ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

“Als rechter merk je dat de keten van de jeugdhulpverlening piept en kraakt”
De verbetering van de jeugdzorg gaat nog wel even duren. En die tijd is er niet. “Een kind in nood kan daar niet op wachten. Kind zijn duurt maar kort, voor je het weet zijn ze volwassen.”
Dochter kaalgeschoren en geslagen omdat ze apocriefen niet overschrijft
Op de rol: ‘Het is godgeklaagd’ (Rechtspraak.nl 14-11-2019)
Rechtbank verleende GI terecht toestemming wijziging verblijfplaats kinderen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019 (pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4093
GI is terecht toestemming verleend tot wijziging verblijf kind naar vader zonder gezag en andere kind naar regulier pleeggezin. Samenwerking pleegmoeder en GI verliep problematisch en stroef. Art. 1:265i BW.
Vervangende toestemming voor vaccinatie: welk toetsingskader geldt bij ondertoezichtstelling?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019 (pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9402
Hoewel sprake is van OTS geldt niet het noodzakelijkheidscriterium van art. 1:265h BW maar of het in het belang van het kind wenselijk is (art. 1:253a BW). Ouders zouden anders nieuwe procedure moeten voeren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 09-10-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4805
Kinderrechter wijst verzoek om machtiging gesloten jeugdhulp af, omdat de gedragswetenschapper de minderjarige niet kort tevoren heeft onderzocht. Nu de jeugdige inmiddels bij zijn moeder verblijft, is onderzoek feitelijk mogelijk. Het had dan ook op de weg van de GI gelegen om een nieuwe verklaring van een gedragswetenschapper over te leggen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4097
bekrachtiging machtiging uithuisplaatsing van kinderen die bij pleegouders verbleven
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4096
Machtiging uithuisplaatsing bekort tot 9 maanden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019

(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4093
Hof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank inzake toestemming wijziging verblijfplaats o.g.v. art. 1:265i BW. Pleegmoeder had aangeven 'ermee te willen stoppen'. Wil in buitenland blijven wonen als de (klein)kinderen niet naar haar terug komen. Hof hoopt niettemin dat de pleegmoeder, alsnog over haar eigen schaduw kan springen en in het belang van de kinderen ertoe kan komen om niet uit hun leven te verdwijnen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9641
Ondertoezichtstelling van kind 1 wordt per heden beëindigd. Uithuisplaatsing van kind 2 en 3 wordt verlengd. Hof acht thuisplaatsing van deze kinderen die al 3,5 jaar bij pleegmoeders wonen op termijn echter niet uitgesloten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN