ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vergoedingsrecht aflossing hypotheek verrekend met verbouwingskosten
Rechtbank Rotterdam 24-07-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6407
Vrouw heeft vergoedingsrecht ad € 212.000 door aflossingen op gezamenlijke hypotheekschuld, maar man heeft gezorgd voor overwaarde woning (verbouwingskosten). Redelijk en billijk om vorderingen tegen elkaar weg te strepen.
Investeringen in woning vrouw leiden - mogelijk - tot vordering van man bij einde relatie
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3268
Door man bekostigde werkzaamheden aan woning vrouw leiden mogelijk tot vordering van hem op haar ogv ongerechtvaardigde verrijking. Deskundige moet zich daarover uitlaten: wat is waardevermeerderend geweest?
Betaling hypotheekrente gezamenlijke woning door (ex-)partners
Rechtbank Overijssel 03-07-2019 (pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2466
Hypotheekrente valt niet onder art. 3:172 BW (naar evenredigheid van aandeel). Art. 6:10 BW van toepassing: ieder aansprakelijk voor deel van schuld dat hem in onderlinge verhouding aangaat. I.c. 50/50 ivm eigendomsverhouding.
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018 (pub. 25-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3586
Nu partijen 50/50 eigenaar zijn van de woning en hoofdelijk schuldenaar zijn van de hypothecaire geldlening, dient de man, gelet op art. 3:172 BW (en geen andere afspraken), voor de helft bij te dragen in de hypotheekrente.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 21-06-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7789
Verdelingszaak. Bestaan overeenkomst van geldlening onvoldoende betwist o.g.v. art. 157 lid 2 Rv. Geen verjaring o.g.v. art. 3:307 lid 2 BW. Overbedeling komt niet vast te staan en staat niet in de weg aan nakomingsvordering. Toewijzing.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-10-2019
(pub. 23-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3863
Wettelijke rente over vergoedingsvordering. Man in verzuim wanneer hij in gebreke is gesteld. Dagvaarding kan worden aangemerkt als een ingebrekestelling indien deze voldoet aan daaraan in omstandigheden van geval op punt van ingebrekestelling te stellen eisen (vgl. MvA II, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 289) (zie HR 2 juni 2017, NJ 2017, 239). In eerste aanleg geen wettelijke rente gevorderd. Dit is wel geschied bij memorie van antwoord, tevens houdende incidenteel appel, die kan worden aangemerkt als ingebrekestelling.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-07-2019
(pub. 23-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2802
Hof past HR 10 mei 2019 ECLI:NL:HR:2019:707 toe. Vergoedingsrecht o.b.v. overeenkomst, art. 6:203 BW of art. 6:212 BW. Geen verrijking, nu niet aan stelplicht voldaan. Enkele feit van meebetalen aan goed van ander, is op zichzelf onvoldoende. Peildatum bankrekeningen niet door R&B anders. Het door man na beëindiging samenleving onttrekken van gelden is daartoe onvoldoende. Tenaamstelling bankrekening zegt niets over gerechtigdheid tot saldo: is afhankelijk van bedoeling partijen en door wie gevoed.
Rechtbank Gelderland 03-07-2019
(pub. 08-10-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2917
Vrouw vordert art. 6:212 BW investering in woning man terug. Vereist: (i) verrijking (ii) ongerechtvaardigd (iii) verarming. Verrijking is ongerechtvaardigd indien daarvoor geen redelijke grond aanwezig is. Partijen hebben, al dan niet stilzwijgend, afspraken gemaakt over de kosten van de huishouding alsmede de besteding van de ontvangen schadevergoeding vd vrouw. Geen ongerechtvaardigde verrijking. Verwijzing naar ECLI:NL:HR:2019:707 dat titels 6-8 van boek 1 niet voor samenlevers gelden.
Gerechtshof Amsterdam 24-09-2019
(pub. 08-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3528
Interne verhouding tussen echtgenoten: man draagplichtig voor beide hypotheekdelen, nu dit is overeengekomen i.v.m. vertrek vrouw uit woning. Reparaties/vervanging heeft man zonder overleg uitgevoerd + vrouw betaalde voor hypotheek en onderhoud. Dus ook voor rekening man. Geen gebruikersvergoeding, nu man lasten woning draagt en vrouw geen schade (woning onder water). Waarde woning nu. Man 6 mnd lasten woning na vertrek woning doorbetalen, nu hij 17 jaar met uitsluiting gebruik heeft gehad. Is redelijke termijn.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN