ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ontslagvergoeding in stamrecht-BV zonder liquide middelen
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
1. Vermogen in stamrecht-BV man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan man verknocht, nu geld is besteed tijdens huwelijk pp. 2. Geen brutering partneralimentatie zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben.
Rekening-courantschuld aan BV is overgeslagen schuld
Rechtbank Rotterdam 17-04-2019 (pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2928
Een verdelingsvordering die ziet op een zgn. overgeslagen goed is niet aan verjaring onderhevig. Een schuld is weliswaar geen 'goed' maar valt toch onder art. 3:179 lid 2 BW. Alsnog 'verdeling' schuld.
Hoge Raad over ingangsdatum art. 1:100 lid 2 BW (uitzondering op gelijke draagplicht)
Hoge Raad 19-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
Art. 1:100 lid 2 BW impliceert een ruimere uitzonderingsmogelijkheid op uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden. Deze geldt alleen voor na 31-12-2017 ontbonden huwelijksgemeenschappen.
Vrouw draagplichtig mbt leenschuld man aan zijn vader om zijn advocaat te betalen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018 (pub. 25-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1562
Hof na verwijzing HR: met de gebruikelijke compensatie van proceskosten laat zich niet verenigen om de vrouw de kosten van rechtsbijstand die de man heeft gemaakt in het kader van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, voor de helft te laten dragen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 29-05-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
Vermogen in BV betreft tijdens huwelijk ontvangen ontslagvergoeding van € 125.000 (stamrecht). Vaste jurisprudentie Hoge Raad.ECLI:NL:HR:2018:270 Echter, nu BV thans geen liquide middelen meer heeft doordat partijen geld hebben geleend van BV om van te leven, is Rb van oordeel dat (vermogen in) BV niet aan man verknocht is. Brutering van de partneralimentatie is niet aan de orde zolang partijen ingeschreven staan op hetzelfde BRP-adres en niet duurzaam gescheiden leven.
Rechtbank Rotterdam 17-04-2019

(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2928
Vrouw is geen 30% aandeelhouder geworden, ondanks afspraak. Dat zij geen aandeelhouder is, doet niet af aan vordering o.g.v. ongerechtvaardigde verrijking. RC-schuld overgeslagen in convenant. Onbelangrijk dat man als DGA wist of behoorde te weten van bestaan schuld. Van belang is slechts of bij verdeling meegenomen. Man vordert alsnog betaling helft. Schuld is geen 'goed' maar valt toch onder Art. 3:179 lid 2 BW (geen verjaring). Daarom alsnog regresrecht. Dwaling vrouw niet gehonoreerd, geen benadeling meer dan 1/4.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1475
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; verdeling
Hoge Raad 19-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
M.i.v. 01-01-2018 is art. 1:100 BW gewijzigd. Met lid 2 is beoogd een ruimere uitzonderingsmogelijkheid te creëren op het uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden bij ontbinding dan ex art. 1:100 lid 1 (oud) BW. Nu niet is voorzien in overgangsrecht moet worden aangenomen dat deze bepaling van toepassing is op verdeling van een na 01-01-2018 ontbonden huwelijksgemeenschap. Nu de onderhavige gemeenschap is ontbonden vóór 01-01-2018, is daarop art. 1:100 lid 1 (oud) BW van toepassing.
Gerechtshof Den Haag 19-03-2019
(pub. 12-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:787
Afwikkeling gemeenschap van goederen. Kredietovereenkomst. Artikel 1:100 BW. Geen reden af te wijken van draagplicht bij helfte. Regres voor hetgeen meer dan het eigen aandeel is/wordt betaald. Onderscheid in dictum tussen regres voor hetgeen al betaald is en hetgeen nog betaald moet/gaat worden. Hof corrigeert vervolgens de vorderingen vervat in het bestreden vonnis.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Aandeel pp in ontbonden gemeenschap art. 1:100

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN