ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw doet beroep op pensioenverweer
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4312
Ontvankelijk: zelfstandig verzoek echtscheiding ingetrokken. Maar beroep afgewezen: door scheiding zijn aanspraken op nabestaandenpensioen wel verminderd, maar geen sprake van ernstige vermindering.
Pensioenverweer niet voor ouderdomspensioen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2017 (pub. 26-04-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:270
Pensioenverweer geldt niet voor verloren gaan of verminderen van aanspraak op ouderdomspensioen, maar uitsluitend voor bestaand recht op nabestaandenpensioen of daarmee vergelijkbare uitkering, zoals levensverzekering.
meer >>

JURISPRUDENTIE

PE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4312
Vrouw verzet zich tegen uitspreken van echtscheiding met beroep op pensioenverweer ex art. 1:153 lid 1 BW. Hof geeft overzicht van parlementaire geschiedenis. Hof: 1. De vrouw is ontvankelijk, nu zij haar zelfstandig verzoek tot echtscheiding heeft ingetrokken nog voor de Rb daarop uitspraak heeft gedaan. 2. Beroep op pensioenverweer afgewezen: weliswaar worden de aanspraken op nabestaandenpensioen door echtscheiding verminderd, maar van “teloor gaan of ernstige vermindering” a.b.i. art. 1:153 lid 1 BW is geen sprake.
FPPEIP
Gerechtshof Den Haag 14-02-2018
(pub. 04-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:657
IPR echtscheiding. NL rechter dwingendrechtelijk bevoegd t.a.v. echtscheiding o.g.v. art. 3 lid 1 sub b Brussel II bis, nu beide partijen NL nationaliteit hebben. Geen wettelijke grondslag op grond waarvan straf- of civielrechtelijke procedure (onrechtmatige daad) in Californië ertoe zou leiden dat NL rechter onbevoegd is. Terecht echtscheiding op voorhand uitgesproken. Vrouw niet zodanig bijzondere omstandigheden aangevoerd dat herstel band tussen echtscheiding en nevenvoorzieningen moet plaatsvinden. Pensioenverweer faalt.
PEIP
Rechtbank Amsterdam 02-08-2017
(pub. 15-12-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:7627
Niet-betalen van bij huwelijk overeengekomen bruidsgave (300 Bahar Azadi gouden munten en de kosten van een pelgrimsreis naar Mekka) levert geen geldig pensioenverweer op in zin van art. 1: 153 BW. Maar de man moet deze bruidsgave wel alsnog betalen. Vrouw heeft echter geen recht op "voortgezet" gebruik echtelijke woning, nu geen sprake is van bewoning door de vrouw in de zin van art. 1:165 BW.
FPPE
Rechtbank Midden-Nederland 08-10-2014
(pub. 09-10-2014), ECLI:NL:RBMNE:2014:4775
Verzoek scheiding van tafel en bed. Zelfstandig verzoek tot echtscheiding waartegen als verweer een pensioenverweer wordt gevoerd.Betwisting duurzame ontwrichting.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Pensioenverweer

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN