ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verlenging OTS ondanks dat GI niet adequaat heeft gehandeld - GI moet vertrouwensband opbouwen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-05-2019 (pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2276
Sinds OTS is GI niet/nauwelijks betrokken geweest. Door langdurige afwezigheid gezinsmanager is er een jaar niets gebeurd. Dit vormt strijdpunt met ouders. Verlenging OTS; GI moet vertrouwensband opbouwen.
Schriftelijke aanwijzing over omgang toereikend ondanks (alleen) ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
Hoewel HR heeft bepaald dat GI in geval van OTS (en niet UHP) alleen via de rb invloed kan uitoefenen op omgang, kon dat hier met schriftelijke aanwijzing. Rb had invulling daarvan namelijk al aan GI overgelaten.
Openbare aanbestedingsprocedure mag niet ten koste gaan van kind - doorplaatsen "zeer onwenselijk"
Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
Belang kind is gediend bij continuïteit en dus voortzetting behandeling (EMDR-therapie) in huidige instelling. Kind niet 'doorplaatsen' als gevolg van openbare aanbestedingsprocedure. Machtiging gesloten jeugdhulp
Huiselijk geweld, spanning echtscheiding, eergerelateerde dreiging: ondertoezichtstelling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1735
Anders dan rb is hof van oordeel dat er meer dan voldoende reden is om verzoek OTS toe te wijzen. Kinderen hebben al teveel meegemaakt; ernstige ontwikkelingsbedreiging. Situatie verergerd sinds eerste aanleg.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1906
Hof bekrachtigt afwijzing verlenging machtiging uithuisplaatsing. Gaat goed met kind, risico’s op langere termijn onvoldoende.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1911
verlenging ondertoezichtstelling na rapportage bijzondere curator
Rechtbank Rotterdam 09-04-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4250
De kinderrechter spreekt haar verbazing uit dat het persoonlijkheidsonderzoek niet is gestart en dat minderjarige niet is gezien door een kinderpsychiater. Voorts bevreemdt het de kinderrechter dat minderjarige soms maar één dag per week onderwijs krijgt aangeboden bij Midgaard. De kinderrechter acht het onaanvaardbaar dat er voor een jongen van 13 jaar oud die al enige tijd in de gesloten jeugdhulp verblijft nog steeds geen vaste jeugdbeschermer is aangesteld. Dit leidt er toe dat er onvoldoende regie wordt gevoerd en dat de voor...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1905
Hof bekrachtigt vervangende toestemming medische behandeling van minderjarigen ex artikel 1:265h BW, onder meer met verwijzing naar eigen overwegingen in beschikking van november 2018 waarin verlenging ondertoezichtstelling van dezelfde minderjarigen bekrachtigd is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN