ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoge Raad over ingangsdatum art. 1:100 lid 2 BW (uitzondering op gelijke draagplicht)
Hoge Raad 19-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
Art. 1:100 lid 2 BW impliceert een ruimere uitzonderingsmogelijkheid op uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden. Deze geldt alleen voor na 31-12-2017 ontbonden huwelijksgemeenschappen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 03-09-2019
(pub. 04-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3241
Zorgregeling. Waardering gezamenlijke woning.
Hoge Raad 19-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
M.i.v. 01-01-2018 is art. 1:100 BW gewijzigd. Met lid 2 is beoogd een ruimere uitzonderingsmogelijkheid te creëren op het uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden bij ontbinding dan ex art. 1:100 lid 1 (oud) BW. Nu niet is voorzien in overgangsrecht moet worden aangenomen dat deze bepaling van toepassing is op verdeling van een na 01-01-2018 ontbonden huwelijksgemeenschap. Nu de onderhavige gemeenschap is ontbonden vóór 01-01-2018, is daarop art. 1:100 lid 1 (oud) BW van toepassing.
Parket bij de Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:PHR:2019:146
Hof heeft geoordeeld dat vrouw voor helft draagplichtig is voor in huwelijksgemeenschap vallende belastingschulden van man. Vrouw klaagt dat Hof de (ruimere) maatstaf van het sinds 01-01-2018 geldende art. 1:100 lid 2 BW had moeten toepassen en niet de voordien geldende stringentere maatstaf. De A-G concludeert tot verwerping cassatieberoep: datum ontbinding huwelijksgemeenschap dient beslissend te zijn voor toepassing van art. 1:100 lid 2 BW nieuw, en niet datum verdeling van gemeenschap. En huwelijk was al ontbonden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2017
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:10487
Man: betwist dat hij zich onvoldoende heeft ingespannen om een ouderschapsplan tot stand te brengen. De man is moedeloos geworden vd houding van de vrouw in de besprekingen. De vrouw is bepalend en komt iedere keer weer met nieuwe wensen en aanvullingen. Vrouw: man niet consistent. Hof: anders dan vrouw stelt paste rb terecht art. 815 lid 6 Rv toe. Pp verder ieder geheel draagplichtig voor eigen DUO-schuld, voorzover althans aanwezig op peildatum.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-01-2018
(pub. 08-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:289
Samenstelling GvG en peildatum voor het vaststellen van de samenstelling en de omvang van de huwelijksgemeenschap art. 1:99 lid 1 sub b BW. Waardebepaling en verdeling inboedel. Verdeling spaarsaldi, auto en belastingteruggaven, geen ongerechtvaardigde verrijking man wegens ontvangen AOW-partnertoeslag. Geen opzettelijke verzwijging etc. goed, ondanks smoesjes mbt de persoon aan wie Volvo geleverd zou zijn. Art.1:100 BW, art. 3:172 BW, art. 3:194 lid 2 BW en art. 6:212 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Peildatum ontbinding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN