ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Hulpverleningsinstelling moet persoonsgegevens (deels) verwijderen: verwijt aan vader niet objectief
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7410
Vader moet als 'betrokkene' ex art. 7.3.1 lid 2 Jeugdwet worden aangemerkt. Verzoek verwijdering persoonsgegevens door hulpverleningsinstelling toewijsbaar: niet objectief gemaakt dat hij strijd tegen moeder voerde.
Moeder bant vader uit leven kind: einde ondertoezichtstelling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6838
Voortzetting van de ondertoezichtstelling dient geen haalbaar doel (door houding en gedrag van de moeder) en wordt beëindigd. "Het hof ziet zich voor een lastige keuze gesteld."
Informant alsnog als belanghebbende aangemerkt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 (pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7058
Inwilliging verzoek ter zitting van als informant opgeroepen GI om a. alsnog als belanghebbende aangemerkt te worden; b. richtinggevende beschikking inzake (opbouw) omgang tussen vader en dochter
Betrokkenen maken serieus werk van terugplaatsing kind: schorsing uithuisplaatsing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019 (pub. 09-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3499
Ouders hebben zich bijv. aangemeld voor systeemtherapie. Kind hoeft daarom nu niet uit huis te worden geplaatst. Verzoek benoeming BC wordt afgewezen want kind wordt al 'gezien' en gehoord.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 03-09-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7528
Vordering KG tot verwijdering e-mail i.v.m. onjuiste diagnose. Gemeente weigert. Voorzieningenrechter komt niet toe aan een oordeel, want verklaart zich onbevoegd. Eiseres moet bestuursrechtelijke weg volgen. Wel opmerking naar partijen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7410
Verzoek verwijdering persoonsgegevens uit hulpverleningsplan op grond van de Jeugdwet en Wbp. Begrip betrokkene wordt uitgelegd. Verzoek gedeeltelijk toegewezen. Tweetal passages ontbeert een objectieve grondslag en moeten om die reden binnen twee weken verwijderd worden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3293
Bekrachtiging beschikking rechtbank. Uithuisplaatsing noodzakelijk in het belang van de minderjarige.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3292
Beëindiging gezag. Aanvaardbare termijn verstreken. Geen goed contact met pleegouders.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3291
Uithuisplaatsing. GI heeft SDW om onderzoek en advies verzocht. SDW heeft geadviseerd tot gezinsopname moeder en kinderen. GI vindt dit niet in het belang van de kinderen en neemt dit advies niet over. Rechtbank volgt GI en verlengt machtiging uithuisplaatsing voor de volledige verzochte termijn van één jaar. Hof is van oordeel dat gezinsopname er alsnog dient te komen en houdt zaak aan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN