ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen huwelijk maar geregistreerd partnerschap: niet-ontvankelijk
Rechtbank Amsterdam 24-04-2019 (pub. 19-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3488
Pp (2 vrouwen) zijn in Italië een "Civil Union" met elkaar aangegaan. Verzoek in NL om echtscheiding uit te spreken, maar Rb kwalificeert de rechtsbetrekking als een GP. Niet-ontvankelijk, in Italië verder procederen.
Erkenning van Oekraïense alimentatiebeslissing
Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2019 (pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1621
Oekraïense beslissing genomen vóór inwerkingtreding Haags Alimentatieverdrag 2007. Verzoek erkenning toch beoordeeld ogv dit verdrag nu Oekraïne en NL partij waren bij voorafgaand Haags Verdrag 1993.
Kind woont in buitenland, ouders in NL; gevolgen voor echtscheiding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2357
Kind woont bij oma in Thailand. Ouderschapsplan niet noodzakelijk: pp niet de verzorgende ouders. De NL-rechter niet bevoegd inzake hoofdverblijf/zorgregeling; wél bevoegd inzake kinder- en partneralimentatie.
Kinderen wonen in Polen, Hof past Big Mac-index toe
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-04-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1247
Hof geeft uitleg over de Big Mac-index bij vaststelling van behoefte van kinderen in het buitenland.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 20-06-2019
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5768
Kort geding. Partijen hebben NL en Marokkaanse nationaliteit, NL hun gewone verblijfplaats en die van hun kinderen. NL rechter bevoegd (EG Vo nr. 4/2009 jo art. 3 sub b AlimentatieVo), NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo art. 3 Haags Protocol 2007). Verbod in Marokko incassomaatregelen of procedures ter inning van (niet bestaande) achterstand kinderalimentatie in te stellen op basis van - door NL rechter gewijzigde - vonnis van rechtbank Casablanca, althans te staken en gestaakt te houden op straffe van dwangsom.
Gerechtshof Den Haag 22-05-2019
(pub. 20-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1583
In appel partneralimentatie, verdeling eenvoudige gemeenschappen en afwikkeling huwelijkse voorwaarden in geschil. Partneralimentatie: NL rechter rechtsmacht (art. 3 onder c AlimentatieVo), NL recht toepasselijk (art. 5 Protcol). Afwikkeling huwelijkse voorwaarden: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Verdeling woning: contractuele verdeling, dus hof geen rechtsmacht. Tot te verrekenen vermogen behoren aandelen partijen in Franse SCI; NL rechter niet bevoegd nu ogv statuten alleen Franse rechter bevoegd.
Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2019

(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1621
Exequatur ex art. 23 Haags Alimentatieverdrag 2007; Oekraïense kinderalimentatiebeslissing in NL erkend en uitvoerbaar verklaard. Voor Oekraïne geldt Alimentatieverordening niet. Oekraïne wel partij bij Haags Alimentatieverdrag 2007. Nu Oekraïne en NL partij waren bij Haags Verdrag betreffende erkenning en tenuitvoerlegging van alimentatiebeslissingen van 1973, wordt verzoek beoordeeld aan hand van Haags Alimentatieverdrag 2007 hoewel Oekraïense beslissing dateert van vóór inwerkingtreding laatstgenoemd verdrag (art. 48 HAV 2007)....
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019

(pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2357
Echtscheiding met nevenverzoeken tussen NL man en Thaise vrouw. Echtscheiding: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Ouderschapsplan niet noodzakelijk (art. 815 lid 6 Rv): kind woont in Thailand bij grootmoeder, afspraken maken tussen ouders niet mogelijk. Vaststellen hoofdverblijf en contactregeling: NL rechter onbevoegd wegens geringe verbondenheid met NL rechtssfeer (art. 4 lid 3 Rv). Kinderalimentatie: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk, maar niet gebleken wat behoefte kind is en welke bijdrage moeder lev...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-04-2019

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1247
Nevenvoorzieningen in kader echtscheiding Pools/Duitse man en Poolse vrouw, in Polen gehuwd. Kinderalimentatie: NL rechter rechtsmacht (art. 3 Alimentatieverordening), NL recht toepasselijk.ECLI:NL:PHR:2012:BV6684 Behoefte: verschil in prijspeil NL en Polen, zodat Big Mac-index toegepast. Big Mac-index ook toegepast op minimum draagkracht vrouw. Geen terugbetalingsverplichting. Afwikkeling huwelijksvermogen: NL rechter rechtsmacht (art. 4 lid 3 Rv); Pools recht toepasselijk (art. 4 aanhef, lid 2, sub 2, onder a HHV 1978).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Procedure: echtscheiding of zelfstandig alimentatieverzoek
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Is de Nederlandse rechter bevoegd in uw internationale alimentatiezaak? Verschil maakt of het alimentatieverzoek wordt gedaan in een echtscheidingsprocedure of in een zelfstandige procedure.
Rechtsmacht in geval van internationale partneralimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin partneralimentatie wordt verzocht?
Rechtsmacht in geval van internationale kinderalimentatie
(Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers, 08-12-2016)
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin kinderalimentatie wordt verzocht?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN