ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Contra-expertise ex art. 810a Rv kan pas als moeder persoonlijkheidsonderzoek heeft ondergaan
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-03-2019 (pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1088
In zaak over UHP vanwege veelvuldig schoolverzuim en onbereikbaarheid voor hulpverlening vraagt moeder om contra-expertise. Afwijzing omdat zij noodzakelijk geachte persoonlijkheidsonderzoek niet heeft ondergaan.
Gevraagde, maar niet gebruikte jeugdhulp kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend
Centrale Raad van Beroep 13-03-2019 (pub. 21-03-2019), ECLI:NL:CRVB:2019:898
Gevraagde jeugdhulp (schoolvervangende dagbesteding met vervoer) niet met terugwerkende kracht mogelijk als er geen gebruik van is gemaakt. Principiële redenen onvoldoende grond voor vereiste procesbelang.
Kind zegt naar school te willen maar gaat - ondanks hulpverlening - niet. Kinderrechter betrekt leerplichtambtenaar in procedure
Rechtbank Midden-Nederland 07-03-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1124
De kinderrechter vindt het onbegrijpelijk dat instanties en leerplichtambtenaar er niet in slagen om kind - conform zijn wens - naar school te laten gaan. Leerplichtambtenaar uitgenodigd op eerstvolgende zitting
Moeder verzoekt OTS maar slaat noodzakelijk station (de mediator) over: niet-ontvankelijk
Rechtbank Noord-Nederland 21-02-2019 (pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:678
Moeder bevoegd om verzoek OTS te doen, maar is daarin niet-ontvankelijkheid omdat niet voldaan is aan voorwaarde ex art. 1:255 lid 2 BW: advies Veilig Thuis om eerst met vader naar mediator niet opgevolgd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1090
Uithuisplaatsing
JE
Rechtbank Den Haag 19-02-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1421
Jeugdwet. Voorlopige voorziening. Toegewezen op grond van belangenafweging. Naar voorlopig oordeel heeft verweerder de totale ondersteuningsbehoefte van de jeugdige onvoldoende inzichtelijk gemotiveerd. De deskundigheid van de indicatieadviseur en de rol van de ondertekenend arts zijn evenmin uit het aan het primaire besluit ten grondslag gelegde rapport af te leiden.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1088
Machtiging tot uithuisplaatsing bij veelvuldig schoolverzuim, onvoldoende medische onderbouwing van dat schoolverzuim en onbereikbaarheid voor de hulpverlening. Verzoek artikel 810a lid 2 Rv afgewezen nu verzocht is om een contra-expertise, waarvan geen sprake kan zijn als de moeder niet meewerkt aan PO-onderzoek.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-11-2018
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10395
Gesloten jeugdhulp. Ten onrechte spoedmachtiging verleend na vernietiging beschikking in hoger beroep; instemmingsverklaring ontbreekt, onderzoek niet feitelijk onmogelijk. Machtiging voldoet wel aan wettelijke criteria. 6.1.2. lid 2, 6.1.3 lid 3 Jw.
FPJEIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10196
Voorlopige ots en (spoed)muhp (art. 20 Brussel IIbis). NL rechter rechtsmacht? Beantwoorden naar situatie t.t.v. indienen inleidende verzoeken. Niet bestreden dat toen sprake van spoedeisende situatie. Ook voldaan aan overige vereisten art. 20 Brussel IIbis. Tegen voorlopige ots (art. 1:257 BW) staat geen appel open (art. 807 Rv), dus niet-ontvankelijk. T.t.v. spoed muhp was moeder in verzekering gesteld en vader niet bereikbaar, zodat voldaan aan wettelijke vereisten (art. 800 lid 3 Rv jo 1:265b lid 1 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN