ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Tussen mentorschap en beschermingsbewind zit wezenlijk verschil
Rechtbank Amsterdam 11-01-2021 (pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:17
Nu geen sprake is van mentorschap, is niet bewindvoerder maar betrokkene zelf bevoegd inzake verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding; ook wat betreft de vermogensrechtelijke kant. Tandartsnota moet worden betaald.
Wijziging kwaliteitseisen curator, beschermingsbewindvoerder en mentor
Geen crisismaatregel om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen
Rechtbank Limburg 21-12-2020 (pub. 31-12-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:10453
Enkel voortzetten crisismaatregel om verdere besmetting met het coronavirus te voorkomen is niet proportioneel en niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. Geen onmiddellijk dreigend ernstig nadeel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 01-12-2020
(pub. 21-01-2021), ECLI:NL:RBROT:2020:12626
Artikel 7:7 Wvggz. Toewijzen voortzetting crisismaatregel. De advocaat van betrokkene bepleit primair niet-ontvankelijkheid van de officier op de grond dat crisismaatregel onrechtmatig is wegens schending van artikel 7:3 lid 1 en 2 Wvggz. De rechtbank verwerpt dit verweer. Op grond van de toelichting van artikel 7:6 Wvggz kan de rechtbank alleen de rechtmatigheid van de voortzetting van de verplichte zorg toetsen en niet de rechtmatigheid van de crisismaatregel die de burgemeester uitvaardigde. De rechtbank ziet daarom geen grond ...
Rechtbank Rotterdam 14-12-2020
(pub. 21-01-2021), ECLI:NL:RBROT:2020:12639
Artikel 7:7 Wvggz. Afwijzen voortzetting crisismaatregel. Er is geen sprake van een stoornis in de zin van de Wvggz.
Rechtbank Rotterdam 25-11-2020
(pub. 21-01-2021), ECLI:NL:RBROT:2020:12621
Artikel 6:4 Wvggz. Zorgmachtiging toewijzen voor één jaar. Op grond van artikel 6:5 Wvggz is dit een aansluitende zorgmachtiging.
Rechtbank Noord-Nederland 23-04-2020
(pub. 20-01-2021), ECLI:NL:RBNNE:2020:4837
Wvggz. Zorgmachtiging. Opname ook als verplichte vorm van zorg toegewezen in de zorgmachtiging terwijl betrokkene ambulant hulp ontvangt en dit ook de insteek van de behandeling is. Opname is bedoeld als stok achter de deur om zo de andere zorgvormen te waarborgen.
Rechtbank Noord-Nederland 25-08-2020
(pub. 20-01-2021), ECLI:NL:RBNNE:2020:4836
Zorgmachtiging Wvggz. Medische verklaring is afkomstig van onafhankelijke psychiater nu gebleken is dat er twee artsen met dezelfde achternaam werkzaam zijn in de kliniek. Verzoek om aanhouding in afwachting van een second opinion afgewezen nu de diagnose genoegzaam blijkt uit het dossier en de voorgeschiedenis. De betwisting van de diagnose schizofrenie ziet daarbij slechts op een deel van de gediagnostiseerde aandoeningen. De niet betwiste aandoeningen kunnen afzonderlijk ook leiden tot toewijzing van het verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN