ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Circa 30.000 mensen jaarlijks slachtoffer van financiële uitbuiting ouderen
Binnenkort uitspraak in de zaak tegen de slotenmaker die ruim 170.000 euro van de rekening van Anneke pinde.
Informatieplicht bewindvoerder
Gerechtshof Amsterdam 11-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4580
Bewindvoerder/mentor is gehouden om verantwoording af te leggen aan de kantonrechter omtrent de uitoefening van zijn taken, maar is niet verplicht om informatie te delen met familieleden.
Bewindvoerder laat het afweten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-01-2019 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:5
Bewindvoerder voert geen verweer tegen verzoek opheffing onderbewindstelling en komt niet op zitting, waarna Hof bewind opheft. Noot: OK, vergoeding is karig, maar doe het goed of doe het niet.
Rb Noord-Holland gaat intakegesprekken beschermingsbewind voeren bij gemeenten
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Gerechtshof Amsterdam 11-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4580
Nu niet vaststaat dat broer 2 ongeschikt is als bewindvoerder en mentor, wordt zijn benoeming bekrachtigd, ondanks spanningen in familie (broer 1 en dochter versus broer 2). Bewindvoerder/mentor is gehouden om verantwoording af te leggen aan de kantonrechter omtrent de uitoefening van zijn taken, maar is niet verplicht om (zoals broer 1 kennelijk wenst) informatie te delen met alle familieleden. Voorkeurspersonen: art. 1:435 lid 4 BW en art. 1:452 lid 4 BW.
ME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-01-2019
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:5
Belanghebbende gaat in appel van de voortzetting van de onderbewindstelling van haar goederen. Bewindvoerder voert geen verweer tegen de grieven van belanghebbende, maar verwijst enkel naar het verweer dat zij in eerste aanleg heeft gevoerd. Tevens bericht bewindvoerder schriftelijk aan het Hof "dat er geen meerwaarde wordt gezien om te verschijnen tijdens de mondelinge behandeling". Hof heft het bewind op: grieven onvoldoende weersproken.
FPME
Rechtbank Den Haag 12-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:15162
Wraking in een BOPZ-zaak. Verzoek is niet-ontvankelijk. Nadat verzoekster ter zitting had gewraakt en de zitting was geschorst, heeft de rechter een beslissing genomen op het verzoek tot voortzetting van de machtiging inbewaringstelling. De wrakingskamer gaat er van uit dat de rechter van oordeel was dat de te nemen beslissing geen uitstel gedoogde. De rechter heeft het voorliggende verzoek in volle omvang toegewezen, waardoor de rechter thans geen behandelend rechter meer is. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om in die situ...
ME
Rechtbank Gelderland 05-11-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5529
BOPZ, Terugverwijzing naar de rechtbank door de Hoge Raad in verband met onvoldoende deugdelijke motivering van stoornis en gevaar. Rechtbank oordeelt dat aan de criteria van een machtiging tot voortgezet verblijf is voldaan.
ME
Rechtbank Noord-Nederland 06-08-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5097
Wet Bopz, ibs, ondeugdelijke geneeskundige verklaring, geen persoonlijk onderzoek door psychiater.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN