ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader frustreert omgang; hoofdverblijfplaats kind naar moeder
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Vader heeft het contact tussen moeder en kind (dat sinds een jaar bij vader woont) zonder goede reden beperkt. Daarom wordt hoofdverblijf van kind bij moeder bepaald, met opbouwregeling. Gezamenlijk gezag.
Vrouw start kort geding maar heeft van man al 1 mio ontvangen: afwijzing
Rechtbank Den Haag 12-03-2019 (pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4072
Vrouw vordert nakoming van nog niet volledig nagekomen verdelingsbeschikking. Voorzieningenrechter acht geen spoedeisend belang aanwezig: vrouw heeft al € 1.061.991 van man ontvangen. Afwijzing.
Vordering tot betaling woonlasten in kort geding?
Rechtbank Limburg 20-11-2018 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:10866
Nee. De vordering om de man te veroordelen om de eigenaars- en gebruikslasten voor zijn rekening te nemen wordt afgewezen, omdat het in feite een vordering tot het wijzen van een declaratoir vonnis is.
Alimentatievordering in kort geding toegewezen
Rechtbank Limburg 23-01-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:619
Omdat man ondanks LBIO en beslaglegging alimentatie niet betaalt, wordt hij daar op vordering van de vrouw in kort geding toe veroordeeld. Geëiste dwangsom niet toewijsbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 11-06-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1871
Familierecht. Verhuizing/hoofdverblijfplaats. Verhouding kort geding ex art. 254 Rv en voorlopige voorzieningen op de voet van art. 821 ev. Rv. Spoedeisend belang.
Rechtbank Overijssel 04-07-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2326
Vordering tot verdeling van de gemeenschap (woning), afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4188
Kort geding: moeder verbieden verblijfplaats kind te wijzigen en moeder te veroordelen terug te keren naar NL. NL rechter bevoegd (Brussel IIbis). Gezamenlijk ouderlijk gezag. Ongeoorloofde overbrenging/niet doen terugkeren kind dat voorafgaand aan vertrek naar Bulgarije gewone verblijfplaats in NL had. Art. 19 lid 2 Brussel IIbis niet toepasselijk: in Bulgarije geen sprake van procedure over ouderlijke verantwoordelijkheid. Vordering niet gebaseerd op HKOV, maar op gezagsrecht en daarmee op ouderlijke verantwoordelijkheid,. Bruss...
Rechtbank Limburg 02-07-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6149
Geldvordering in kort geding, onverwijlde spoed. Alternatieve zekerheid door conservatoir (derden)beslag.
Rechtbank Overijssel 12-06-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2004
De kort gedingrechter wijst de vorderingen af om een voormalig bewindvoerder te dwingen documenten af te geven aan eiseres, een oud-cliënt. De oud-cliënt was al in het bezit van de stukken, al dan niet kort voor de zitting, en heeft voor het overige onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de bewindvoerder bepaalde documenten in zijn bezit heeft.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kort geding art. 254 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN