ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Huwelijk van demente vrouw nietig verklaard
Hoge Raad 19-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1982
Op verzoek van de dochters heeft Hof het huwelijk van hun demente moeder nietig verklaard. Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van 'echtgenoot' tegen nietigverklaring.
'Metselaar zoekt vrouw' stond in de krant. In 2015 trouwde mevrouw Soeters met een 15 jaar jongere man, die het daarna voor elkaar kreeg dat ze haar twee dochters onterfde. Waarschijnlijk had ze al die jaren al dementie.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-10-2017 (pub. 05-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4219
Demente vrouw was t.t.v. het huwelijk niet in staat haar wil te bepalen en de betekenis van haar verklaring te begrijpen. Nietigverklaring huwelijk met terugwerkende kracht. Veroordeling man in kosten van deskundigenonderzoek.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3744
Onder curatele gestelde verzoekt achteraf toestemming voor in Marokko gesloten huwelijk. Echtelieden hebben Marokkaanse nationaliteit gemeenschappelijke. NL ipr: vereisten voor aangaan huwelijk beheerst door recht land huwelijksvoltrekking, dus Marokkaans recht. Uitgegaan van rechtsgeldigheid huwelijk. Art. 1:38 BW niet toepasselijk, nu geen sprake van huwelijk naar NL recht. Art. 1:69 niet toepasselijk: toetsing van in Marokko gesloten huwelijk tussen twee Marokkaanse burgers valt buiten jurisdictie NL rechter.
Rechtbank Den Haag 07-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1192
verzoek nietigverklaring huwelijk afgewezen, echtscheiding uitgesproken, verzoek tot verrekening op grond van huwelijkse voorwaarden afgewezen (datumn feitelijke ontbining huwelijk ligt in de toekomst), vergoedingsrecht van man op vrouw toegewezen
Parket bij de Hoge Raad 07-09-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1026
Verzoek in cassatie van Hof Den Bosch 05-10-2017.ECLI:NL:GHSHE:2017:4219 Het Hof heeft op verzoek van de dochters het huwelijk van hun moeder met terugwerkende kracht nietig verklaard: de vrouw was t.t.v. het huwelijk niet in staat haar wil te bepalen en de betekenis van haar verklaring te begrijpen (art. 1:32 BW) en de man was niet te goeder trouw (art. 1:77 lid 2 sub b BW). A-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep: alle klachten van de man falen.
Hoge Raad 19-10-2018

(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1982
Hof Den Bosch 05-10-2017ECLI:NL:GHSHE:2017:4219 heeft op verzoek van de dochters het huwelijk van hun moeder met terugwerkende kracht nietig verklaard: de vrouw was t.t.v. het huwelijk niet in staat haar wil te bepalen en de betekenis van haar verklaring te begrijpen (art. 1:32 BW) en de man was niet te goeder trouw (art. 1:77 lid 2 sub b BW). De Hoge Raad volgt de conclusie van de A-GECLI:NL:PHR:2018:1026en verwerpt het cassatieberoep, met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
Rechtbank Limburg 12-12-2017

(pub. 28-12-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:12783
Man vordert nietigverklaring huwelijk wegens dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden en strijd met de goede zeden. Inkt huwelijksacte was volgens hem nog niet droog of de aanmaningen en dwangbevelen wegens schulden van zijn vrouw stroomden binnen. Goederen die (zullen) toebehoren aan vrouw inmiddels onder bewind gesteld wegens verkwisting/ problematische schulden. Rb: geen gronden om huwelijk nietig te verklaren. Evenmin genoegzame grond voor een afwijking vd verdeling vd huwelijksgemeenschap bij helfte.  
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nietigverklaring huwelijk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN