ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

A-G: curandus is bekwaam om advocaat in te schakelen
Parket bij de Hoge Raad 25-09-2020 (pub. 19-10-2020), ECLI:NL:PHR:2020:873
Indien de curator de opdrachtovereenkomst vooraf goed zou moeten keuren, belemmert dat de effectieve toegang tot de rechter. Ontbreken opdrachtbevestiging neemt betalingsverplichting niet weg. Advies: verwerping.
Standpunt curator is juist: moeder mocht geld van kind niet gebruiken voor andere doeleinden
Rechtbank Overijssel 15-09-2020 (pub. 15-10-2020), ECLI:NL:RBOVE:2020:3385
Moeder heeft geld van spaarrekening van - toen nog minderjarig - kind aangewend voor diens onderhoud. Dat mocht niet: geld was van kind; moeder had eigen vermogen moeten aanwenden. Curator spreekt moeder terecht aan.
Nederlands levenstestament binnenkort in België erkend
De Hoge Raad over 'corona-zitting' in Wvggz-zaken
Hoge Raad 25-09-2020 (pub. 25-09-2020), ECLI:NL:HR:2020:1509
Fysieke zitting heeft het primaat. Als dat door omstandigheden niet mogelijk is (Covid-19) dan behandeling zaak via een videoverbinding. Lukt dat niet en indien urgent dan volstaat een telefonische zitting, mits eerlijk proces.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-10-2020
(pub. 22-10-2020), ECLI:NL:RBZWB:2020:5113
Verzoek inzake het tussentijds beëindigen van de verplichte zorg op grond van een zorgmachtiging, als bedoeld in artikel 8:19 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Afwijzing van het verzoek.
Rechtbank Den Haag 28-08-2020
(pub. 21-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:10489
afwijzing machtiging tot het verlenen van verplichte zorg
Rechtbank Den Haag 02-10-2020
(pub. 21-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:10473
machtiging tot het verlenen van verplichte zorg
Rechtbank Den Haag 02-10-2020
(pub. 21-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:10472
machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel
Rechtbank Rotterdam 09-10-2020
(pub. 21-10-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:9415
Toewijzing voortzetting crisismaatregel
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN