ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw draagplichtig mbt leenschuld man aan zijn vader om zijn advocaat te betalen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018 (pub. 25-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1562
Hof na verwijzing HR: met de gebruikelijke compensatie van proceskosten laat zich niet verenigen om de vrouw de kosten van rechtsbijstand die de man heeft gemaakt in het kader van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, voor de helft te laten dragen.
Man raakt door huwelijk voorhuwelijks vermogen kwijt
Rechtbank Limburg 12-12-2017 (pub. 28-12-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:12783
Na sluiten van huwelijk in gemeenschap van goederen bleek vrouw schulden te hebben en man spaargeld en hypotheekvrije woning. Geen grond voor nietigverklaring huwelijk of afwijking van verdeling bij helfte.
Beschikking vergeten in te schrijven: lotsverbondenheid verbroken
Bent u wel echt gescheiden? (Myrna van Wijk 23-05-2017)
Rechtbank Overijssel 06-03-2017 (pub. 08-03-2017), ECLI:NL:RBOVE:2017:1018
Na abusievelijk niet ingeschreven echtscheiding in 2006 met echtscheidingsconvenant, in 2016 echtscheidingsprocedure. Afwijking verdeling bij helfte en geen partneralimentatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Parket bij de Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:PHR:2019:146
Huwelijksvermogensrecht. Verdeling van ontbonden huwelijksgemeenschap. Is de vrouw voor de helft aansprakelijk voor de belastingschulden van de (ondernemingen van) man? Onmiddellijke werking art. 1:100 lid 2 BW (nieuw)?
HVFP
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:352
Vrouw is voor een gelijk bedrag als de man draagplichtig voor de belastingschulden. Niet ism redelijkheid en billijkheid. Hof stelt haar wel in de gelegenheid te bewijzen dat de door man gestelde geldleningsovereenkomst met een oom niet (rechtsgeldig) tot stand is gekomen en dat het beweerde bedrag niet ter beschikking is gesteld.
HV
Rechtbank Oost-Brabant 23-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:280
Contradictoir. echtscheiding, waardering onderneming, vof die in huwelijksgoederengemeenschap valt en die op een later tijdstip ontbonden wordt dan de huwelijksgoederengemeenschap.Het mag zo zijn dat het vermogen van de VOF een afgescheiden vermogen is, zoals de man aanvoert, maar ieders aandeel in dat afgescheiden vermogen valt wel degelijk in de ontbonden, nog niet verdeelde huwelijksgoederengemeenschap. Als deelgenoot in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap heeft ieder van de gewezen echtgenoten recht op de helft van de wa...
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-01-2019
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:183
Appel tegen verdeling huwelijksgoederengemeenschap. M vindt dat rb ten onrechte heeft bepaald dat 50/50 op schuld moet worden afgelost. Hof: geen sprake van uitzonderlijke omstandigheden die afwijking op hoofdregel van 1:100 BW rechtvaardigen. Verder wil man woning toegedeeld krijgen ondanks feit dat bank niet akkoord gaat met ontslag vrouw uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Hof: niet voldaan aan vereisten art. 3:178 lid 3 BW. Woning moet verkocht worden. Ter zitting opgeworpen grieven in strijd met twee conclusie regel.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4303
Verdeling echtelijke woning 10 jaar nadat V deze heeft verlaten. V stelt dat woning in waarde is gedaald door achterstallig onderhoud M. M heeft dit gemotiveerd betwist. Gelet op deze betwisting staat stelling V niet vast. Geen bewijsaanbod, geen ambtshalve bewijsopdracht. V moet nog helft van haar aandeel in eigenaarslasten woning aan M voldoen. Geen rechtsverwerking door M. Draagplicht schulden: M hoeft niet mee te betalen aan schuld V ivm haar advocaatkosten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afd. 7.3 Ontbinding van de gemeenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN