ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wijze van besteding letselschadevergoeding is geen beschikkings- maar beheershandeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-02-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1947
Is normaal exploiteren van vermogen. Beheer komt niet toe aan rechthebbende maar aan bewindvoerder. Bij geschil over beheer kan rechthebbende rekening en verantwoording of ontslag bewindvoerder vragen.
Gesloten jeugdhulp 18+ niet geëigende maatregel; voorsorteren op BOPZ
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5534
Jongmeerderjarige moet tegen zichzelf en maatschappij beschermd worden, maar gesloten jeugdhulp 18+ is niet geëigende maatregel. BOPZ meer passend. Binnen een maand zou dat geregeld moeten worden.
Geen machtiging voor geldlening aan bewindvoerders en zus
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019 (pub. 27-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1723
Anders dan bewindvoerders denken, heeft geldlening geen effect op vermogen, zorgtoeslag en CAK-bijdrage. Geldlening geen verantwoorde wijze van doelmatig beleggen die van bewindvoerder mag worden verwacht.
De bewindvoerder/mentor en de familie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019 (pub. 20-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1535
De mentor/bewindvoerder neemt zelfstandig beslissingen en is niet gehouden hierover in overleg te treden met familieleden, laat staan tegenover hen rekening en verantwoording hierover af te leggen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Hoge Raad 22-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:395
Wet Bopz. Voorwaardelijke machtiging. Vermelding in behandelingsplan welk psychiatrisch ziekenhuis bereid is de betrokkene op te nemen indien dit noodzakelijk blijkt; art. 14a lid 5 Wet Bopz. Had rechtbank de behandeling van de zaak moeten aanhouden in afwachting van de uitslag van de second opinion?
ME
Hoge Raad 22-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:413
Wet Bopz. Verzoek schadevergoeding i.v.m. overschrijding beslistermijn voor machtiging voortgezet verblijf (art. 35 Wet Bopz). Toerekening overschrijding beslistermijn aan betrokkene vanwege ongeoorloofd vertrek uit de instelling t.t.v. geplande mondelinge behandeling en aanhouding nadere mondelinge behandeling op verzoek betrokkene i.v.m. volgens deze ontbrekende gegevens. Na ontvangst en reactie op gegevens voldoende spoedig beslist? Niet-tijdige afgifte proces-verbaal mondelinge behandeling hoger beroep (HR 20 november 2015, EC...
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10614
Inbewaringstelling. BOPZ. Geen verklaring onafhankelijk medisch deskundige. Schadevergoeding. 21 lid 1 en 28 lid 1 Wet Bopz, 6:106 BW, 5 EVRM.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10613
Bewind. Tekortschieten bewindvoerder in zorg van goed bewindvoerder; geen schade. 1:362 BW, 1:444, 1:445 lid 5, 6:98 BW.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10502
Bewind. Beloning bewindvoerder. Geen uitzonderlijke omstandigheden die korting op beloning rechtvaardigen. 3 Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, aanbeveling onder 5 Aanbevelingen LOVCK&T (oud), 1:447 lid 1 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN