ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Testament van man met verstandelijke beperking wordt nietig verklaard
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019 (pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6251
Man met verstandelijke beperking liet via stichting vermogen na aan instelling waar hij verbleef. Hof verklaart voor recht (na intrekking appel en verweer door stichting) dat testament nietig is.
Bewindvoerder wil testament nietig laten verklaren, maar de belanghebbende leeft nog ...
Rechtbank Den Haag 08-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8184
Bewindvoerder ontdekt dat wilsonbekwame belanghebbende testament heeft opgesteld en verzoekt nietigverklaring. Afgewezen: nietigverklaring van een testament kan pas aan de orde zijn nadat de testateur is overleden.
Wilsbekwaamheid van een 104-jarige die onder curatele is gesteld
Gerechtshof Den Haag 30-07-2019 (pub. 05-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2039
Gezien gang van zaken rondom tot stand komen testament is er, ondanks door notaris gevolgde stappenplan en toestemming kantonrechter, onvoldoende zekerheid dat erflaatster gevolgen heeft kunnen overzien.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 14-08-2019
(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3060
Vernietigbaarheid koopovereenkomst van een perceel grond wegens wilsgebrek aan zijde (inmiddels overleden) verkoper. Perceel moet worden teruggeleverd aan de erfgenamen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019

(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6251
Na intrekking door appellant (stichting) van principaal beroep en verweer tegen incidenteel appel verklaart Hof voor recht dat de uiterste wilsbeschikkingen in het testament nietig zijn. Tussenbeschikking:ECLI:NL:GHARL:2017:9390 Man met verstandelijke beperking benoemt stichting tot erfgenaam, onder last om nalatenschap aan te wenden voor instelling waar man verbleef. Hof: Of erflater wilsbekwaam is hangt af van aard en zwaarte van geestelijke stoornis, aard en ingrijpendheid testament en betrokken belangen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3553
Appellante is toegelaten tot bewijs van stelling dat erflater leed aan geestelijke stoornis ten tijde van opmaken testament. Getuigen beroepen zich op verschoningsrecht uit hoofde van hun medische beroep. Niet gebleken van zeer uitzonderlijke omstandigheden waarvoor het verschoningsrecht moet wijken.
Rechtbank Den Haag 08-08-2019

(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8184
Bewindvoerder dient verzoek in tot nietigverklaring testament belanghebbende wegens diens wilsonbekwaamheid. Los van het feit dat dit een dagvaardingsprocedure zou moeten zijn leeft belanghebbende nog. Nietigverklaring van een testament kan pas aan de orde zijn nadat de testateur is overleden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019
(pub. 08-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6343
Was erflater wilsonbekwaam ten tijde van wijzigen testament, waarin goede doelen tot enig erfgenaam zijn benoemd? Zijn karakter had in laatste jaren grote verandering ondergaan. Partijdeskundigen komen tot tegenovergestelde bevindingen. Hof benoemt zelf een onafhankelijke deskundige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wilsonbekwaamheid erflater

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN