ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Perikelen bij vordering tot medewerking/machtiging verkoop woning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-10-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3968
Machtiging te gelde maken woning kan ook in kort geding worden verleend. Wens vrouw om uit onverdeeldheid te raken echter geen gewichtige reden. Daarvoor is art. 3:185 BW (verdelingsvordering). Geen reëel executiegevaar.
Dwangsommen wegens eigenmachtige verhuizing blijven verbeurd
Gerechtshof Den Haag 30-04-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2834
Ondanks weigering toestemming door Rb is moeder met kind verhuisd. Geen gevolg gegeven aan gebod terugverhuizing. Nadien heeft vader aan moeder toestemming verhuizing verleend. Hof: Vzr heeft dwangsom terecht opgelegd.
Ouders vragen vrij van school in civiel kort geding
Rechtbank Noord-Nederland 14-10-2019 (pub. 23-10-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4358
Ouders verzoeken toestemming voor schoolverzuim voor religieuze herdenking van overlijden grootvader in Marokko. Voorzieningenrechter niet bevoegd: vordering heeft i.c. geen civiele grondslag. Komt tzt aan op oordeel strafrechter.
Vrouw eist in kort geding alimentatie van man met wie zij ongehuwd samenwoonde
Rechtbank Oost-Brabant 17-10-2019 (pub. 22-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:6037
Vrouw ontvankelijk en vordering toegewezen. Notarieële samenlevingsovereenkomst: wettelijke bepalingen over partneralimentatie van overeenkomstige toepassing na einde samenwoning. Alimentatie-rekenen in kort geding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-11-2019
(pub. 19-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3008
Kort Geding. Moeder (derdelander) en minderjarig kind met Nederlandse nationaliteit dreigen op straat te komen te staan. Vraag of op de Staat de plicht rust om moeder en kind op te vangen op grond van art. 3 en 8 EVRM, danwel art. 20 VwEU.
Gerechtshof Amsterdam 22-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3846
lijfsdwang, beoordelingskader alimentatie in kort geding, afsprakenregeling
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019
(pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8605
Zelfs indien de stelling van man juist is, dat hij kind - dat uit affectieve relatie tussen hem en vrouw is geboren maar dat niet door hem is erkend - een aantal malen heeft gezien, is dat onvoldoende om een nauwe persoonlijke betrekking aan te nemen. Vordering in kort geding tot nakoming van door man gestelde omgangsregeling reeds hierom afgewezen. Art. 1:377a BW.
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2843
Omgangsrecht. Belang in hoger beroep bij voorlopige voorziening vervallen nu in de bodemzaak inmiddels een beslissing omtrent omgang is genomen.
Gerechtshof Den Haag 30-04-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2834
Na weigering toestemming verhuizing door Rb is moeder met kind toch verhuisd. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de moeder diende terug te verhuizen, onder oplegging van dwangsom. De moeder is niet terug verhuisd. Nadien heeft vader aan moeder toestemming verhuizing verleend. Hof: de voorzieningenrechter heeft de dwangsom terecht opgelegd nu de vrouw eigenmachtig heeft gehandeld en de beschikking met weigering toestemming naast zich neer heeft gelegd. Ook de kostenveroordeling in eerste aanleg blijft in stand.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kort geding art. 254 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN