ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitleg van begrip 'partijen' van de Alimentatieverordening
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
NL-rechter heeft rechtsmacht inzake kinderalimentatie ogv art. 6 Ali-vo: vader en kind hebben gemeenschappelijke NL-nationaliteit en kind kan als partij in de zin van Ali-vo worden beschouwd.
Forumshopping niet onrechtmatig
Rechtbank Midden-Nederland 17-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:6263
Vrouw heeft niet onrechtmatig jegens man gehandeld door Rb in Marokko om uitspraak te vragen over kinderalimentatie en vonnis te executeren. Forumshopping geen misbruik van (proces-)bevoegdheid.
Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
Rechtsmacht bij vordering nakoming alimentatiebepaling in overeenkomst
Gerechtshof Amsterdam 09-10-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3725
Niet art. 4 lid 3 Rv van toepassing, maar art. 3 sub b EG-Alimentatieverordening. Rb Lb bevoegd ipv Rb A'dam. Geen verwijzingsbepaling in verordening, toch verwijzing ogv aanvullende werking Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALIP
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
Verzoek wijziging kinderalimentatie door in Nederland woonachtige vader voor zijn inmiddels in Turkije woonachtige kind. Ouders en kind bezitten de Turkse nationaliteit, vader en kind tevens de Nederlandse. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht op grond van art. 6 Alimentatieverordening: uitleg van het begrip “partijen”; kind is partij in de zin van Alimentatieverordening. Turks recht toepasselijk (art. 3 Alimentatieprotocol). Toepassing Big Mac-index.
FPIP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4451
Partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen in geschil tussen Australisch/Turkse man en NL/Turkse vrouw. Omvang geschil in appel is naar NL recht te beoordelen procesrechtelijke vraag. Partneralimentatie: Australisch recht toepasselijk, niet aangetoond dat sprake van situatie art. 72 (1) sub (b) of (c) FLA. Huwelijksvermogensrecht: art. 4 HHVV, Australië is woonplaatsland, Australisch recht toepasselijk, beroep op onaanvaardbaarheidsexceptie faalt, onroerende zaken in Turkije; omvang en waarde huwelijksvermogen niet vast t...
IP
Rechtbank Midden-Nederland 17-12-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:6263
Man: vrouw heeft onrechtmatig jegens hem gehandeld door rechtbank in Marokko om uitspraak te vragen over kinderalimentatie en dit vonnis te executeren. Partijen hebben NL en Marokkaanse nationaliteit en woonplaats in NL. NL rechter rechtsmacht (art. 4 Brussel Ibis). NL recht toepasselijk (art. 10:159 BW jo. art. 4 Rome II-Vo). Forumshopping niet onrechtmatig; geen misbruik van (proces-)bevoegdheid (art. 3:13 BW). Feit dat man (daardoor) in Marokko wordt bedreigd met gevangenzetting doet daaraan niet af.
IP
Rechtbank Overijssel 28-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Vervangende toestemming erkenning. Partijen hebben Somalische nationaliteit. NL rechter rechtsmacht. Primair Somalisch recht toepasselijk (art. 10:95 lid 3 BW), maar NL recht toegepast ex artt. 10:95 lid 3 jo lid 4 jo 10:17 lid 1 BW, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats. Van belang dat met erkenning voor kind haar afstamming komt vast te staan en juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met feitelijke situatie (art. 7 IVRK).
IP
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7107
Echtscheidingsverzoek tussen NL vrouw en Britse man: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Voortgezet gebruik echtelijke woning en gebruiksvergoeding: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk. Partneralimentatie: NL rechter rechtsmacht (Alimentatieverordening); NL recht toepasselijk (Protocol). Huwelijksvermogensregime: NL rechter rechtsmacht; Duits recht toepasselijk (art. 4 lid 1 HHV 1978). Afwikkeling Zugewinngemeinschaft. Daarnaast eenvoudige gemeenschappen en gemeenschappelijke schulden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Procedure: echtscheiding of zelfstandig alimentatieverzoek
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Is de Nederlandse rechter bevoegd in uw internationale alimentatiezaak? Verschil maakt of het alimentatieverzoek wordt gedaan in een echtscheidingsprocedure of in een zelfstandige procedure.
Rechtsmacht in geval van internationale partneralimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin partneralimentatie wordt verzocht?
Rechtsmacht in geval van internationale kinderalimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin kinderalimentatie wordt verzocht?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN