ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw mag betaling van haar schuld aan pensioen-BV van man opschorten
Rechtbank Den Haag 19-09-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11188
Pensioen-BV werkt niet mee aan bepalen van concrete pensioenaanspraken vrouw. Vrouw kan tenminste het verstrekken van jaarstukken verlangen, opdat zij haar pensioenaanspraak kan verifiëren.
Verjaarde vordering vatbaar voor verrekening
Gerechtshof Den Haag 13-03-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1191
Beëindiging samenwoning. Vordering van vrouw op man terzake belastingteruggaven is verjaard, maar vrouw kan deze nog wel verrekenen met vordering van man op vrouw.
Geen verrekening vorderingen met en zonder executoriale titel
Rechtbank Rotterdam 18-09-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7327
Kort geding over executoriale titel man versus door de vrouw geclaimd en door de man betwist verrekeningsrecht vrouw. Maatschappelijk belang is gediend met mogelijkheid tenuitvoerlegging executoriale titel. Afwijzing vordering vrouw tot verrekening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3266
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse schulden
Rechtbank Midden-Nederland 12-02-2019

(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:446
Rb: partijen hebben niet een overeenkomst gesloten over hoogte kinderalimentatie ivm vordering van vrouw op man, maar ongeclausuleerd afgezien van de bij wet verschuldigde kinderalimentatie. Die afspraak is nietig ogv van de wet. Geen toestemming verrekening vordering ivm onderwaarde echtelijke woning met kinderalimentatie: onaanvaardbaar omdat de kinderen dan tekort komen. Verzoek man hoofdverblijf jongste twee kinderen bij hem ivm te ontvangen kindgebonden budget. Afgewezen: risico op nog meer discussies over financiën.
Gerechtshof Den Haag 21-12-2018
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3775
Afwikkeling geregistreerd partnerschap. Gemeenschappelijke woning. Fikse restschuld, die hoofdzakelijk door de man wordt afgelost, als gevolg waarvan zijn regresvordering op de vrouw oploopt. Dit vormt grond om de vordering vd vrouw tot betaling van een geldsom op grond van een rechterlijke uitspraak af te wijzen als zijnde in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Toewijzing zou ingrijpende gevolgen hebben voor de man. Vordering man tot terugbetaling van door de vrouw gedane uitgaven gedaan met creditcard toegewezen.
Rechtbank Den Haag 24-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13058
Voorlopige afspraak dat woning in ieder geval niet zal worden verkocht zolang (i) man niet door hypotheekverstrekker wordt aangesproken tot betaling hypotheek of (ii) andere concrete belangen man niet meebrengen dat afspraak wordt herzien. Rb: dit is geen afspraak a.b.i. art. 3:178 lid 5 BW. Daarbij intussen 3 jaren voorbij, zodat pp elkaar in redelijkheid niet meer gebonden kunnen achten aan de afspraak. Rb dus bevoegd om van vordering vrouw tot verdeling woning kennis te nemen.
Rechtbank Den Haag 19-09-2018

(pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11188
Vrouw heeft jegens man recht op pensioenverevening van in eigen beheer opgebouwd pensioen. Sprake van onderdekking. In eerdere beschikking is bepaald dat verevend dient te worden hetgeen daadwerkelijk is opgebouwd. In dit geding vordert pensioen-BV van man betaling door vrouw van div. schulden. Vrouw erkent schuld van € 35.395, overige schulden zijn verjaard. Beroep vrouw op opschortingsrecht slaagt: vrouw kan tenminste van pensioen-BV het verstrekken van jaarstukken verlangen, opdat zij haar pensioenaanspraak kan verifiëren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verrekening bij inning/betaling alimentatie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN