ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Alleenstaande-ouderkorting en vereiste van gezamenlijk woonadres
Parket bij de Hoge Raad 20-12-2018 (pub. 01-03-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1414
Toch toekenning alleenstaande-ouderkorting, hoewel niet werd voldaan aan vereiste dat ouder en kind op hetzelfde adres zijn ingeschreven. A-G: in dit geval (reden: veiligheid moeder en dochter) terecht.
Geen aanspraak op kinderkortingen
Gerechtshof Amsterdam 23-10-2018 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3817
Reden: man weliswaar vertrokken, maar nog ingeschreven op hetzelfde adres als vrouw, dus aangemerkt als partner. Vrouw geen inkomensafhankelijke combinatiekorting en geen alleenstaande-ouderkorting.
Geen heffingskortingen voor pleegkind/kleinkind
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 28-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8255
Grootmoeder ontvangt pleegzorgvergoeding voor kleinkind dat zij als pleegkind heeft opgenomen. Daardoor niet voldaan aan onderhoudseis voor inkomensafhankelijke combinatiekorting en alleenstaande-ouderkorting.
Alleenstaande-ouderkorting bij inschrijving op briefadres
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Parket bij de Hoge Raad 20-12-2018
(pub. 01-03-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1413
Voor alleenstaande-ouderkorting ex (inmiddels vervallen) art. 8.15 Wet IB 2001 is vereist dat ouder en kind op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven. I.c. kon formeel niet aan dit vereiste worden voldaan (zoon verbleef deel van het jaar in justitiële inrichting en stond daar ingeschreven), maar materieel wel. De A-G meent dat i.c. teleologische en wetshistorische wetsuitleg prevaleert boven puur tekstuele die tot onredelijk resultaat leidt. Wel alleenstaande-ouderkorting. Zie ook ECLI:NL:PHR:2018:1414 ECLI:NL:PHR:2018:1511
FI
Parket bij de Hoge Raad 20-12-2018
(pub. 01-03-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1511
Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 20 december 2018 in de zaken met rolnummers 17/04516ECLI:NL:PHR:2018:1413 en 18/01717.ECLI:NL:PHR:2018:1414
FI
Parket bij de Hoge Raad 20-12-2018
(pub. 01-03-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1414
Voor alleenstaande-ouderkorting ex (inmiddels vervallen) art. 8.15 Wet IB 2001 is vereist dat ouder en kind op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven. I.c. kon formeel niet aan dit vereiste worden voldaan (moeder en dochter stonden wegens veiligheid niet op woon- maar op briefadres ingeschreven), maar materieel wel. De A-G meent dat i.c. teleologische en wetshistorische wetsuitleg prevaleert boven puur tekstuele die tot onredelijk resultaat leidt. Wel alleenstaande-ouderkorting. Zie ook ECLI:NL:PHR:2018:1413 ECLI:NL:PHR:2018:1511
FI
Gerechtshof Amsterdam 23-10-2018
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3817
De (ex)echtgenoot van belanghebbende wordt aangemerkt als partner a.b.i. art. 5a AWR omdat hij het hele jaar stond ingeschreven op hetzelfde woonadres. Echtscheidingsverzoek ingediend in juni 2014. De man had de woning verlaten in maart 2014, maar partijen bleven nog tot november 2014 bij de BRP ingeschreven staan op hetzelfde adres. Daardoor eindigde het fiscaal partnerschap pas in november. Belanghebbende kwam in 2014 niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting: niet > 6 maanden geen partner.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018
(pub. 28-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8255
Kleindochter is onder toezicht gesteld en als pleegkind in gezin van grootmoeder – als pleegouder – opgenomen. Grootmoeder ontvangt een pleegzorgvergoeding als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kleindochter van € 504 p.m. Daardoor niet voldaan aan de onderhoudseis (art. 4 lid 3 AKW) voor inkomensafhankelijke combinatiekorting en de (verhoogde) alleenstaande-ouderkorting.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
(Mr. Rob Welling, 11-05-2016)
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. De belastingplichtige moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN