ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtbank wijkt af van peildatum verdeling voor waardering woning
Rechtbank Rotterdam 28-08-2019 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
Rb hanteert peildatum echtscheiding. Tussen partijen staat namelijk vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen.
Hoge Raad over ingangsdatum art. 1:100 lid 2 BW (uitzondering op gelijke draagplicht)
Hoge Raad 19-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
Art. 1:100 lid 2 BW impliceert een ruimere uitzonderingsmogelijkheid op uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden. Deze geldt alleen voor na 31-12-2017 ontbonden huwelijksgemeenschappen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 28-08-2019

(pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
RB wijkt af van peildatum verdeling en gebruikt peildatum echtscheiding voor waardering van de woning. Tussen partijen staat vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen. Gelet op het belang van de vrouw om de waardepeildatum te bepalen op het moment van verdeling en gelet op het belang van de man om de waardepeildatum te bepalen op echtscheidingsdatum, prevaleert volgens rb het belang van de man.
Gerechtshof Amsterdam 03-09-2019
(pub. 04-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3241
Zorgregeling. Waardering gezamenlijke woning.
Hoge Raad 19-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
M.i.v. 01-01-2018 is art. 1:100 BW gewijzigd. Met lid 2 is beoogd een ruimere uitzonderingsmogelijkheid te creëren op het uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden bij ontbinding dan ex art. 1:100 lid 1 (oud) BW. Nu niet is voorzien in overgangsrecht moet worden aangenomen dat deze bepaling van toepassing is op verdeling van een na 01-01-2018 ontbonden huwelijksgemeenschap. Nu de onderhavige gemeenschap is ontbonden vóór 01-01-2018, is daarop art. 1:100 lid 1 (oud) BW van toepassing.
Parket bij de Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:PHR:2019:146
Hof heeft geoordeeld dat vrouw voor helft draagplichtig is voor in huwelijksgemeenschap vallende belastingschulden van man. Vrouw klaagt dat Hof de (ruimere) maatstaf van het sinds 01-01-2018 geldende art. 1:100 lid 2 BW had moeten toepassen en niet de voordien geldende stringentere maatstaf. De A-G concludeert tot verwerping cassatieberoep: datum ontbinding huwelijksgemeenschap dient beslissend te zijn voor toepassing van art. 1:100 lid 2 BW nieuw, en niet datum verdeling van gemeenschap. En huwelijk was al ontbonden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2017
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:10487
Man: betwist dat hij zich onvoldoende heeft ingespannen om een ouderschapsplan tot stand te brengen. De man is moedeloos geworden vd houding van de vrouw in de besprekingen. De vrouw is bepalend en komt iedere keer weer met nieuwe wensen en aanvullingen. Vrouw: man niet consistent. Hof: anders dan vrouw stelt paste rb terecht art. 815 lid 6 Rv toe. Pp verder ieder geheel draagplichtig voor eigen DUO-schuld, voorzover althans aanwezig op peildatum.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Peildatum ontbinding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN