ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Namens curandus moet aanspraak worden gemaakt op de legitieme portie
Mag een curator of bewindvoerder berusten in de onterving van zijn cliënt? (Dijkman & van Doorn notariaat-estate planning 18-07-2021)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-06-2021 (pub. 12-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:6471
Dat de familieverhoudingen daardoor verstoord kunnen raken en curandus het geld niet per se nodig heeft, betekent niet dat afzien van de legitieme in zijn belang is. Het is niet te voorzien wat curandus in de toekomst nodig heeft.
Oproep Rechtbank aan Raad voor Rechtsbijstand: trek toevoeging niet in
Rechtbank Midden-Nederland 15-02-2021 (pub. 06-07-2021), ECLI:NL:RBMNE:2021:2561
Staat veroordeeld tot schadevergoeding op grond van Wvggz. Oproep aan RvR om de toevoeging niet (alsnog) in te trekken, omdat betrokkene dan vordering moet indienen bij de Staat. Is 'vestzak broekzak' en belastend voor betrokkene.
Curandus kan geen hoger beroep instellen van machtiging verkoop woning
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-06-2021 (pub. 29-06-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:6277
Op verzoek van de curator heeft de kantonrechter een machtiging gegeven voor de verkoop en levering van een woning. Omdat dit geen zaak is van curatele, geldt art. 1:381 lid 6 BW hier niet. Curandus niet-ontvankelijk in appel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 01-04-2021
(pub. 22-07-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:3147
Beslissing na verwijzing Hoge Raad omdat de medische verklaring niet was opgesteld door een onafhankelijke arts; ambtshalve toetsing door de rechtbank vereist. Nieuwe medische verklaring naar de toestand van cliënt ten tijde van indiening van het verzoek. Specialist Ouderengeneeskundige is een medical expert in de zin van de Wzd. De diagnose ‘cerebrale schade met als gevolg uitgebreide neuro-cognitieve stoornissen, ten gevolge van langdurig alcoholgebruik’ is als niet-aangeboren hersenletsel een ge...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-07-2021
(pub. 22-07-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2150
curatele
Rechtbank Noord-Nederland 13-07-2021
(pub. 22-07-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:3146
Wzd, voortzetting inbewaringstelling, uitbehandeld bij psychiatrie, waarschijnlijkheidsdiagnose is Alzheimer. Ondanks twijfel hieraan door Wzd-behandelaren lijken gedragsproblemen wegens Alzheimer nu op de voorgrond te staan
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-06-2021
(pub. 19-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:6204
Beslissing ontslag bewindvoerder en mentor ingevolge de wet uitvoerbaar bij voorraad. Verzoek schorsing afgewezen.
Hoge Raad 16-07-2021
(pub. 16-07-2021), ECLI:NL:HR:2021:1165
Wvggz. Zorgmachtiging. Is betrokkene in de gelegenheid gesteld te worden gehoord? Art. 6:1 leden 1 en 2 Wvggz. Vaststelling dat betrokkene niet bereid was zich te doen horen.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN