ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen procesverbod voor man: toegang tot de rechter komt anders in gevaar
Rechtbank Gelderland 10-12-2019 (pub. 16-01-2020), ECLI:NL:RBGEL:2019:5869
Voor een algeheel procesverbod kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aanleiding bestaan. Het door artikel 6 EVRM/17 Grondwet gewaarborgde recht op toegang tot de rechter mag niet ontoelaatbaar worden beperkt.
Vanwege persoonlijke inter-relationele moeilijkheden vaak geen proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-01-2020 (pub. 15-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:221
De afwikkeling van een scheiding en alle gevolgen die dat heeft gaan vaak samen met persoonlijke inter-relationele moeilijkheden. Redelijkheid en billijkheid verzetten zich dan tegen veroordeling in kosten. I.c. niet.
Huwelijksreis Disneyland moeder belangrijker dan vakantie Slagharen vader
Rechtbank Gelderland 08-07-2019 (pub. 14-01-2020), ECLI:NL:RBGEL:2019:6222
Voorzieningenrechter gebiedt vader toe te laten dat kinderen bij huwelijk moeder aanwezig kunnen zijn. Huwelijk moeder éénmalige en unieke gebeurtenis. Dwangsom van € 1.000 per verstreken uur.
Ouderschapsplan ex-samenlevers zonder gezamenlijk gezag kan in beschikking worden opgenomen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-11-2019 (pub. 13-01-2020), ECLI:NL:RBZWB:2019:5842
Hoewel wet niet voorziet in mogelijkheid om ouderschapsplan van ex-samenlevers zónder gezamenlijk gezag in een beschikking op te nemen, wordt verzoek toch grotendeels gehonoreerd. Dat dient belang pp. Analoge toepassing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 17-01-2020

(pub. 17-01-2020), ECLI:NL:HR:2020:70
Geklaagd over oordeel dat ex art. 10:9 BW (onaanvaardbaarheidsexceptie) Jordaans soennitisch recht toepasselijk op huwelijksvermogensregime. Art. 10:9 BW is bepaling van NL commuun IPR, kan alleen toepassing vinden in gevallen niet bestreken door verdrag/EU-vo/als toepassing in concreet geval verenigbaar met toepasselijk verdrag/EU-vo. HHV 1978 bevat gesloten stelsel van verwijzingsregels, geen ruimte voor toepassing van art. 10:9 BW, ook niet bij onaanvaardbare schending van bij partijen levend gerechtvaardigd/vertrouwen/rechtsz...
Rechtbank Gelderland 10-12-2019

(pub. 16-01-2020), ECLI:NL:RBGEL:2019:5869
Vordering afgifte stukken in conventie op diverse gronden afgewezen (843a Rv). Vordering in reconventie algeheel verbod om nog opnieuw te gaan procederen afgewezen (artikel 6 EVRM en 17 Grondwet)
Rechtbank Midden-Nederland 24-12-2019
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBMNE:2019:6072
Echtscheidingsconvenant; bindend karakter. Uitleg en aanvulling van een overeenkomst.
Rechtbank Amsterdam 08-01-2020
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:4
Afwikkeling huwelijksvermogen naar Iraans recht. Verzoeken over afwikkeling huwelijkse vermogen afgewezen. In huwelijksakte overeengekomen bruidsgave is voorziening ex art. 827 lid 1 onder f Rv. Man veroordeeld om uit hoofde bruidsgave aan vrouw te overhandigen 110 Bahar-Azadi gouden munten/equivalent in euro’s, vermeerderd met wettelijke rente. Vrouw niet-ontvankelijk voor zover bruidsgave 110 gouden munten overschrijdt; nadere behandeling leidt tot onredelijke vertraging, ongewenst in kader echtscheidingsprocedure.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-01-2020

(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:221
Man heeft voor wijzigingsverzoek kinderalimentatie zodanige gebrekkige gegevens overgelegd, dat hof draagkracht niet kan beoordelen. Man beroept zich op faillissement, terwijl deze is uitgesproken voor de beschikking waarvan wijziging wordt verzocht en hij heeft doorstart gemaakt. Ondanks dat proceskostencompensatie uitgangspunt is bij voormalig partners, wordt man in proceskosten veroordeeld, omdat hij in ongelijk wordt gesteld en stellingen in hoger beroep -ook na vingerwijzing Rb- volstrekt onvoldoende heeft onderbouwd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN