ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

'Medewerking bewindvoerder' ook zonder actieve medewerking of betrokkenheid
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-12-2019 (pub. 06-01-2020), ECLI:NL:RBZWB:2019:5959
Omdat bewindvoerder wist dat betrokkene (wiens goederen onder bewind waren gesteld) een bedrijf voerde, wordt voor diens opdracht aan schuldeiser de medewerking van bewindvoerder aangenomen.
Wat wordt verwacht van een familiebewindvoerder?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10-12-2019 (pub. 20-12-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:5820
Benoeming van moeder als bewindvoerder en mentor voor 18-jarige zoon met verstandelijke beperking. De kantonrechter geeft een helder overzicht van wettelijke taken en plichten van de familiebewindvoerder tevens familiementor.
Verzoek opheffing van vrijwillig beschermingsbewind
Gerechtshof Den Haag 20-11-2019 (pub. 18-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3359
Opheffing van beschermingsbewind staat niet ter vrije bepaling van betrokkene, ook niet indien dit na een vrijwillige aanvraag is uitgesproken. Rechter dient zelfstandig te toetsen of bewind moet worden opgeheven.
Bewindvoerder aansprakelijk voor schade van betrokkene
Rechtbank Amsterdam 11-12-2019 (pub. 12-12-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:8700
In beginsel hoeft bewindvoerder niet toe te zien op de inhoud van de PGB-zorg, maar de vaststellingsbeschikking had gerede aanleiding moeten geven om te twijfelen of de verleende zorg ten laste van het pgb-budget mocht komen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 06-01-2020
(pub. 22-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:422
Voortzetting crisismaatregel
Parket bij de Hoge Raad 03-01-2020
(pub. 21-01-2020), ECLI:NL:PHR:2020:28
Wet Bopz. Beslistermijn na conversie voorwaardelijke machtiging.
Gerechtshof Amsterdam 14-01-2020
(pub. 21-01-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:89
Opheffing bewind en mentorschap. Bewind/mentorschap is onuitvoerbaar geworden.
Rechtbank Den Haag 06-01-2020
(pub. 21-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:406
Voortzetting crisismaatregel WvGGZ
Rechtbank Oost-Brabant 10-01-2020
(pub. 21-01-2020), ECLI:NL:RBOBR:2020:161
Wvggz. Machtiging voortzetting crisismaatregel. Verzoek wordt toegewezen, want er is aan alle wettelijke vereisten voldaan. Het onmiddellijk ernstig dreigend nadeel bestaat vooral uit het risico dat betrokken een einde aan haar leven maakt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN