ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Telefonisch horen vanwege coronavirus voldoende: verlenging OTS en MUHP
Rechtbank Rotterdam 17-03-2020 (pub. 19-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2349
Vanwege het coronavirus wordt een beslissing genomen zonder dat een fysieke zitting is gehouden. Telefonisch horen van betrokkenen volstaat gelet op uitzonderlijke omstandigheden. OTS en MUHP kind worden verlengd.
Categorische afwijzing contact met moeder onvoldoende voor OTS
Gerechtshof Amsterdam 10-03-2020 (pub. 18-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:834
Voor OTS méér nodig dan kans op ontwikkelingsbedreiging. Dat kinderen hun moeder (die vóór scheiding hoofdverzorgster was) niet meer willen zien, maakt dit niet anders.
Kinderen willen niet bij hun ouders wonen; ouders denken van wel: benoeming bijzonder curator
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-12-2019 (pub. 18-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2019:11260
Omdat de kinderen volgens de GI geen omgang met hun ouders wensen en niet bij hen willen wonen, terwijl de ouders het tegenovergestelde menen, is sprake van een belangenstrijd. Benoeming bijzonder curator.
Rechter niet onder alle omstandigheden gehouden om verdeling vast te stellen
Rechtbank Rotterdam 20-02-2020 (pub. 17-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2270
Beginsel dat niemand kan worden genoodzaakt om in een onverdeelde boedel te blijven, houdt geen verdelingsplicht voor rechter in. Partijen moeten voldoende stellen over omvang gemeenschap. Niet gedaan; afwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 19-04-2018
(pub. 27-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2018:11449
Vervangende toestemming medische handeling 1:265h BW; spoedmaatregel zonder te horen; (belangen)afweging minst ingrijpende maatregel
Hoge Raad 27-03-2020
(pub. 27-03-2020), ECLI:NL:HR:2020:536
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Uithuisplaatsing. Schriftelijke aanwijzing gecertificeerde instelling met betrekking tot omgangsregeling. Verzoek ouder tot vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing. Art. 1:265f BW.
Rechtbank Noord-Nederland 20-03-2020
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1402
Geen fysieke zitting vanwege coronavirus. Betrokkenen zijn gelijktijdig telefonisch gehoord, en de minderjarige afzonderlijk. Telefonisch horen is gelet op de uitzonderlijke omstandigheden in deze zaak voldoende om tot een goed oordeel te komen en neemt daarom een beslissing zonder verdere mondelinge behandeling.
Rechtbank Noord-Nederland 13-03-2020
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1401
Verlenging OTS voor 1 jaar en verlenging machtiging uithuisplaatsing voor 4 maanden onder aanhouding van het overige. Perspectief van minderjarige nog niet duidelijk. Hulpverlening ziet i.t.t GI, nog mogelijkheden voor perspectief thuis. Gelet op art. 3 IVRK en beginsel dat kind bij ouders dient op te groeien, moet dit worden geprobeerd. De ouders krijgen nog kort de tijd om zich verder te ontwikkelen (5 voor 12). Rb roept GI en ouders op tot overleg om pleeggrootouders te ontlasten zodat overplaatsing niet nodig zal zijn.
Rechtbank Rotterdam 03-03-2020
(pub. 25-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2470
verlenging ondertoezichtstelling
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN