ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad van afwijzing toestemming verhuizing
Rechtbank Den Haag 19-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is met kind verhuisd. Toestemming verhuizing afgewezen, hoofdverblijf kind bij vader. Maar geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad: wenselijk dat kind evt. appel in huidige verblijfplaats kan afwachten.
Vernietiging van uitspraak is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard
Parket bij de Hoge Raad 11-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:120
A-G: de vernietiging heeft wel onmiddellijke werking, ongeacht cassatieberoep. Vernietiging van een uitspraak en afwijzing van verzoeken hebben geen tenuitvoerlegging nodig om hun daadwerkelijke gevolg te verkrijgen.
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad van (herroeping) adoptie?
Rechtbank Limburg 27-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12042
O.g.v. art. 1:232 BW en 1:230 BW heeft (herroeping van) een adoptie gevolgen vanaf dag waarop uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hierbij past geen uitvoerbaarheidsverklaring bij voorraad.
Huurwoning na einde samenwoning
Rechtbank Amsterdam 04-10-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7055
Man met onvoldoende inkomen om gezamenlijke woning te blijven huren, moet meewerken aan gezamenlijk opzegging, omdat ex-partner anders niet in aanmerking komt voor urgentieverklaring.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 11-10-2019

(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1038
Band tussen echtscheiding en nevenvoorzieningen. Is uitvoerbaar bij voorraad verklaring van nevenvoorzieningen mogelijk nu de echtscheiding niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2016
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2016:8008
Toewijzing verzoek tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Beoordelingskader (ECLI:NL:HR:2015:688, ECLI:NL:HR:2008:BC5012). Vrouw in beginsel belang bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad, nu beschikking veroordeling man tot betaling geldsom betreft. Ook betaalt man al geruime tijd te weinig alimentatie. Geen sprake van kennelijke misslagen. Man onvoldoende aangetoond dat sprake van financiële noodtoestand. Belangenafweging valt uit in voordeel vrouw.
Gerechtshof Den Haag 05-06-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1371
In VK wonende moeder het gezag ontnomen in uitspraak die nog geen kracht van gewijsde heeft, maar wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Beoordelingskader verzoek vader tot vernietiging (latere) uitspraak rechter waarin hem toestemming werd onthouden voor verhuizing met dochter (2016). Zie r.o. 6.2 en 6.3. Volgt vernietiging laatste uitspraak en alsnog vervangende toestemming aan vader om met kind naar andere provincie te verhuizen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-01-2018
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:86
Vrouw verzoekt in hoger beroep wijziging van de voorlopige voorzieningen. Zijn aanzienlijk hogere inkomen is een wijziging van omstandigheden ex art. 824 lid 2 Rv op grond waarvan zij ontvankelijk is. Studiebeurs DUO is niet behoefteverlagend. Kosten internationale school worden niet in aanmerking genomen bij de draagkracht. Hof schorst ex art. 360 lid 2 Rv de uitvoerbaarheid bij voorraad van de PAL. Belangenafweging in het voordeel van de man. Eerdere uitspraak in dezelfde zaak: ECLI:NL:GHSHE:2017:5269.
Rechtbank Den Haag 19-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is in oktober 2018 met kind (3 jaar) verhuisd. Zij verzoekt thans vervangende toestemming verhuizing. Afgewezen: noodzaak verhuizing onvoldoende aangetoond. Nu moeder heeft verklaard niet terug te verhuizen, wordt hoofdverblijfplaats kind bij vader bepaald. Rb acht wenselijk dat kind een eventuele uitspraak in hoger beroep in zijn huidige verblijfplaats kan afwachten, om te voorkomen dat hij in korte tijd meermaals van verblijfplaats zal moeten veranderen. Daarom geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitvoerbaar bij voorraad

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN