ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beroep op culturele verschillen houdt uithuisplaatsing niet tegen
Rechtbank Den Haag 30-07-2020 (pub. 06-08-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:7336
Vanzelfsprekend staat het ouders in beginsel vrij om hun kinderen op te voeden met inachtneming van hun eigen culturele waarden/normen. Die vrijheid is echter niet onbeperkt en mag niet in strijd zijn met kindbelangen.
Einde ouderlijk gezag betekent niet einde ouderschap
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-07-2020 (pub. 06-08-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2350
Einde van het gezag betekent niet dat ook het ouderschap eindigt. Het is belangrijk dat contact ouder/kind op onbelaste manier plaatsvindt en structuur krijgt. Intact laten band met herkomstland ook van belang.
Perspectief lag en ligt niet bij moeder: geen herstel van gezag over dochter
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-07-2020 (pub. 03-08-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2337
Kindbelang is leidend en dat verzet zich ertegen dat moeder in gezag wordt hersteld. Kind woont bijna haar hele leven bij pleegouders en is daar gehecht. Zij bieden haar een stabiele en veilige omgeving. Afwijzing.
Recht op contra-expertise geldt ook voor standpunt GI bij uithuisplaatsing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2020 (pub. 29-07-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:4979
Met art. 810a lid 2 Rv is beoogd te bevorderen dat ouders een standpunt van de RvdK in zaak over kinderbeschermingsmaatregel gemotiveerd kunnen weerspreken. Dat geldt ook voor standpunt van GI bij uithuisplaatsing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 21-07-2020
(pub. 06-08-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:7420
Machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp na een spoedmachtiging.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-07-2020

(pub. 06-08-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2350
Gezagsbeëindiging o.g.v. 1:266 BW. Het hof benadrukt dat het einde van het gezag niet betekent dat het ouderschap eindigt: uit wat de kinderen hebben gezegd blijkt dat de vader voor de kinderen een belangrijke functie vervult. Naast het belang van goed contact heeft de vader ook een rol bij het intact laten van de band tussen de kinderen en het land van herkomst van de vader en de moeders: Polen.
Rechtbank Den Haag 21-07-2020
(pub. 06-08-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:7423
Afwijzing verzoek machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp. Jeugdige stemt niet in met voortzetting gesloten plaatsing.
Rechtbank Den Haag 21-07-2020
(pub. 06-08-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:7422
Nieuwe machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp na meerderjarigheid.
Rechtbank Den Haag 30-07-2020

(pub. 06-08-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:7336
MUHP: beroep op culturele verschillen in opvoeding en verzorging Nederland en China
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN