ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man appelleert op tijd tegen deelbeschikking en vrouw appelleert mee maar dan tegen eindbeschikking: te laat
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018 (pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10611
Man stelt tijdig beroep in tegen deelbeschikking (ingangsdatum ALI); vrouw appelleert mee maar dan tegen eindbeschikking. Die beroepstermijn is echter verstreken. "Procesefficiëntie" leidt niet tot ontvankelijkheid.
Beslissing is telefonisch medegedeeld aan pp.; aanvang appeltermijn. Niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2344
Beslissing rechtbank (OTS en UHP) is telefonisch kenbaar gemaakt aan partijen. Toen is de beroepstermijn van drie maanden gaan lopen. Hoger beroep daarom te laat ingesteld; moeder is daarin niet-ontvankelijk.
Moeder verzoekt OTS maar slaat noodzakelijk station (de mediator) over: niet-ontvankelijk
Rechtbank Noord-Nederland 21-02-2019 (pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:678
Moeder bevoegd om verzoek OTS te doen, maar is daarin niet-ontvankelijkheid omdat niet voldaan is aan voorwaarde ex art. 1:255 lid 2 BW: advies Veilig Thuis om eerst met vader naar mediator niet opgevolgd.
Man appelleert tegen beslissing partneralimentatie, maar partijen blijken nog getrouwd
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:995
Man appelleert tegen partneralimentatie in echtscheidingsbeschikking, maar in appel wordt duidelijk dat deze beschikking niet (tijdig) is ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand. Niet-ontvankelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERFP
Hoge Raad 22-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:403
Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Beroep op legitieme portie. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Eindarrest gewezen zonder partijen voldoende gelegenheid te geven te verzoeken om pleidooi of verdere proceshandeling?
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10611
Wijziging kinder- en partneralimentatie. Deelbeschikking, beslissing over ingangsdatum. Bij verweerschrift in het principaal beroep ingesteld incidenteel hoger beroep tegen eindbeschikking niet-ontvankelijk. Ingangsdatum. 358 Rv.
FPJEIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10196
Voorlopige ots en (spoed)muhp (art. 20 Brussel IIbis). NL rechter rechtsmacht? Beantwoorden naar situatie t.t.v. indienen inleidende verzoeken. Niet bestreden dat toen sprake van spoedeisende situatie. Ook voldaan aan overige vereisten art. 20 Brussel IIbis. Tegen voorlopige ots (art. 1:257 BW) staat geen appel open (art. 807 Rv), dus niet-ontvankelijk. T.t.v. spoed muhp was moeder in verzekering gesteld en vader niet bereikbaar, zodat voldaan aan wettelijke vereisten (art. 800 lid 3 Rv jo 1:265b lid 1 BW).
HVFP
Rechtbank Den Haag 07-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1192
verzoek nietigverklaring huwelijk afgewezen, echtscheiding uitgesproken, verzoek tot verrekening op grond van huwelijkse voorwaarden afgewezen (datumn feitelijke ontbining huwelijk ligt in de toekomst), vergoedingsrecht van man op vrouw toegewezen
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2344
Beslissing is telefonisch kenbaar gemaakt aan partijen. Toen is de beroepstermijn ook gaan lopen. Andersluidende onjuiste mededeling in de overwegingen van de beschikking van de rechtbank van een paar weken later levert geen verschoonbare termijnoverschrijding op. Hoger beroep te laat ingesteld
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
Prejudiciële vragen alleenstaande-ouderkop procesrechtelijk bezien
(Mr. Mirella Peletier, 08-06-2015)
Mirella Peletier gaat vanuit een procesrechtelijk perspectief in op de twee Haagse zaken waarin prejudiciële beslissingen over de alleenstaande-ouderkop aan de Hoge Raad zijn voorgelegd.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN