ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader werkte niet mee aan vakantieplannen van moeder met kinderen
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018 (pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7014
Vader wilde een aantal zaken tegelijk regelen. Rb: de ouders dienen hun zakelijke kwesties ter afwikkeling van hun relatie los te koppelen van de belangen van de kinderen. Vader veroordeeld in proceskosten.
Wegens handelen moeder geen proceskostenveroordeling
Rechtbank Den Haag 18-07-2017 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16575
Vervangende toestemming moeder voor vakantie met kind in Ethiopië, maar geen proceskostenveroordeling vader: moeder heeft vader voor voldongen feit geplaatst, wat niet getuigt van respect voor zijn positie als gezagsouder.
Vader wil met kinderen naar Dubai
Gerechtshof Den Haag 08-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1634
Vader verzoekt toestemming reis, maar heeft geen gezag, dus art. 1:253a BW nvt. Daarom opgevat als verzoek tot het treffen van een (voorlopige) omgangsregeling ogv art. 1: 377a BW.
Plaatsen van kinderfoto's op Facebook
Rechtbank Gelderland 31-05-2018 (pub. 21-06-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2737
Moeder verzoekt verbod. Rb ziet niet in welk belang kind (1 jaar oud) op dit moment heeft bij foto's op Facebook. Toewijzing verbod aan vader, voor periode van 5 jaar omdat dit kan veranderen als kind ouder is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018
(pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2572
Kort geding. Hoger beroep. Voorlopige regeling verdeling zorg- en opvoedtaken. Vervangende toestemming voor een vakantie in het buitenland.
KI
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7014
Vader werkte niet mee aan vakantieplannen moeder, omdat hij eerst wat zakelijke kwesties wilde afhandelen. Rb: zakelijke kwesties ivm afwikkelen relatie moet je loskoppelen van belang kinderen: vader veroordeeld in proceskosten in geding om vervangende toestemming vakantie en medewerking aan aanvraag/afgifte paspoort. De rb gaat er hierbij vanuit dat vader ervoor zal zorgen dat kind 2 bij aanvraag paspoort aanwezig zal zijn.
KI
Rechtbank Den Haag 30-01-2018
(pub. 02-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:9048
Vader in kort geding veroordeeld om mee te werken aan a. aanvraag door moeder van paspoort voor kind X dat bijna verlopen is. Feit dat X zijn hoofdverblijfplaats bij vader heeft, doet hieraan niet af. b. reis van moeder met kind X en kind Y naar Israël. Voor zover de vader voormelde medewerking niet verleent, treedt het kg-vonnis in de plaats vd toestemming vd vader voor aa. het aanvragen van een paspoort voor X en bb. de reis van beide kinderen met moeder.
FPKI
Rechtbank Den Haag 18-07-2017
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16575
Rb verleent aan moeder vervangende toestemming voor vakantie met kind in Ethiopië. Verzoek proceskostenveroordeling afgewezen. Voorzieningenrechter overweegt dat moeder zonder voorafgaand overleg met vader de vliegtickets heeft geboekt. Daarmee heeft moeder de vader voor voldongen feit geplaatst, wat niet getuigt van respect voor zijn positie als (gezags)ouder. Bovendien is kind (13 jaar) in een discussie betrokken geraakt die partijen als ouders met elkaar hadden moeten voeren. Dit is ernstig in strijd met haar belangen.
KI
Gerechtshof Den Haag 08-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1634
Kort geding. Verzoek van vader zonder gezag om vervangende toestemming voor vakantie met kinderen (geb. 2010 en 2012) naar Dubai wordt opgevat als verzoek tot treffen van (voorlopige) omgangsregeling ogv art. 1: 377a BW. Nu partijen niet gezamenlijk het gezag over de kinderen uitoefenen is art. 1:253a BW immers niet van toepassing. Verzoek afgewezen: ism zwaarwegende belangen kinderen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geschil over vakantie buitenland

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN