ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Procederen bij de handelskamer en de familiekamer gaat niet (goed) samen
Rechtbank Rotterdam 08-07-2020 (pub. 14-07-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:6163
Vrouw in procedure bij handelskamer eist ex art. 223 Rv afgifte sleutels door man, maar er loopt al een procedure bij de familiekamer. Dat deze eis mogelijk niet onder bereik art. 822 Rv valt, maakt dat niet anders.
Uitleg man over samenwoonclausule in convenant wordt niet gevolgd: doorbetalen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2020 (pub. 14-07-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:5396
Uitleg man over beding in convenant dat bepaalt dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie door de man komt te vervallen als hij - de man - gaat samenwonen, wordt niet gevolgd. Onlogische uitleg.
Afwijzing schadevergoeding: LBIO heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens man
Rechtbank Rotterdam 21-02-2020 (pub. 13-07-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:6057
LBIO is niet tekortgeschoten in de nakoming van een verbintenis jegens alimentatieplichtige. Er bestond tussen hen geen overeenkomst. Evenmin heeft LBIO onrechtmatig gehandeld jegens hem. Afwijzing schadevergoeding.
Belang vader en kind bij voldoende vakantie met elkaar geeft doorslag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2020 (pub. 10-07-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:3583
Belang vader (gebonden aan bouwvakvakantie) en kind om genoeg tijd in zomervakantie met elkaar te kunnen doorbrengen zwaarwegender dan belang moeder en kind om reeds geboekte reis onverkort bij elkaar te zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 08-07-2020

(pub. 14-07-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:6163
De rechtbank (handelskamer) wijst een vovo-verzoek ex art. 223 Rv af want de hoofdzaak is in wezen ook bij de familiekamer aanhangig.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2020

(pub. 14-07-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:5396
Uitleg echtscheidingsconvenant waarin is bepaald dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie door de man komt te vervallen als hij (de man) gaat samenwonen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-07-2020
(pub. 14-07-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:5398
Hof schrijft brief aan het kind over de beslissing ten aanzien van de zorgregeling voordat de ouders de beslissing te horen krijgen. De ouders kunnen hun kind niet buiten hun strijd houden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-06-2020
(pub. 14-07-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:4899
Hoger beroep van de vader tegen de beschikking waarbij een machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderen wordt verleend is niet-ontvankelijk. De vader vraagt niet om vernietiging van die beschikking. Hij vraagt correctie van eerdere overwegingen van de kinderrechter.
Gerechtshof Den Haag 08-07-2020
(pub. 14-07-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1253
Is de niet met gezag belaste vader belanghebbende bij een niet door hem ingediend verzoek tot ondertoezichtstelling? Ontwikkelingsbedreiging minderjarige gelegen in het ontbreken van en afhouden van ieder contact tussen de minderjarige en de vader. Herstel van het contact kan niet afhankelijk zijn van de vraag wanneer de moeder vindt dat zij haar psychische problemen zodanig heeft overwonnen dat zij daaraan kan meewerken en wanneer de minderjarige naar zijn vader zou vragen. Ook moet de wijze van voorlichting van de minderjarige o...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe schrijf je een kindvriendelijke uitspraak?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 31-01-2020)
Steeds vaker besluiten rechters 'kindvriendelijke uitspraken' te schrijven. Over de begrijpelijkheid zijn kinderen nog niet altijd tevreden. Maar hoe schrijf je dan wél een goede kindvriendelijke uitspraak? (2/2)
Hoe kindvriendelijk zijn ‘kindvriendelijke uitspraken’?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 30-01-2020)
Hoe kindvriendelijk zijn 'kindvriendelijke uitspraken'? Voor mijn prijswinnende masterscriptie vroeg ik kinderen naar hún mening. Conclusie: de meeste van deze uitspraken zijn nog niet kindvriendelijk genoeg. (1/2)
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN