ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw dient in België alimentatieverzoek in ...
Gerechtshof Den Haag 09-10-2019 (pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3011
... en daarna in gezagsprocedure in NL een tegenverzoek alimentatie. NL-rechter houdt ogv Alimentatieverordening de zaak aan totdat bevoegdheid Belgische rechter vaststaat. Relevant is datum indiening alimentatie(tegen)verzoek.
Eenzijdige Egyptische echtscheidingsbeslissing in Nederland erkend?
Rechtbank Amsterdam 12-06-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Het betreft een verstoting, waarbij naar Egyptisch recht een eenzijdige verklaring van de man tot ontbinding huwelijk leidt. Geen instemming of berusting van vrouw, dus niet voldaan aan vereiste voor erkenning in Nederland.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 09-10-2019

(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3011
Litispendentie. Tussen partijen in verschillende EU-lidstaten gerechtelijke procedures aanhangig die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten. Alimentatieprocedure bij Belgische rechter eerder aanhangig gemaakt dan bij NL rechter (art. 9 Alimentatieverordening). NL rechter houdt behandeling aan totdat internationale bevoegdheid Belgische rechter vaststaat (art. 12 lid 1 Alimentatieverordening). Relevant is datum indiening alimentatie(tegen)verzoek, en niet datum aanhangig maken procedure.
Rechtbank Amsterdam 12-06-2019

(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Echtscheidingsverzoek met nevenvoorzieningen. Gehuwd in Egypte. Toen Egyptische nationaliteit gemeenschappelijk, nu ook NL. Egyptische echtscheidingsbeslissing niet erkend (art. 10:58 BW). NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Zorgregeling met ouder die regelmatig in buitenland verblijft en geen vaste verblijfplaats in NL heeft. Voortgezet gebruik woning. Kinder- en partneralimentatie; op initiatief vrouw ‘muta’ in Egypte toegewezen. Op huwelijksvermogensregime HHV 1978 toepasselijk: wagonstelsel.
Rechtbank Gelderland 10-10-2019

(pub. 14-10-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:4553
Verzoek wijziging kinderalimentatie. Vrouw en kinderen wonen in buitenland. Alimentatieverordening toepasselijk. NL rechter bevoegd (art. 3 Vo). NL recht toepasselijk. Vaststellingsovereenkomst: man betaalt 1 pond per jaar aan kinderalimentatie (man stelt: in de vso is vrouw in zeer ruime mate financieel gecompenseerd). Inkomsten ouders drastisch gedaald. Niet-wijzigingsbeding nietig, overeenkomst kan nadien gewijzigd (vgl. ECLI:NL:PHR:2019:797). Kinderalimentatie vastgesteld met inachtneming wettelijke maatstaven. Geen rekening g...
Rechtbank Amsterdam 11-07-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4971
Afwijzing van in kort geding gevorderd verbod om Marokkaans vonnis te executeren. Executiegeschil. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht (art. 2 EEX-Vo, gedaagde woont in NL). Marokkaans recht toepasselijk (art. 4 lid 1 Rome II, land waar schade zich voordoet en gestelde onrechtmatige gedragingen). Marokkaanse uitspraak heeft kennelijk in Marokko gezag van gewijsde, aannemelijk is dat gedaagde deze naar Marokkaans recht mag executeren.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019

(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2191
Man heeft aangetoond dat vrouw samenwoonde in de zin van art. 1:160 BW. Vrouw moet te veel ontvangen partneralimentatie terugbetalen. Hiervoor gelden geen verzwaarde motiveringseisen. Voor zover de vrouw een beroep heeft willen doen op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, faalt dit. Vrouw veroordeeld kosten recherchebureau ad € 11.818,32 aan de man te vergoeden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Procedure: echtscheiding of zelfstandig alimentatieverzoek
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Is de Nederlandse rechter bevoegd in uw internationale alimentatiezaak? Verschil maakt of het alimentatieverzoek wordt gedaan in een echtscheidingsprocedure of in een zelfstandige procedure.
Rechtsmacht in geval van internationale partneralimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin partneralimentatie wordt verzocht?
Rechtsmacht in geval van internationale kinderalimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin kinderalimentatie wordt verzocht?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN