ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw (1990) verzoekt vernietiging van haar erkenning
Rechtbank Gelderland 21-08-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3744
Wist al vanaf 9e jaar dat vader niet haar biologische vader was. Verzoek toegewezen, ondanks overschrijding termijn. Termijnstelling vormt i.c. ongerechtvaardigde inmenging in family life.
Weren van biologische vader uit leven van kind
Gerechtshof Den Haag 11-10-2017 (pub. 19-12-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:3655
Moeder en echtgenoot houden biologische vader weg van kind. Toewijzing verzoek ontkenning vaderschap en gerechtelijke vaststelling vaderschap. Geen plaats voor belangenafweging als biologische vader vast staat. Hof: "Het onthouden van de ware identiteit van de minderjarige is naar het oordeel van het hof bovendien in strijd met zijn fundamentele rechten."
Termijn ontkenning vaderschap buiten toepassing
Rechtbank Amsterdam 01-11-2017 (pub. 02-11-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:7868
Toewijzing verzoek.ontkenning vaderschap. Wettelijke termijn (uiterlijk vóór 21 jaar), die zeer ruim is overschreden, wordt buiten toepassing gelaten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4863
In 2003 gescheiden man begon te twijfelen aan zijn verwekkerschap nadat hij ongeveer drie jaar geleden een oude foto van zijn dochter (2001) nader bekeek. Geen toereikende verklaring voor het feit dat hij langer dan een jaar heeft gewacht om de onderhavige procedure te starten. Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van het hof geen sprake van een verschoonbare overschrijding vd termijn a.b.i. art. 1:200 lid 5 BW.
KI
Rechtbank Gelderland 21-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3744
Vrouw (1990) die al sinds haar zevende of achtste weet dat haar juridische vader niet haar verwekker is, verzoekt vernietiging van haar erkenning. Rb acht vrouw gelet op art. 8 lid 2 EVRM niet alleen ontvankelijk in haar verzoek, ondanks de overschrijding van de driejaarstermijnen van art. 1: 200 lid 6 BW, maar wijst het verzoek bovendien toe o.g.v. art. 1: 200 lid 1 sub b BW.
KI
Rechtbank Amsterdam 06-12-2017
(pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:10449
Vader niet ontvankelijk in zijn verzoek tot gegrondverklaring ontkenning vaderschap. Te laat ingediend. Verzoek bovendien niet voldoende onderbouwd.
FPKI
Rechtbank Noord-Holland 30-08-2017
(pub. 12-01-2018), ECLI:NL:RBNHO:2017:7250
Geslaagde ontkenning vaderschap man 1 in 1996 op basis leugens tijdens scheiding. Kind daarna erkend door man 2. Inmiddels wees DNA-onderzoek uit dat man 1 wel degelijk de vader was en niet de man voor wie moeder hem verliet. Sprake van bedrog in zin van art. 382 Rv, heropening geding uit 1996, verzoek ontkenning vaderschap alsnog afgewezen (met proceskostenveroordeling) onder herroeping beschikking van toen; dochter met terugwerkende kracht weer kind man 1. Gevolgen voor naam en geboorte-acte. Art. 389 Rv.
KI
Rechtbank Noord-Holland 03-05-2017
(pub. 12-01-2018), ECLI:NL:RBNHO:2017:3654
Thuistest wijst uit dat dochter niet het kind is van de 2-de echtgenoot van moeder, maar van de 1-ste. Verzoek tot ongedaanmaking van de erkenning door man 2 en tot vaststelling van het vaderschap van man 1, wiens ontkenning van het vaderschap in 1996 in de nadagen van zijn scheiding gegrond was verklaard. Rechtbank gelast daarop grondig DNA-onderzoek met deugdelijke identificatie van de testpersonen en afname materiaal in testlaboratorium zelf, om, na alles wat er gebeurd is, élke twijfel uit te sluiten. Zie m.n. ro 4.9. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontkenning vaderschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN