ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019 (pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1684
Moeder vraagt staande huwelijk eenhoofdig gezag over kind van partijen, ontvoerd naar India. Verzoek afgewezen: niet mogelijk om tijdens het huwelijk gezamenlijk gezag te wijzigen in eenhoofdig gezag.
Vrouw probeert oude NL-alimentatiebeschikking te executeren dmv Turks executiebevel
Rechtbank Overijssel 10-12-2018 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Maar is inmiddels hertrouwd (geweest) en zoon is ruim volwassen. NL-rechter bevoegd, ook al is in Turkije een executieprocedure tussen partijen aanhangig. Onderhoudsverplichting geëindigd, vordering verjaard.
Uitleg van begrip 'partijen' van de Alimentatieverordening
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
NL rechter heeft rechtsmacht inzake kinderalimentatie ogv art. 6 Ali-vo: vader en kind hebben gemeenschappelijke NL nationaliteit en kind kan als partij in de zin van Ali-vo worden beschouwd.
Forumshopping niet onrechtmatig
Rechtbank Midden-Nederland 17-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:6263
Vrouw heeft niet onrechtmatig jegens man gehandeld door Rb in Marokko om uitspraak te vragen over kinderalimentatie en vonnis te executeren. Forumshopping geen misbruik van (proces-)bevoegdheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIIP
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1684
Indiase kinderontvoering. Verzoek van moeder om echtgenoot gezag te ontnemen niet voor toewijzing vatbaar. Daarvoor is tijdens huwelijk geen wettelijke grondslag. Evenmin plaats voor verklaring voor recht dat man onbevoegd is het gezag over kind uit te oefenen wegens een geestelijke stoornis. Man staat niet onder curatele en er zijn geen aanwijzingen dat zijn geestvermogens zodanig zijn gestoord dat hij daartoe in de onmogelijkheid verkeert. Weghalen kind naar India en belemmeren contact met moeder doen hieraan niet af.
ALFPIP
Rechtbank Overijssel 10-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Verklaringen voor recht. Kinder- en partneralimentatie. Alimentatieplichtige woont in Turkije. NL rechter rechtsmacht (art. 1 jo. 3 AlimentatieVo). Beroep op exceptie van litispendentie faalt (art. 12 Rv). NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo. art. 3 Protocol). Voldaan aan vereisten verklaring voor recht (art. 3:302 jo. 3:303 BW). Partneralimentatieverplichting van rechtswege geëindigd (art. 1:160 BW). Vordering alimentatiegerechtigde ter zake levensonderhoud verjaard (art. 3:324 lid 3 BW). Alimentatie voor jong meerder...
ALFPIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1257
Verzoek nihilstelling kinder- en partneralimentatie met IPR-aspecten. NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo). Toepasselijk recht: NL recht (art. 3 Haags Protocol jo. art. 15 AlimentatieVo). Bijzonder regel van art. 5 Protocol niet toepasselijk: recht staat waar partijen hun laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hadden (Duitsland) niet nauwer verbonden met het huwelijk. Behoefte studerende jong meerderjarige met WSF-uitkering. Verlies draagkracht niet aangetoond. Samenloop onderhoudsverplichtingen.
ALFPIP
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie met internationale aspecten. Afwijzing vordering opheffing beslag, nu i.p.v. de man het LBIO had moeten worden gedagvaard. Eveneens afwijzing subsidiaire vorderingen, die gegrond zijn op de stelling dat de man zou samenwonen. De vrouw heeft dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid.
PEIP
Rechtbank Den Haag 05-12-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14883
Echtscheiding met nevenvoorzieningen van in Frankrijk wonende NL echtelieden. NL rechter rechtsmacht en NL recht toepasselijk: echtscheiding, hoofdverblijf, zorgverdeling, kinder- en partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen. NL rechter geen rechtsmacht t.a.v. verzoek uitsluitend gebruik in Frankrijk gelegen echtelijke woning (art. 4 lid 3 onder a Rv). In huwelijksvoorwaarden d.d. 30-09-1995: geen verrekening van de pensioenen. Rb: daarmee hebben partijen ook pensioenverevening uitgesloten (HR 19-11-2010ECLI:NL:HR:2010:B...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Procedure: echtscheiding of zelfstandig alimentatieverzoek
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Is de Nederlandse rechter bevoegd in uw internationale alimentatiezaak? Verschil maakt of het alimentatieverzoek wordt gedaan in een echtscheidingsprocedure of in een zelfstandige procedure.
Rechtsmacht in geval van internationale partneralimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin partneralimentatie wordt verzocht?
Rechtsmacht in geval van internationale kinderalimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin kinderalimentatie wordt verzocht?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN