn 'kindvriendelijke uitspraken'? Voor mijn prijswinnende masterscriptie vroeg ik kinderen naar hún mening. Conclusie: de meeste van deze uitspraken zijn nog niet kindvriendelijk genoeg. (1/2)
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN