ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Heeft legataris recht op informatie?
Rechtbank Noord-Holland 23-12-2020 (pub. 21-01-2021), ECLI:NL:RBNHO:2020:11004
Legataris heeft recht op inzage en afschrift van alle bescheiden die benodigd zijn om hoogte legaten te kunnen bepalen. Executeur moet desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen verschaffen.
Verzoek alimentatie jongmeerderjarige kan niet zonder meer in echtscheidingsprocedure
Rechtbank Gelderland 24-12-2020 (pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBGEL:2020:7071
Weliswaar is er jurisprudentie waarbij een ouder in de echtscheidingsprocedure ontvankelijk wordt verklaard in verzoek namens jongmeerderjarige tot vaststelling alimentatie, maar daarover wordt wisselend gedacht. Niet-ontvankelijk.
Nederlandse rechter niet bevoegd inzake echtscheidingsverzoek; wel inzake nevenverzoeken
Rechtbank Den Haag 20-11-2020 (pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBDHA:2020:11795
Wegens erkenning van de Turkse echtscheidingsbeslissing is de Nederlandse rechter onbevoegd inzake de echtscheiding. Hij is echter wel bevoegd inzake de nevenverzoeken aangezien deze niet bij de Turkse rechter aanhangig zijn geweest.
Moeder is overleden; loopt rente over vaderlijk erfdeel door tijdens vereffening?
Rechtbank Noord-Holland 11-01-2021 (pub. 13-01-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:205
Kantonrechter wil prejudiciële vragen stellen aan Hoge Raad: is het fixatiebeginsel uit de Faillissementswet (art. 128 Fw) van overeenkomstige toepassing op de vereffening van een nalatenschap?
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 23-12-2020

(pub. 21-01-2021), ECLI:NL:RBNHO:2020:11004
Kinderen van erflater willen informatie van partner erflater, tevens enig erfgenaam en executeur, om omvang legaat (bedrag gelijk aan erfdeel) te kunnen vaststellen. Legataris heeft recht op inzage en afschrift van alle bescheiden die benodigd zijn om hoogte legaten te kunnen bepalen. Executeur moet desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen verschaffen. Om hoogte te kunnen vaststellen, is informatie over omvang gehele nalatenschap onontbeerlijk
Rechtbank Den Haag 22-12-2017
(pub. 21-01-2021), ECLI:NL:RBDHA:2017:16753
Wraking afgewezen.De wrakingskamer stelt voorop dat de beslissing van de voorzieningenrechter om mr. Van Biezen niet als getuige te doen horen moet worden aangemerkt als een processuele beslissing.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-01-2021
(pub. 21-01-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:474
Stamrechtovereenkomst, opeisbaarheid geldlening, uitleg overeenkomst. Geschil tussen ex-partners over de vraag of de schuld aan de holding nog moet worden afgelost na verkoop van de gezamenlijke woning.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-01-2021
(pub. 20-01-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:87
In hoger beroep gaat het om de omgangsregeling van de moeder met het kind dat uit huis is geplaatst. De GI had de regeling stopgezet. Tijdens de beroepsprocedure is er weer contact tussen moeder en kind tot stand gekomen. Dit verloopt goed. Tijdens de zitting komen moeder en de GI een voorlopige omgangsregeling overeen, in afwachting van de bodemprocedure. Hof legt deze regeling vast.
Rechtbank Gelderland 05-01-2021
(pub. 20-01-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:30
Beschikking die in 'klare taal' wordt gegeven, waarbij door de rechtbank wordt uitgelegd hoe het systeem van de kinderalimentatie werkt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe schrijf je een kindvriendelijke uitspraak?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 31-01-2020)
Steeds vaker besluiten rechters 'kindvriendelijke uitspraken' te schrijven. Over de begrijpelijkheid zijn kinderen nog niet altijd tevreden. Maar hoe schrijf je dan wél een goede kindvriendelijke uitspraak? (2/2)
Hoe kindvriendelijk zijn ‘kindvriendelijke uitspraken’?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 30-01-2020)
Hoe kindvriendelijk zijn 'kindvriendelijke uitspraken'? Voor mijn prijswinnende masterscriptie vroeg ik kinderen naar hún mening. Conclusie: de meeste van deze uitspraken zijn nog niet kindvriendelijk genoeg. (1/2)
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN