ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beschermingsbewindvoerder niet alleen in huurzaken procespartij, maar ook in arbeidszaken
Gerechtshof Amsterdam 20-04-2021 (pub. 04-05-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1233
Net als in huurzaken moet de beschermingsbewindvoerder ook in arbeidszaken als procespartij worden betrokken. Werkgever wist van bewind maar heeft bewindvoerder niet opgeroepen. Werkgever niet-ontvankelijk in hoger beroep.
As is geen juridisch goed dat onder reikwijdte beschermingsbewind valt
Rechtbank Oost-Brabant 21-04-2021 (pub. 29-04-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:1818
Vordering tot afgifte as is van dusdanig persoonlijke aard dat de mogelijkheid om een vordering daartoe in te stellen niet afhankelijk mag zijn van medewerking bewindvoerder. Moeder van overleden kind is ontvankelijk in vordering.
Advies A-G: op verzoek tot ontslag bewindvoerder is art. 798 Rv van toepassing
Parket bij de Hoge Raad 01-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:PHR:2021:324
Aard en strekking van het verzoek tot ontslag van de bewindvoerder brengen mee dat art. 798 lid 2 Rv daarop van toepassing is. Daarom zijn in deze procedure alle in die bepaling genoemde personen 'belanghebbende'.
Voorkeur betrokkene wordt alleen gevolgd bij eerste benoeming curator
Gerechtshof Den Haag 21-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:739
Indien eerder een curator is benoemd, is de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkene geen gewichtige reden voor ontslag van de - overigens goed functionerende - curator en de benoeming van een andere curator.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 12-03-2021
(pub. 14-05-2021), ECLI:NL:PHR:2021:264
Wvggz. Overschrijding beslistermijn bij verzoek aansluitende zorgmachtiging. Overzicht opeenvolgende wettelijke regelingen dienaangaande.
Rechtbank Overijssel 04-05-2021
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:RBOVE:2021:1932
Wvggz. Verzoek tot machtiging tot het verlenen van verplichte zorg afgewezen. Niet voldaan aan de verplichte criteria.
Rechtbank Den Haag 16-04-2021
(pub. 11-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:4854
De kantonrechter benoemt een provisionele bewindvoerder over het vermogen in Nederland van een betrokkene die woonachtig is in de Verenigde Staten en daar onder voorlopige curatele staat. Het Haags Volwassenenbeschermingsverdrag 2000 wordt toegepast.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-05-2021
(pub. 11-05-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:1381
bewind, proceskostenveroordeling
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN