ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ex-samenwoners, man betaalde premie voor hypotheekpolis van vrouw
Rechtbank Noord-Holland 05-12-2018 (pub. 10-12-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:10546
Geen vergoedingsrecht voor man: geen ongerechtvaardigde verrijking nu vrouw hoofdelijk aansprakelijk was voor hypotheekschuld voor woning van man en haar carrière opofferde voor gezin.
Kwalificatie van diverse woningkosten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-11-2018 (pub. 28-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4881
In samenlevingsovereenkomst staat vergoedingsrecht inz. "koopsom en de kosten" woning. Daaronder vallen verkrijgingskosten (kosten 'van' de woning) en niet latere investeringen (kosten 'voor' de woning).
Vergoeding van investering in gezamenlijke woning
Gerechtshof Den Haag 17-04-2018 (pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3111
Ex-samenlevers. Rb: vergoedingsaanspraak wordt beperkt door hetgeen uit overwaarde kan worden voldaan. Hof vernietigt: volgens vaste jurisprudentie is uitgangspunt vergoeding van nominale bedrag.
Huurwoning na einde samenwoning
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2888
Na vertrek van vrouw uit woning die partijen tijdelijk huurden, komt de huur voor rekening van de man. Indien de huur een te hoge last voor hem was, had hij de huur moeten opzeggen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Afwikkeling samenwoningsrelatie, percentage gebruiksvergoeding, veroordeling tot het medewerken aan een verdeling, waarde van de woning, draagplicht hypotheekrente en eigenaarslasten, vergoedingsrecht aankoop caravan, contractuele rente zonder verzuim.
HV
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4829
Affectieve relatie zonder samenlevingsovereenkomst, maar met kinderen en gezamenlijke woning die door man en vrouw met leningen van hun ouders is verbouwd. Verschillende kleuren knikkers zijn door elkaar gekomen. De gevolgen: de vorderingen die de man en de vrouw op elkaar menen te hebben zijn niet voor toewijzing vatbaar. Er kan immers niet worden vastgesteld met welke inkomens- dan wel vermogensbestanddelen betalingen zijn voldaan, laat staan wie in welke verhouding heeft bijgedragen of had moeten bijdragen.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:42
Affectieve relatie zonder samenlevingsovereenkomst. Heeft man door te wijzen op vermeldingen "lening' op bankovermakingen naar vrouw genoeg gesteld mbt bestaan van overeenkomst van geldlening tussen hen? En geldt hij als eigenaar van de Gardena pomp, de Weber barbecue, de korte elektrische heggenschaar, de lange takkenschaar, de diverse materialen uit de kleine schuur en de twee camping -relaxstoelen?
HV
Rechtbank Rotterdam 28-11-2018
(pub. 28-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9784
Man hoeft geen gebruiksvergoeding te betalen voor door vriendin verlaten woning, nu hij alle woonlasten en kosten vd woning draagt. Maar inbreng in gezamenlijke woning krijgt hij niet vergoed: tussen pp is (stilzwijgende) afspraak gemaakt dat de woning – die op beider naam staat geregistreerd – ieder voor de helft toekomt, ondanks een eventueel verschil in inbreng van pp bij de aankoop daarvan. Volgt veroordeling man om ervoor te zorgen dat de woning verzorgd en opgeruimd oogt voor (iedere) bezichtiging.
HV
Rechtbank Noord-Holland 05-12-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:10546
Scheiding na samenlevingscontract zonder verreken-of vergoedingsbeding. Vrouw eigenaar polis spaargroeiverzekering. Geen ongerechtvaardigde verrijking van vrouw die hoofdelijk aansprakelijk was voor hypotheekschuld op woning op naam man en haar carrière opofferde voor gezin. Vrouw recht op gehele vermogen dat is opgebouwd met polis minus premies die man na einde samenleving betaalde. Toen geen kosten huishouding meer.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN