ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Paspoort van kind behoort in beginsel het kind te vergezellen
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:173
Man voert aan dat achterhouden van paspoort zijn verzekering tegen kinderontvoering is. Hof: Achterhouden van paspoort is geen geëigend middel om ontvoering te voorkomen.
Vader werkte niet mee aan vakantieplannen van moeder met kinderen
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018 (pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7014
Vader wilde een aantal zaken tegelijk regelen. Rb: de ouders dienen hun zakelijke kwesties ter afwikkeling van hun relatie los te koppelen van de belangen van de kinderen. Vader veroordeeld in proceskosten.
Wegens handelen moeder geen proceskostenveroordeling
Rechtbank Den Haag 18-07-2017 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16575
Vervangende toestemming moeder voor vakantie met kind in Ethiopië, maar geen proceskostenveroordeling vader: moeder heeft vader voor voldongen feit geplaatst, wat niet getuigt van respect voor zijn positie als gezagsouder.
Vader wil met kinderen naar Dubai
Gerechtshof Den Haag 08-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1634
Vader verzoekt toestemming reis, maar heeft geen gezag, dus art. 1:253a BW nvt. Daarom opgevat als verzoek tot het treffen van een (voorlopige) omgangsregeling ogv art. 1: 377a BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:173
Appel tegen uitspraken in verschillende gedingen bij een en hetzelfde exploot van dagvaarding in casu niet ism goede procesorde. Uitspraken kort na elkaar gewezen en voldoende samenhang. Gedaagde echter niet-ontvankelijk in eis in reconventie. In kort geding kan alleen de gedaagde die bij advocaat ter zitting verschijnt een eis in reconventie indienen. Achterhouden paspoort geen geëigend middel om ontvoering te voorkomen. Vakantieregeling voor álle komende jaren leent zich niet voor kort geding: niet spoedeisend.
KI
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018
(pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2572
Kort geding. Hoger beroep. Voorlopige regeling verdeling zorg- en opvoedtaken. Vervangende toestemming voor een vakantie in het buitenland.
KI
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7014
Vader werkte niet mee aan vakantieplannen moeder, omdat hij eerst wat zakelijke kwesties wilde afhandelen. Rb: zakelijke kwesties ivm afwikkelen relatie moet je loskoppelen van belang kinderen: vader veroordeeld in proceskosten in geding om vervangende toestemming vakantie en medewerking aan aanvraag/afgifte paspoort. De rb gaat er hierbij vanuit dat vader ervoor zal zorgen dat kind 2 bij aanvraag paspoort aanwezig zal zijn.
KI
Rechtbank Den Haag 30-01-2018
(pub. 02-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:9048
Vader in kort geding veroordeeld om mee te werken aan a. aanvraag door moeder van paspoort voor kind X dat bijna verlopen is. Feit dat X zijn hoofdverblijfplaats bij vader heeft, doet hieraan niet af. b. reis van moeder met kind X en kind Y naar Israël. Voor zover de vader voormelde medewerking niet verleent, treedt het kg-vonnis in de plaats vd toestemming vd vader voor aa. het aanvragen van een paspoort voor X en bb. de reis van beide kinderen met moeder.
FPKI
Rechtbank Den Haag 18-07-2017
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16575
Rb verleent aan moeder vervangende toestemming voor vakantie met kind in Ethiopië. Verzoek proceskostenveroordeling afgewezen. Voorzieningenrechter overweegt dat moeder zonder voorafgaand overleg met vader de vliegtickets heeft geboekt. Daarmee heeft moeder de vader voor voldongen feit geplaatst, wat niet getuigt van respect voor zijn positie als (gezags)ouder. Bovendien is kind (13 jaar) in een discussie betrokken geraakt die partijen als ouders met elkaar hadden moeten voeren. Dit is ernstig in strijd met haar belangen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geschil over vakantie buitenland

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN