ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 18-12-2018 (zaaknr. 650979/NT 18-36, ECLI:NL:TNORAMS:2018:31, pub. 03-01-2019)
Notaris heeft onvoldoende getoetst of erflaatster, die leed aan Alzheimer, in staat was om zelfstandig haar wil te bepalen. Hij heeft erflaatster alleen gesproken in aanwezigheid van zoon, die eigen belang had.
Tante laat geld na aan pastoor
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018 (pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is testament onder bedreiging met schade aan zielenheil tot stand gekomen, met misbruik van diepgelovige karakter van erflaatster? Vordering tot vernietiging afgewezen.
Rechtsgeldig testament van erflaatster onder curatele
Rechtbank Den Haag 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4815
Testament van erflaatster die onder curatele stond wegens geestelijke stoornis, met toestemming kantonrechter. Rechtsgeldig, geen nietigverklaring wegens wilsonbekwaamheid.
Wilsbekwaam genoeg om een testament te maken? (Het Rond Advocaten 12-04-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERTU
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4706
Tussenbeslissing. Klacht tegen een notaris. In de kern verwijt klager de notaris dat deze haar zorgplicht heeft geschonden bij het passeren van het testament van erflater en het verlijden van een hypothecaire akte. De notaris had volgens klager nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater. De notaris beroept zich (deels) op haar geheimhoudingsplicht.De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard.Het hof acht zich onvoldoende voorgelicht en benoemt de voorzitter van de Ring als deskundige teneinde een schriftelijk...
ER
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3424
Bewijsopdracht: waren geestelijke vermogens van erflaatster blijvend of tijdelijk gestoord en belette deze stoornis een redelijke waardering van haar belangen of is het testament onder invloed van deze stoornis opgemaakt? Twijfels over handtekening erflaatster onder testament niet relevant. Het testament komt als authentieke akte uitwendige bewijskracht toe.
ER
Gerechtshof Den Haag 27-06-2017
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4266
Vraag of erflater op het moment van het passeren van zijn uiterste wil aan een geestelijke stoornis leed als gevolg waarvan hij zijn wil niet kon bepalen. Volgt bewijsopdracht (getuigen).
ER
Gerechtshof Den Haag 31-07-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3423
Op degene die beroep doet op art. 3:34 BW (geestelijke stoornis) rust stelplicht en bewijslast, dat (i) de geestvermogens van erflater blijvend of tijdelijk waren gestoord en (ii) dat door die stoornis zijn wil tot maken van testament ontbrak. Bekwaamheid om te testeren wordt beoordeeld naar staat waarin erflater zich op ogenblik van maken testament bevindt. Feiten en omstandigheden die zich voor of na betreffende datum hebben voorgedaan, kunnen van belang zijn voor beoordeling van wilsbekwaamheid ttv maken testament.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2016
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2016:2872
Alles overziend en daarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemend voorshands oordeel dat erflater wel wil had om iets ten aanzien van zijn nalatenschap te regelen maar niet dat die wil overeenstemt met hetgeen is opgenomen in testament. De informatie voor wijzigen van testament is via verschillende schijven bij notaris terechtgekomen en gaandeweg geïnterpreteerd en nader (juridisch) vormgegeven zonder enige voorlichting aan erflater over alle mogelijkheden en (fiscale) consequenties. Tegenbewijs toegelaten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wilsonbekwaamheid erflater

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN