ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Mede-erfgenaam - de zus - hoeft niet in procedure tot verdeling te worden betrokken
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-01-2022 (pub. 26-01-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:313
Wanneer een deelgenoot zijn aandeel in een goed der gemeenschap, die meerdere goederen omvat, heeft vervreemd, ontstaat daardoor ten aanzien van dat goed een eenvoudige gemeenschap. Zus hoeft daarom niet opgeroepen te worden.
NL-rechter onbevoegd omdat man buiten EU woont en gezamenlijke woning niet in Nederland staat
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-01-2022 (pub. 26-01-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:343
Eis medewerking aan overdracht van (niet in Nederland staande) woning is geschil over persoonlijk en geen zakelijk recht recht. Art. 24 Brussel I bis Vo niet van toepassing, maar commune recht (art. 1-14 Rv). Geen raakvlak met NL.
Erkenning kind naar Duits recht rechtsgeldig gebleken; OM in proceskosten ouders veroordeeld
Rechtbank Limburg 14-01-2022 (pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:398
Uit wetgeving/rechtspraak volgt geen rangorde tussen de bepalingen betreffende afstamming in BW 10. Primaat ligt bij nationaliteit; er wordt gezocht naar gemeenschappelijk aanknopingspunt. OM moet ouders € 5.539 betalen.
Vordering vernietiging convenant gebaseerd op Nederlands recht terwijl Engels recht van toepassing is
Rechtbank Noord-Holland 05-01-2022 (pub. 19-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:9
De vrouw baseert zich bij haar vorderingen op NL-recht (artt. 3:194 en 3:196 BW) zonder te verklaren waarom die bepalingen hier van toepassing zouden zijn. Engels recht bepaalt de rechtsverhouding van partijen. Afwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-02-2021
(pub. 28-01-2022), ECLI:NL:GHSHE:2021:403
Partneralimentatie Kinderalimentatie onvoldoende gegevens, verzoeken toegewezen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-01-2022
(pub. 28-01-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:196
Partneralimentatie Kinderalimentatie onvoldoende gegevens, verzoeken toegewezen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-01-2022
(pub. 27-01-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:353
Kort geding over nakoming zorgregeling. Overweging ten overvloede: de GI wordt dringend verzocht om een nieuwe vaste jeugdzorgwerker aan de drie kinderen toe te wijzen, zodat de uitvoering van hun ondertoezichtstelling adequaat kan worden hervat. Inzet crisisdienst is niet voldoende. Daarvoor zijn de actuele problemen te complex.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
(Florian Drenth, LLM, 21-12-2021)
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.
De eerste ervaringen met de Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders
(Mr. Lennard Govers, 12-10-2021)
Op 1 april 2021 is de pilot van de Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders (PGTO) van start gegaan; een alternatieve rechtsgang die ouders snelle toegang biedt tot de rechter. Wat zijn de eerste ervaringen?
En de oudere kinderen dan?
(Mr. dr. Louis Zonnenberg, 28-09-2021)
Als een ouder niet voldoet aan de onderhoudsplicht, zit een jongmeerderjarige in een lastig parket: het kind moet dan zelf een procedure starten tegen de eigen ouders. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Podcastgesprek: Natuurlijke verbintenis en schenkbelasting
( Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 14-09-2021)
In vervolg op hun podcast Scheiden en schenkbelasting gaan Jan en Jasper nader op de natuurlijke verbintenis. Welke factoren spelen daarbij een rol?
Uithuisgeplaatst en op pad met het pleeggezin, wie geeft toestemming?
(Mr. Laura Goei, 25-05-2021)
De zeggenschap over vakanties met uithuisgeplaatste kinderen ligt bij de pleegouders, aldus de Hoge Raad. Enkel wanneer het geplande uitje de contactregeling met de ouders doorkruist, is toestemming van de GI nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN