ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Weekenduithuisplaatsing is geen volledige uithuisplaatsing: vrees man onterecht
Rechtbank Noord-Holland 05-10-2020 (pub. 23-10-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:8397
Extra ondersteuning in de vorm van een pleeggezin of een accommodatie jeugdhulpaanbieder, waar de kinderen in het weekend heen kunnen, is geboden. Weekendplaatsing is geen opmaat naar volledige uithuisplaatsing.
Onrechtmatige ontbinding van raamovereenkomst jeugdhulpverleningsinstantie met gemeenten
Rechtbank Gelderland 14-10-2020 (pub. 21-10-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:5560
Voor ontbinding van overeenkomst moet duidelijk zijn aan welke concrete verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst moet worden voldaan. Is niet het geval. Moeizame werkrelatie geen grond voor ontbinding: gemeenten aansprakelijk.
Bij informele procedure passen geen formele verweren
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-10-2020 (pub. 16-10-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:3197
Faxbericht GI wordt niet buiten beschouwing gelaten. Art. 1:265k lid 4 BW bepaalt dat verzoeken die GI ter uitvoering van haar taak tot de rechter richt, worden ingediend zonder advocaat. Informeel karakter procedure.
Extra kosten bijzondere curator niet ten laste van 's-Rijks kas: vaste vergoeding volstaat
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2020 (pub. 12-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:8056
Uitgangspunt voor beloning BC is de gebruikelijke vergoeding zoals die door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt toegekend. In casu geen uitzonderlijke geval om daarvan af te wijken, ten laste van ’s-Rijks kas.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-10-2020
(pub. 23-10-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:3270
OndertoezichtstellingBekrachtiging van de bestreden beschikking.Sprake van ontwikkelingsbedreigingenMedewerking van de moeder in het vrijwillig kader om een omgangsregeling tussen vader en kind tot stand te brengen is er niet.OTS is ook daarvoor noodzakelijk
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-10-2020
(pub. 23-10-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:3269
Ondertoezichtstelling
Rechtbank Noord-Holland 05-10-2020

(pub. 23-10-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:8397
Betreft weekenduithuisplaatsing De GI heeft verzocht een (gedeeltelijke) machtiging te verlenen om de kinderen uit huis te plaatsen gedurende dag en nacht in een accommodatie van een zorgaanbieder. De vader doet heel erg zijn best om de kinderen te verzorgen en op te voeden maar hij zit aan zijn grens voor wat betreft opvoedvaardigheden. De kinderen hebben vanwege hun eigen problematiek meer nodig voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling dan de vader kan bieden. De kinderrechter is van oordeel dat er extra ondersteuning nodig is i...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2020
(pub. 22-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:7786
Vader zonder gezag = geen belanghebbende. niet-ontvankelijk in hoger beroep inz. ondertoezichtstelling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN