ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Aandacht voor vaccinatie bij scheiding
Verzoek GI tot vaccinatie toegewezen
Rechtbank Rotterdam 14-01-2019 (pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:693
Vaccinatie niet wegens ernstig gezondheidsgevaar (art. 1:265h BW bij OTS). Hoewel geen gezagsverzoek voorligt, acht kinderrechter het praktisch om verzoek van GI in licht van art. 1:253a BW te bezien.
Vervangende toestemming vaccinatie minderjarige?
Rechter geeft toestemming om kind te vaccineren (Wilke Maas-van Weert 24-09-2018)
Rechtbank Amsterdam 08-08-2018 (pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5697
Rb verleent toestemming aan vader: is in belang van kind (geb. 2017). Wordt breed gedragen door medici en bevolking. Daaraan doet niet af dat er ook deskundigen zijn die daar kritisch tegenover staan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 30-01-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:331
Vader heeft uitgekleed gezag. Mbt oa medische zaken mag moeder beslissen, onverlet recht vader die beslissingen < art. 1:253a BW aan rechter voor te leggen. Vader vraagt rechter om vervangende toestemming mbt vaccinaties cf richtlijnen RIVM van kind (7) dat reeds lang geen vaccinaties ontving. Moeder stelt dat het niet in belang dochter is om haar alsnog de BMR en de nieuwe meningokokkenvaccinaties toe te dienen. Hof beperkt zich tot DKTP, DTP, BMR en MenC. en verleent vader alsnog verv. toestemming. Meteen uitvoerbaar.
Rechtbank Rotterdam 14-01-2019

(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:693
GI verzoekt vervangende toestemming voor deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Rb: de verzochte medische behandeling is niet noodzakelijk om ernstig gevaar voor de gezondheid van de minderjarige te voorkomen, dus geen toestemming ogv art. 1:265h BW. Moeder geeft toestemming, vader niet. Hoewel geen gezagsverzoek voorligt, acht de kinderrechter het praktisch om het verzoek van de GI ook in het licht van art. 1:253a BW te bezien. Kinderrechter verleent vervangende toestemming.
Rechtbank Amsterdam 08-08-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5696
Verzoek om vervangende toestemming om minderjarige te laten deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma opnieuw toegewezen. Verzoek vader een zorgregeling op 50-50-basis vast te stellen mbt dochtertje (2017) aangehouden in afwachting van het verloop van traject bij Altra.
Rechtbank Amsterdam 08-08-2018

(pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5697
Vader verzoekt vervangende toestemming om minderjarige (1) te laten deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Verzoek toegewezen, maar beschikking niet uitvoerbaar bij voorraad.
Rechtbank Oost-Brabant 13-07-2018

(pub. 23-08-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4218
GI verzoekt vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma. Dat dit noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid van de minderjarige (idzv art. 1:265h BW) af te wenden, is onvoldoende aannemelijk geworden. Art. 3 lid 1 IVRK bepaalt echter dat voor de kinderrechter belangen een eerste overweging dienen te vormen en in de regel de doorslag behoren te geven. Op die grond wijst de kinderrechter het verzoek toe. Stelling ouders dat informatie op internet hen heeft overtuigd te weigeren, weegt onvoldoende.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vaccinatie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN