ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad van afwijzing toestemming verhuizing
Rechtbank Den Haag 19-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is met kind verhuisd. Toestemming verhuizing afgewezen, hoofdverblijf kind bij vader. Maar geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad: wenselijk dat kind evt. appel in huidige verblijfplaats kan afwachten.
Vernietiging van uitspraak is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard
Parket bij de Hoge Raad 11-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:120
A-G: de vernietiging heeft wel onmiddellijke werking, ongeacht cassatieberoep. Vernietiging van een uitspraak en afwijzing van verzoeken hebben geen tenuitvoerlegging nodig om hun daadwerkelijke gevolg te verkrijgen.
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad van (herroeping) adoptie?
Rechtbank Limburg 27-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12042
O.g.v. art. 1:232 BW en 1:230 BW heeft (herroeping van) een adoptie gevolgen vanaf dag waarop uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hierbij past geen uitvoerbaarheidsverklaring bij voorraad.
Huurwoning na einde samenwoning
Rechtbank Amsterdam 04-10-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7055
Man met onvoldoende inkomen om gezamenlijke woning te blijven huren, moet meewerken aan gezamenlijk opzegging, omdat ex-partner anders niet in aanmerking komt voor urgentieverklaring.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-01-2018
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:86
Vrouw verzoekt in hoger beroep wijziging van de voorlopige voorzieningen. Zijn aanzienlijk hogere inkomen is een wijziging van omstandigheden ex art. 824 lid 2 Rv op grond waarvan zij ontvankelijk is. Studiebeurs DUO is niet behoefteverlagend. Kosten internationale school worden niet in aanmerking genomen bij de draagkracht. Hof schorst ex art. 360 lid 2 Rv de uitvoerbaarheid bij voorraad van de PAL. Belangenafweging in het voordeel van de man. Eerdere uitspraak in dezelfde zaak: ECLI:NL:GHSHE:2017:5269.
Rechtbank Den Haag 19-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is in oktober 2018 met kind (3 jaar) verhuisd. Zij verzoekt thans vervangende toestemming verhuizing. Afgewezen: noodzaak verhuizing onvoldoende aangetoond. Nu moeder heeft verklaard niet terug te verhuizen, wordt hoofdverblijfplaats kind bij vader bepaald. Rb acht wenselijk dat kind een eventuele uitspraak in hoger beroep in zijn huidige verblijfplaats kan afwachten, om te voorkomen dat hij in korte tijd meermaals van verblijfplaats zal moeten veranderen. Daarom geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
Hoge Raad 08-03-2019
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:312
Incident ex art. 418a Rv jo art. 234 Rv. Betreft verzoek van vrouw tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van Hofbeschikking waarin Rb-beschikking – en de daarin vastgestelde beëindiging van de alimentatie van vrouw – werd vernietigd. A-G: de vernietiging heeft onmiddellijke werking, ongeacht cassatieberoep. Geen tenuitvoerlegging nodig om hun daadwerkelijke gevolg te verkrijgen. HR: verzoek dient te worden afgewezen op de gronden uiteengezet in de conclusie van de A-G.
Parket bij de Hoge Raad 11-01-2019

(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:120
Conclusie in incident ex art. 418a Rv jo art. 234 Rv (uitvoerbaarverklaring bij voorraad). A-G: de vernietiging heeft wel onmiddellijke werking, ongeacht cassatieberoep. Vernietiging van een uitspraak en afwijzing van verzoeken hebben geen tenuitvoerlegging nodig om hun daadwerkelijke gevolg te verkrijgen.
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:112
Rechtbank heeft partneralimentatie vastgesteld zonder de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Hof wijst incidentele verzoek van de vrouw om de beschikking alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren toe. Met verwijzing naar ECLI:NL:HR:2015:688 oordeelt het hof dat zij meer belang heeft bij de uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring. Zij is thans niet in staat om te werken en heeft dus bijdrage van de man nodig. Dat de man over onvoldoende draagkracht beschikt heeft hij onvoldoende aangetoond.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitvoerbaar bij voorraad

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN