ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bewind versus mentorschap: over (para)medische behandeling gaat rechthebbende zelf
Rechtbank Gelderland 05-01-2022 (pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:176
Onderbewindgestelde is handelingsbekwaam ten aanzien van rechtshandelingen die (para)medische behandelingen betreffen. Anders dan bewindvoerder stelt, is haar toestemming/goedkeuring daarvoor niet vereist.
Werkgever en werknemer passeren bewindvoerder: vaststellingsovereenkomst ongeldig
Rechtbank Amsterdam 06-01-2022 (pub. 11-01-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:1
Beëindiging arbeidsovereenkomst staat juridisch gelijk aan vervreemding van goederen die onder bewind vallen; daarvoor is medewerking bewindvoerder vereist. Geen sprake van dwangarbeid: machtiging kantonrechter mogelijk.
Cassatie in belang der wet: toezicht kantonrechter is gericht op bewindvoerder
Hoge Raad 17-12-2021 (pub. 17-12-2021), ECLI:NL:HR:2021:1921
Het in de wet geregelde toezicht door de kantonrechter richt zich op de bewindvoerder. Ktr heeft geen bevoegdheid maatregelen te treffen jegens werknemer van bewindvoerder of tegen door bewindvoerder ingeschakelde derde.
Geldlening rechtsgeldig, maar schuldeiser kan geen verhaal nemen op goederen onder bewind
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-12-2021 (pub. 16-12-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:11417
Geldlening aangegaan tijdens bewind is rechtsgeldig: geen handeling met betrekking tot de goederen onder bewind. Maar: de vordering is niet verhaalbaar op goederen onder bewind, tenzij schuldeiser bewind niet kende of behoorde te kennen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 17-01-2022
(pub. 24-01-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:255
Nu de in de medische verklaring opgenomen diagnose ASS niet is gesteld door een psychiater maar door een arts verstandelijk gehandicapten, zal de rechtbank deze diagnose niet overnemen. Immers, alleen een psychiater is bevoegd deze diagnose te stellen.
Rechtbank Noord-Nederland 14-01-2022
(pub. 24-01-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:130
Zorgmachtiging Wvggz. Vrijwilligheid is niet bestendig genoeg nu betrokkene recent nog zelf met medicatie gestopt is, en vervolgens terugviel in een psychose. Gezien de goede lijn die betrokkene sindsdien ingezet is, is er aanleiding om de duur van de machtiging te verkorten naar zes maanden.
Gerechtshof Amsterdam 31-08-2021
(pub. 24-01-2022), ECLI:NL:GHAMS:2021:2845
Levenstestament. Onverschuldigd betaalde/onrechtmatig onttrokken gelden. Sprake van opzettelijk verzwijgen, zoek maken of verborgen houden van een tot de gemeenschap behorend goed?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-01-2022
(pub. 24-01-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:423
Schadevergoeding, artikel 10:12 lid 2 en artikel 8:9 tweede en derde lid Wvggz. Onvoldoende komen vast te staan dat de schade verband houdt met het niet voldoen aan een bepaling in de wet waardoor zijn rechtspositie is aangetast.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN