ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Echtpaar veroordeeld voor plunderen bankrekening oma
Rechtbank Gelderland 29-04-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2087
Het stel heeft bij beheer van de financiën van de oma van de vrouw € 40.000 verduisterd van haar bankrekening. Oma dreigde uit woning gezet te worden. Taakstraf 180 uur en voorw. gevangenisstraf van 3 mnd.
Vrouw is belanghebbende in procedure tot wijziging curator van echtgenoot
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019 (pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3709
Ook al leven zij al lange tijd gescheiden, zij zijn nog altijd getrouwd en hebben een gemeenschappelijk vermogen. Zodoende raakt de wijziging van de curator direct ook de financiële belangen van de vrouw.
Executie van verstekvonnis leidt tot misbruik van bevoegdheid
Rechtbank Midden-Nederland 08-04-2019 (pub. 23-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1653
Eiser dagvaardt in bodemprocedure niet bewindvoerder maar gedaagde, wiens goederen onder bewind staan. Verstekvonnis. Op vordering van bewindvoerder: verbod executie, opheffing beslag, proceskostenveroordeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 26-04-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:449
BOPZ. Klacht over maatregel waarmee betrokkene in bewegingsvrijheid (toegang binnentuin) wordt beperkt. Rechtbank heeft maatregel gekwalificeerd als huisregel ex art. 37 Bopz en klacht ongegrond verklaard. Klachten betrokkene dat geen sprake is van huisregel, maar van individuele maatregel ex art. 40 lid 3 Bopz; schriftelijkheidsvereiste; tijdstip mededeling toegepast beleid; verhouding zorgplan en huisregels.
Rechtbank Overijssel 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1778
De kantonrechter in Almelo heeft Belana Bewind & Inkomensbeheer ontslagen als bewindvoerder of mentor van ongeveer 200 mensen, voornamelijk uit Twente. Het bewindvoeringsbedrijf uit Enschede liet haar cliënten onnodig verzekeringen afsluiten via haar zusterbedrijf, rekende te hoge kosten en vroeg in enkele gevallen geen bijstand aan. Daarnaast werd adequaat toezicht onmogelijk gemaakt. Voor de 200 cliënten is een vervangende bewindvoerder of mentor gevonden.
Hoge Raad 24-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:815
Wet Bopz. Voorlopige machtiging ten aanzien van betrokkene die verblijft in instelling, niet zijnde psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz. Moet geneeskundige verklaring worden ondertekend door de psychiater die betrokkene heeft onderzocht? Art. 5 lid 1 Wet Bopz.
Rechtbank Midden-Nederland 10-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2192
Rechthebbende krijgt geen inzage in de R&V. De bewindvoerder bespreekt de R&V niet omdat bewind is ingesteld vanwege de geestelijke toestand. Van de bewindvoerder wordt verwacht dat hij minstens éénmaal per jaar de financiële situatie bespreekt.
Hoge Raad 24-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:814
Wet Bopz. Voorlopige machtiging tot opname in psychiatrisch ziekenhuis in aansluiting op vrijheidsbeneming op grond van strafrechtelijke maatregel. Geneeskundige verklaring na onderzoek dat verricht is in aanwezigheid van Penitentiair Inrichtingswerkers; invloed op onderzoek; schending privacy; noodzaak? Toelaatbaarheid van machtiging onder opschortende voorwaarde van schorsing of beëindiging voorlopige hechtenis. Relevantie van art. 10 lid 1 Wet Bopz dat machtiging niet meer ten uitvoer kan worden gelegd wanneer meer dan twee wek...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN