ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Rekening en verantwoording nalatenschap

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 16-07-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2828
Erfrecht. Moeder vertegenwoordigde minderjarige dochter in kader van nalatenschap vader, ook na haar meerderjarigheid. Moeder bij vonnissen uit 2015 gelast tot afleggen van rekening en verantwoording. Vraag is of moeder daaraan genoegzaam uitvoering heeft gegeven. Gelet aard van rechtsverhouding tussen partijen - moeder dochter - kunnen aan gevoerde beheer andere eisen worden gesteld dan wanneer beheer zou zijn gevoerd door professionele bewindvoerder. Bovendien was omvang nalatenschap van erflater beperkt.
Gerechtshof Den Haag 11-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2702
Zoon moet van rechter rekening en verantwoording afleggen omtrent zijn beheer over de onverdeelde nalatenschap van vader en moeder. Nadien krijgt zoon herseninfarct en wordt hij onder bewind gesteld. Onrechtmatig handelen van zoon door nalaten r & v tot aan herseninfarct. Niet kan worden vastgesteld of sprake is geweest van onttrekking of verduistering van gelden uit de nalatenschap.
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1470
Executiegeschil dwangsommen. Is er rekening en verantwoording afgelegd van gevoerde beheer over nalatenschap overeenkomstig vonnis voorzieningenrechter? Rechter dient het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te nemen in dier voege dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel (vgl. ECLI:NL:HR:2002:AE9400). Aan dit doel is voldaan.
Rechtbank Rotterdam 10-08-2017
(pub. 18-10-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7638
Executeur ontslagen. Kantonrechter heeft bepaald dat executeur roerende zaken en administratie moet afgeven, en rekening en verantwoording moet afleggen. Nakoming daarvan gevorderd, en afgifte van as van erflaatster. 
Rechtbank Amsterdam 03-08-2017
(pub. 16-08-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:5864
Verzet tegen door vereffenaar van een nalatenschap gedeponeerde rekening en verantwoording en uitdelingslijst als bedoeld in art. 4:128 BW. Rechtsmiddel van art. 676b Rv tegen beschikking van de rechter-commissaris niet aangewend. Verzet ongegrond.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Rekening en verantwoording nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN