ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Weekblad Margriet moet rectificatie plaatsen bij artikel 'Geen contact meer met je ouders'
Rechtbank Amsterdam 27-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2298
Relaas van vrouw (met achternaam) over kille moeder (onlangs overleden). Zus is daardoor gekwetst. Margriet wil rectificeren maar komt daar later van terug. Vzr. beveelt minder vergaande rectificatie.
Boek "Hexit" - over hoe een man een 'scheidingsoorlog' beleeft - alsnog verboden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-02-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:479
Publicatie door man van boek over zijn echtscheiding vormt een aantasting van de eer en goede naam van ex-echtgenote. Alsnog een verbod op verspreiding ervan. Uitingen op Facebook moeten gerectificeerd worden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 10-09-2019
(pub. 04-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7357
Vordering verbod uitzending documentaire BNNVARA. Aantasting nagedachtenis? Vordering eerst toewijsbaar indien aantasting plaatsvindt op wijze die overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens schaden eer of goede naam. Uit parlementaire geschiedenis blijkt dat men zich over overledene, bijvoorbeeld in kader historisch onderzoek, vrijer moet kunnen uitlaten dan over levende personen. Beperking uitingsvrijheid in dit geval niet gerechtvaardigd.
Rechtbank Overijssel 02-08-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2727
De kort gedingrechter oordeelt dat een Twentse zakenman dwangsommen moet betalen omdat hij een verbod uit een eerder kort geding heeft overtreden. Ondanks het opgelegde verbod heeft hij op de site van één van zijn bedrijven en via Quote zijn ex-vriendin en oud-bestuurder van enkele BV’s en holdings opnieuw ten onrechte beschuldigd dat haar communicatie met de AIVD de aanleiding is geweest voor de inval van de FIOD bij een groot bouwbedrijf. Daar is –volgens het eerdere kort geding - geen bewijs voor.Daarnaast oordeelt de rechter d...
Rechtbank Amsterdam 27-03-2019

(pub. 29-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2298
Artikel in weekblad Margriet met titel “geen contact meer met je ouders” bevat verhaal van twee vrouwen, onder wie de zus van eiseres, over de breuk met hun ouders. Artikel bevat familienaam en foto's van zus. Margriet wil rectificeren maar komt daarvan terug. Voorzieningenrechter: duidelijk dat het gaat om persoonlijke ervaringen. Margriet toch gehouden tot rectificatie, nl. om duidelijk te maken dat er andere, nauw betrokkenen zijn die op belangrijke punten een heel ander beeld hebben dan geschetst in het artikel.
Rechtbank Overijssel 21-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:966
De kortgedingrechter oordeelt dat er geen publicatieverbod komt voor het boek #jehebtaltijdeenkeuze#
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-02-2019

(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:479
De publicatie door de man van een boek over zijn echtscheiding vormt een aantasting van de eer en goede naam van zijn ex-echtgenote en is onrechtmatig jegens haar. Dat hij met zijn boek misstanden binnen de scheidingsrechtspraak en overheidsinstanties aan de kaak zou willen stellen, vormt geen rechtvaardiging om voor haar zeer krenkende bewoordingen te gebruiken of zeer privacygevoelige informatie prijs te geven. Verbod op verspreiding of openbaring van het boek en veroordeling tot rectificatie op Facebook, met dwangsom.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Publicatie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN