ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen klachtrecht voor ouders van overleden dochter
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-07-2019 (zaaknr. C/05/353437 KL RK 19-70, ECLI:NL:TNORARL:2019:45, pub. 11-10-2019)
Klacht jegens notaris dat dochter wilsonbekwaam was wegens dissociatieve stoornis. Niet ontvankelijk: ouders geen rechtstreeks belanghebbenden nu zij in testament zijn uitgesloten als erfgenamen van nalatenschap van dochter.
Notaris onvoldoende zorgvuldig bij beoordeling wilsbekwaamheid
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019 (pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3373
Onvoldoende zorgvuldigheid betracht door notaris bij beoordeling wilsbekwaamheid moeder. De omstandigheden hadden voor hem aanleiding moeten zijn om meer open vragen te stellen conform Stappenplan. Berisping.
Testament van man met verstandelijke beperking wordt nietig verklaard
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019 (pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6251
Man met verstandelijke beperking liet via stichting vermogen na aan instelling waar hij verbleef. Hof verklaart voor recht (na intrekking appel en verweer door stichting) dat testament nietig is.
Bewindvoerder wil testament nietig laten verklaren, maar de belanghebbende leeft nog ...
Rechtbank Den Haag 08-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8184
Bewindvoerder ontdekt dat wilsonbekwame belanghebbende testament heeft opgesteld en verzoekt nietigverklaring. Afgewezen: nietigverklaring van een testament kan pas aan de orde zijn nadat de testateur is overleden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019

(pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3373
Eindbeslissing na tussenbeslissing (ECLI:NL:GHAMS:2018:3289 ECLI:NL:GHAMS:2018:3289 ). Notaris heeft onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling wilsbekwaamheid moeder klagers. Omstandigheid dat initiatief tot maken afspraak niet bij moeder zelf lag, moeder zelf aan notaris te kennen had gegeven soms vergeetachtig te zijn en notaris niet haar vaste huisnotaris was, hadden voor notaris aanleiding moeten zijn om meer open vragen te stellen zoals omschreven in het Stappenplan. Maatregel berisping.
Rechtbank Overijssel 14-08-2019
(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3060
Vernietigbaarheid koopovereenkomst van een perceel grond wegens wilsgebrek aan zijde (inmiddels overleden) verkoper. Perceel moet worden teruggeleverd aan de erfgenamen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019

(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6251
Na intrekking door appellant (stichting) van principaal beroep en verweer tegen incidenteel appel verklaart Hof voor recht dat de uiterste wilsbeschikkingen in het testament nietig zijn. Tussenbeschikking:ECLI:NL:GHARL:2017:9390 Man met verstandelijke beperking benoemt stichting tot erfgenaam, onder last om nalatenschap aan te wenden voor instelling waar man verbleef. Hof: Of erflater wilsbekwaam is hangt af van aard en zwaarte van geestelijke stoornis, aard en ingrijpendheid testament en betrokken belangen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3553
Appellante is toegelaten tot bewijs van stelling dat erflater leed aan geestelijke stoornis ten tijde van opmaken testament. Getuigen beroepen zich op verschoningsrecht uit hoofde van hun medische beroep. Niet gebleken van zeer uitzonderlijke omstandigheden waarvoor het verschoningsrecht moet wijken.
Rechtbank Den Haag 08-08-2019

(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8184
Bewindvoerder dient verzoek in tot nietigverklaring testament belanghebbende wegens diens wilsonbekwaamheid. Los van het feit dat dit een dagvaardingsprocedure zou moeten zijn leeft belanghebbende nog. Nietigverklaring van een testament kan pas aan de orde zijn nadat de testateur is overleden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wilsonbekwaamheid erflater

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN