ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Executeur-testamentair verduistert grote geldbedragen uit nalatenschap
Hoge Raad 02-07-2019 (pub. 02-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1062
Toewijzing schadevergoeding en schadevergoedingsmaatregel tbv een deelgenoot. Daarbij wordt aangenomen dat zij één gezamenlijke rechtsvordering tbv de gezamenlijke erfgenamen als de benadeelde gemeenschap instelde.
Ontslag van bewindvoerder in 25 zaken
Rechtbank Overijssel 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2220
Wegens structurele overschrijding van termijn voor indienen van gegevens kan kantonrechter geen adequaat toezicht houden op gevoerde bewind. Ontslag in 25 van 90 zaken. De bewindvoerder kan zelf bepalen in welke dossiers.
Moeder ontslagen als bewindvoerder van zoon
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-06-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2196
Moeder had € 1.949,64 geleend van vermogen zoon. Hof: voorkomen moet worden dat zij door nieuwe financiële problemen opnieuw in situatie belandt, waarin haar belangen kunnen botsen met die van zoon.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5049
Bewind en mentorschap
Hoge Raad 12-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1202
Procesrecht. Wet Bopz. Toetsing na cassatie en verwijzing van verzoek om machtiging: ex tunc of ex nunc? Kan machtiging ook worden verleend na verstrijken geldigheidsduur? Enkelvoudig horen en meervoudig beslissen: toepasselijkheid regels HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259. Bijstelling van HR 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1580. Mogelijkheid om ter zitting afstand te doen van meervoudige behandeling.
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:PHR:2019:630
Wet Bopz. Aanmerking als psychiatrisch ziekenhuis. Dwangbehandeling wegens 'extern' gevaar voortgezet na overplaatsing naar ander ziekenhuis van dezelfde zorgaanbieder.
Rechtbank Noord-Holland 25-06-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6087
BOPZ zaak, aanvraag voorlopige machtiging.Betrokkene verblijft in PPC Zaanstad. Tegelijk is aanhangig een strafzaak bij de meervoudige strafkamer en in deze zaak wordt in een Pro Justitia rapport van PBC geadviseerd betrokkene te plaatsen in een forensische kliniek met een artikel 37.Beslissing is aangehouden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2357
Art. 806 lid 1 Rv; ontvankelijkheid in hoger beroep, niet verschenen belanghebbende;Art. 1:444 BW; bewindvoerder aansprakelijk voor door de rechthebbende geleden schade.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN