ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beroepschrift zonder onderbouwde beroepsgronden: niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-01-2020 (pub. 22-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:431
Ouders stellen hoger beroep in (van beschikking OTS/MUHP) maar maken in hun beroepschrift niet duidelijk waarom de beslissing van de rechtbank onjuist is. Algemene opmerkingen volstaan in dat verband niet.
Gezagsbeëindiging binnen drie maanden na OTS/UHP is te vroeg
Gerechtshof Den Haag 18-12-2019 (pub. 21-01-2020), ECLI:NL:GHDHA:2019:3684
Rechtbank is te spoedig overgegaan tot de beëindiging van het gezag van de moeder over de kinderen, namelijk binnen 3 maanden na OTS/UHP. Te vergaande maatregel; aanvaardbare termijn niet verstreken. Vernietiging.
GI gaat niet over financiële rechten en verplichtingen ouders
Rechtbank Limburg 07-01-2020 (pub. 17-01-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:358
GI gaat niet over financiële rechten/plichten van vader en hoe hij daaraan uitvoering geeft. Niet gebleken dat dit onderdeel uitmaakt van plan van aanpak of dat het noodzakelijk is om ontwikkelingsbedreiging kind weg te nemen.
GI verzoekt niet (tijdig) advies Raad voor de Kinderbescherming
Rechtbank Noord-Nederland 08-01-2020 (pub. 16-01-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:71
GI kan onwelgevallige afwijzing verzoek verlenging uithuisplaatsing - vanwege ontbreken van advies RvdK - niet omzeilen door na de uitspraak van de rechter een herhaald verzoek te doen, maar dan als spoedmachtiging. Art. 8 EVRM
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-01-2020
(pub. 27-01-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:199
1:253g BW. Gezamenlijk gezag van ouders in 2018 beëindigd: vader alleen gezag. Kinderen in perspectiefbiedend pleeggezin. Vader overlijdt. Moeder verzoekt om gezag terug te krijgen. Rechtbank wijst af. Moeder in hoger beroep. Hof bekrachtigt beslissing rechtbank.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-01-2020
(pub. 27-01-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:198
Bekrachtiging beslissing rechtbank om minderjarige uit huis te plaatsen; zowel vader als moeder is niet in staat om voor hem te zorgen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2020
(pub. 23-01-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:124
Bekrachtiging machtiging uithuisplaatsing. Nader onderzoek is nodig naar problematiek moeder en haar opvoedcapaciteiten: moeder wil dit niet. Moeder komt sinds twee maanden de bezoekregeling met kind niet meer na. Daarnaast zorgen over relatie tussen moeder en vader (huiselijk geweld in combinatie met samenwoonplannen) en de stabiliteit en veiligheid die de moeder het kind dient te bieden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2020
(pub. 23-01-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:122
Uithuisplaatsing in gezinshuis. Belangrijk perspectief nu goed te onderzoeken voor de kinderen terug te plaatsen om daarmee te voorkomen hier een beslissing over te nemen en de kinderen te plaatsen terwijl dit onverhoopt niet bestendig blijkt te zijn.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN