ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader moet initiatief tonen voordat hij recht heeft op informatie van moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:204
Hof laat voorwaarde in stand die de rb heeft verbonden aan de informatieplicht van moeder. Dat vader de eerste vier keren voordat hij van moeder periodieke informatie over kind krijgt zelf een initiatief moet nemen in de vorm van een bericht, foto of kaartje, is waardevol en belangrijk om vertrouwen bij moeder op te bouwen.
Wat kan minderjarige bij de rechter verzoeken?
Rechtbank Oost-Brabant 20-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6527
Afwijzing verzoek van minderjarige tot benoeming van bijzondere curator voor wijziging achternaam en gezag: dat is niet aan de bijzondere curator maar aan de ouders.
Co-ouders met verschillende woonplaatsen - waar moet kind naar school?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-12-2018 (pub. 28-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5315
Belang buitenshuis werkende alleenstaande vader en zoon van 4 bij school in zijn woonplaats weegt zwaarder dan belang niet-buitenshuis werkende moeder met partner en tweede kind bij school in haar woonplaats.
Geschil over hoofdverblijfplaats kinderen in feite zet in procedure tegen IND
Rechtbank Noord-Nederland 20-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5257
Geen sprake ve gezagsgeschil, maar ve gemeenschappelijk belang van pp bij het verkrijgen ve familierechtelijke uitspraak omtrent de positie vd kinderen bij uitzetting vd vrouw als inzet in een vreemdelingenprocedure. Volgt afwijzing verzoek vader om hoofdverblijfplaats kinderen bij hem vast te stellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:204
Hof: geen omgangsregeling voor vader die regelmatig in het gevang verblijft. Vooral de veiligheidsaspecten en het gebrek aan vertrouwen bij moeder in de vader op dit vlak wegen zwaar. Hof laat ook de voorwaarde in stand die de rb heeft verbonden aan de informatieplicht van moeder. Dat vader de eerste vier keren voordat hij van moeder periodieke informatie over kind krijgt zelf een initiatief moet nemen in de vorm van een bericht, foto of kaartje, is waardevol en belangrijk om vertrouwen bij moeder op te bouwen.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:197
Gezamenlijk gezag. Bevindingen uit onderzoek raad en het forensisch psychologisch onderzoek van het kind en de ouders door het NIFP, leidt tot het oordeel van het hof dat gezamenlijk gezag in strijd is met het belang van het kind. Hof doet dringende oproep aan ouders om aan zichzelf te werken.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:54
Gezag. Tussenbeschikking ten behoeve van raadsonderzoek
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11184
Einde gezamenlijk gezag. Sinds relatiebreuk in 2013 is het ouders, ook met hulpverlening, niet gelukt om in gezamenlijkheid op behoorlijke wijze uitvoering te geven aan het gedeelde ouderschap. Door onderling strijd kunnen zij het belang van het kind niet voorop stellen.
FPKIOV
Rechtbank Oost-Brabant 20-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6527
Minderjarige B vraagt rechter in een brief of deze een bijzondere curator wil benoemen. B hoopt dat de bijzondere curator er voor zal zorgen dat zijn achternaam wordt veranderd en dat zijn moeder alleen het gezag over hem krijgt. Kinderrechter wijst het verzoek af: "Een bijzondere curator kan niet voor B bereiken wat hij wil en kan hem daarbij niet helpen." Ouders zijn aan zet.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN